Skip to main content

MÅNADENS FORMGIVARE: smog studio

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:25 CEST

1 – 30 november 2012

Smog studio är ett arkitektkontor med bas i Malmö och Los Angeles. Kontorets huvudsakliga intresse är att undersöka överlappningar mellan arkitektur och urbanism.

Deras nya bok släpps i samband med utställningen, Loft P heter den och beskriver den historiska och teoretiska bakgrunden till loftet som byggnadstyp och rumslig typologi. Genom att samtidigt med teoriforskning också genomföra gestaltning och byggnation av ett loft i Malmö så beskriver boken hur teori kan appliceras på arkitektonisk design och konstruktion.

Loftet är en boendeform som svarar upp mot samtida önskemål om rumslig flexibilitet och integration, och som på så sätt svarar upp till behov från nya livsstilar. Boken beskriver smog studios arbetsmetodik där arkitekturteori är en integrerad del av arkitekturpraktik, och där design, upphandling och byggnation utförs.

Utställningen ”Tracing Loft P” tar utgångspunkt i introduktionen av komplexa geometrier i samtida arkitektur. Detta görs genom en omtolkning av den Cartesianska geometrin hos ett nyligen färdigställt loft i Malmö. Målet med det utställda objektet är att utmana konventionella uppfattningar om form och tillverkningsprocess.

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy