Trygghet framför lön – något som värderas allt högre hos de anställda

Blogginlägg   •   Okt 12, 2018 11:05 CEST

Många kan tänka sig att avstå delar av löneökning för högre pension, det visar en undersökning som AMF låtit göra tillsammans med Demoskop.

Stefan Bergmark slutar som VD för FörsäkringsGirot

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 17:22 CEST

Efter fyra år slutar Stefan Bergmark som VD för FörsäkringsGirot. Per-Erik Gullnäs, som idag är styrelse-ordförande, tillträder som tillförordnad VD tills en efterträdare är tillsatt. Arbetet med att rekrytera ny VD startar omgående.

– FörsäkringsGirot har under Stefan Bergmarks ledning flyttat fram positionerna på en marknad i stor förändring och har nu en stabil plattform för framtiden. Samtidigt genomgår branschen den största förändringen på flera decennier. Det gör att vi nu går in i en ny fas med delvis nya utmaningar. Därför är styrelsen överens om att det behövs ett nytt ledarskap som kan ta det fina arbetet som gjorts hittills till nästa nivå, säger Per-Erik Gullnäs.

Stefan Bergmark tillträdde som VD den 1 september 2014 med uppdraget att driva digitalisering och effektivisering.

– Under Stefan Bergmarks tid har FörsäkringsGirot med framgång digitaliserat och automatiserat stora delar av verksamheten vilket skapat ökad kundnytta och fler nöjda kunder. Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Bergmark för hans insatser på FörsäkringsGirot och jag önskar honom lycka till med framtida utmaningar, avslutar Per-Erik Gullnäs.

Nuvarande styrelseordförande tillträder omgående som tillförordnad VD. Per-Erik Gullnäs har varit styrelseordförande i FörsäkringsGirot sedan i april 2017. Han har tidigare haft flera ledande befattningar inom försäkringsbranschen, bland annat som VD för Swedbank Försäkring.

För ytterligare information kontakta

Per-Erik Gullnäs, Tillförordnad VD på FörsäkringsGirot
070-669 42 31 per-erik.gullnas@cavendi.se

Om oss

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. För oss är det viktigt att arbeta för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.

FörsäkringsGirot har mer än 20 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare. För mer information besök www.fgirot.se

Efter fyra år slutar Stefan Bergmark som VD för FörsäkringsGirot. Per-Erik Gullnäs, som idag är styrelse-ordförande, tillträder som tillförordnad VD tills en efterträdare är tillsatt. Arbetet med att rekrytera ny VD startar omgående.

Läs vidare »

Anna Hjelmström blir ny Sälj- och Marknadschef på FörsäkringsGirot

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:00 CEST

Med målet att tillsammans med arbetsgivarna och branschen göra tjänstepensionen enkel och förståelig för den anställde tar Anna Hjelmström över stafettpinnen att driva FörsäkringsGirots försäljning.

Ricoh väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 07:30 CEST

Kostnadskontroll, minskad intern administration och korrekta pensionsinbetalningar är viktiga grunder till att Ricoh väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Dubbla fallgropar vid pensionsavsättningar

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:03 CET

Många svenska företag misstolkar reglerna som gäller för pensionsavsättningar. I värsta fall kan det leda till skattebrott, ofta helt oavsiktligt.

Avdragsrätt pensionskostnader

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:02 CET

Det finns flera fallgropar för arbetsgivare som gör avdrag för pensionskostnader för de anställda. En av de allvarligaste är när arbetsgivare gör för stora avdrag, något som kan klassas som skattebrott.

Särskild löneskatt

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:01 CET

Arbetsgivare betalar 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behöver arbetsgivaren utgå från ett löneskatteunderlag, det vill säga en sammanställning av de pensionsförmåner som ska beskattas.

Långsiktighet, transparens och kvalité är avgörande när Arriva väljer FörsäkringsGirot

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:30 CEST

En långsiktig lösning som tryggar och kvalitetssäkrar medarbetarnas tjänstepensioner och försäkringar är en av anledningarna till att Arriva väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 07:30 CEST

En extra kontrollfunktion för att säkerställa att tjänstepensionen blir rätt är en utav anledningarna till att Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Per-Erik Gullnäs utses till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 08:00 CEST

Med lång erfarenhet från ledande befattningar inom försäkringsbranschen är det en meriterad senior rådgivare och ledare som utses till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB.

Om FörsäkringsGirot

Att förenkla är vår drivkraft

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. För oss är det viktigt att arbeta för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.
FörsäkringsGirot har mer än 20 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare. För mer information besök www.fgirot.se

Adress

  • FörsäkringsGirot
  • Wallingatan 2
  • 111 60 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida