Skip to main content

Regional nod för gestaltad livsmiljö på Arkitekturbiennalen i Venedig

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2018 14:00 CEST

Serra di Giardini. Foto: Nonsoloverde.

Under årets Arkitekturbiennal i Venedig arrangerar Form/Design Center, Malmö stad och Region Skåne tre seminarier. Denna satsning är en del av den samverkan Form/Design Center, Malmö stad och Region Skåne har inom den regionala noden för gestaltad livsmiljö. Ett samarbete som tar sin utgångspunkt i det nationella uppdrag som Form/Design Center fått inom ramen för en ny politik för arkitektur, form och design.

– Syftet med nedslaget i Venedig är att visa upp den kunskap och kreativitet som finns i regionen, samt koppla ihop den med den nya nationella politiken och den internationella mötesplats som Arkitekturbiennalen är för arkitektur, form och design. Vårt fokus är vad arkitektur, form och design gör för skillnad för människans livsmiljö och för en hållbar samhällsutveckling, säger Birgitta Ramdell, VD på Form/Design Center.

I vår vardag är vi alla berörda av arkitektur, form och design – tre områden med värden och betydelse för flera samhällsområden. Skånes styrka är att vi utifrån vår överenskommelse mellan Form/Design Center, Malmö stad och Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd utvecklar ett fördjupat samarbete som gör att alla krafter lokalt, regionalt och nationellt kan verka tillsammans för individens, livsmiljöns och den hållbara samhällsutvecklingens bästa, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör och Gitte Grönfeld Wille, kulturchef från Region Skåne.

– Malmös medverkan i Biennalen är viktig eftersom vi har mycket kunskap att bidra med och många företag inom arkitektur, form och design. Att vi gör det genom samverkan med våra partners förstärker den roll Malmö och Skåne har inom området, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör och Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör på Malmö stad.

För att lyfta fram regionen ytterligare under arkitekturbiennalen i Venedig kommer i september en utställning om vad arkitektur kan göra för vår framtida livsmiljö visas i Sveriges Arkitekters paviljong i trädgården till Serra dei Giardini. Utställningen lyfter fram skilda teman som arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige vill belysa och som visar på engagemang och samverkan inom ämnesområdet i Skåne.

DATUM: Söndagen 27 maj 2018
TID: kl. 14:30–20:00
PLATS: Serra dei Giardini, Viale Giuseppe Garibaldi, Venedig, Italien
ARRANGÖR: Form/Design Center, Malmö stad och Region Skåne i partnerskap med Svenska institutet och Sveriges Arkitekter

Program:
SEMINARIUM 1: A NEW NATIONAL POLICY FOR ARCHITECTURE, ”LIVING ENVIRONMENT”.
Hur en ny policy kan stärka betydelsen av god arkitektur och livskvalitet.

  • Per Olsson Fridh. Statssekreterare, Kulturdepartementet.
  • Monica von Schmalensee. Arkitekt SAR/MSA. Ordförande i Rådet för hållbara städer.
  • Christer Larsson. Arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadsdirektör och adjungerad professor i arkitektur.

SEMINARIUM 2: THE FUTURE FOR ARCHITECTURE – WHAT SHOULD ARCHITECTURE MAKE?
Arkitektur ska, i perspektivet av de globala målen, vara en del av nya lösningar. Är arkitekterna förberedda? Utbildning, kompetens och genomförandet av de globala målen.

  • Christer Malmström. Arkitekt SAR/MSA. Professor och chef för Arkitektskolan Lunds universitet.
  • Ulrika Karlsson. Arkitekt LAR/MSA. Professor vid Kungliga Tekniska Högskolan och Konstfack.
  • Annika Rembe. Generaldirektör för Svenska institutet.

SEMINARIUM 3: “THE FUTURE OF CO-CREATION. IMPORTANCE OF NEW TECHNIQUES AND THE PUBLIC SPACE”
Hur kan vi använda nya metoder och processer samt de offentliga rummen för att bidra till engagemang och samskapande.

  • Helle Juul. Arkitekt MAA/MNAL, Ph.D.
  • Per-Johan Dahl. Ph.D. in Architecture, SAR/MSA, AIA, HKIA Gästprofessor vid Politecnico di Torino. Institutionen för arkitektur och design.
  • Chloe Stagaman. VAN ALEN Institute. Program- och kommunikationskoordinator.

Eftermiddagen avslutas med mingel och nätverkande.

Bakgrund:
Svenska institutet är huvudman för denna del av Sveriges bidrag till Biennalen och arrangemanget sker i partnerskap med Sveriges Arkitekter. Årets Biennal som är den 16:e i ordningen pågår 26 maj till 25 november. Årets tema är Freespace.

Den regionala samverkan för gestaltad livsmiljö tog sin utgångspunkt i utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” från 2016. I denna utredning lyftes behovet fram av en regional struktur där kunskap, erfarenhet och nätverk från hela landet kan tas tillvara. Men också behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete. Tankarna kring en skånsk regional nod har sedan i början av 2018 konkretiserats i samverkansavtal mellan Malmö stad, Region Skåne och Form/Design Center.

Läs mer:
www.labiennale.org
http://reflectprojectconnect.se

Kontaktpersoner:

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.