Ricoh väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 07:30 CEST

Kostnadskontroll, minskad intern administration och korrekta pensionsinbetalningar är viktiga grunder till att Ricoh väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Dubbla fallgropar vid pensionsavsättningar

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:03 CET

Många svenska företag misstolkar reglerna som gäller för pensionsavsättningar. I värsta fall kan det leda till skattebrott, ofta helt oavsiktligt.

Avdragsrätt pensionskostnader

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:02 CET

Det finns flera fallgropar för arbetsgivare som gör avdrag för pensionskostnader för de anställda. En av de allvarligaste är när arbetsgivare gör för stora avdrag, något som kan klassas som skattebrott.

Särskild löneskatt

Nyheter   •   Okt 31, 2017 14:01 CET

Arbetsgivare betalar 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behöver arbetsgivaren utgå från ett löneskatteunderlag, det vill säga en sammanställning av de pensionsförmåner som ska beskattas.

Långsiktighet, transparens och kvalité är avgörande när Arriva väljer FörsäkringsGirot

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 07:30 CEST

En långsiktig lösning som tryggar och kvalitetssäkrar medarbetarnas tjänstepensioner och försäkringar är en av anledningarna till att Arriva väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 07:30 CEST

En extra kontrollfunktion för att säkerställa att tjänstepensionen blir rätt är en utav anledningarna till att Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Per-Erik Gullnäs utses till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 08:00 CEST

Med lång erfarenhet från ledande befattningar inom försäkringsbranschen är det en meriterad senior rådgivare och ledare som utses till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB.

Sectra väljer FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 07:00 CEST

När Sectra upphandlade en ny tjänstepensionslösning hade man som mål att processen skulle automatiseras så långt det går, därför valde Sectra FörsäkringsGirot.

FörsäkringsGirot rekryterar utvecklingsteam från Malaysia

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:00 CEST

I år startar FörsäkringsGirot upp sitt nya utvecklingscenter i Malaysia. De nya medarbetarna i Malaysia kommer arbeta integrerat med vårt svenska team i den dagliga IT-utvecklingen.

FörsäkringsGirot lanserar inom kort Löneväxlingskollen

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 07:33 CEST

Löneväxlingskollen ger arbetsgivaren tillgång till en snabb överblick av företagets löneväxlingsprodukter, de anställdas tjänstepensionspremier och löner.

Om FörsäkringsGirot

Att förenkla är vår drivkraft

FörsäkringsGirot erbjuder marknadsledande lösningar för pensions- och försäkringsadministration. Vår uppgift är att säkerställa våra kunders åtaganden till sina anställda genom att vara en oberoende aktör på marknaden. Vi administrerar våra kunders tjänstepensionsflöden som ett digitalt nav mellan våra kunder och deras försäkringsleverantörer. För oss är det viktigt att arbeta för en gemensam standard, full transparens och ett digitaliserat informationsflöde.
FörsäkringsGirot har mer än 20 års erfarenhet och vi är stolta över att ha fler än 800 nöjda kunder med 250 000 medarbetare. För mer information besök www.fgirot.se

Adress

  • FörsäkringsGirot
  • Wallingatan 2
  • 111 60 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida