Skip to main content

ForSea visade markant miljöförbättring på sträckan Helsingborg-Helsingör under kvartal 1

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 10:09 CEST

ForSea halverade utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar.

ForSea har under första kvartalet använt världens största batteridrivna passagerarfartyg Aurora och Tycho Brahe på sträckan Helsingborg-Helsingör. Miljöfördelen har varit stor: Företagets totala utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar har halverats jämfört med föregående år.

Både privat-och företagskunder har välkomnat förbättringarna och ställer sig positiva till de tystare och mer miljövänliga överfarterna. Det sviktande antalet passagerare och privatbilar förklaras med att påsken inte ligger med i kvartal 1 2019 till skillnad från 2018.

  • ForSea transporterade 227 000 personbilar under kvartal 1 2019 (2018: 239.000) vilket motsvarar ett tapp på knappt 5% gentemot föregående år. Det totala passargerarantalet sjönk med knappt 4% till 1,24 milj i kvartal 1 2019 (2018: 1,29 milj). Tappet förklaras främst med påskens placering som 2018 till största del låg i kvartal 1 till skillnad från 2019.
  • Busstrafiken på sträckan steg med mer än 5% till cirka 2 600 överfarter under kvartal 1 2019 (2018: knappt 2500). Ökningen förklaras med nya samarbeten med bussarrangörer som under kvartal 1 har kunnat kompensera de negativa effekter den svaga svenska kronan har orsakat.
  • Användandet av AutoBizz har stigit med mer än 6% i förhållande till samma period föregående år.

”Batteridriften av våra stora färjor har varit en succé. Vi har endast tvingats göra mindre justeringar under inkörningsperioden. Detta till trots har vikunnat genomföra en stabil drift med i princip 100% precision av vår batteridrift under hela kvartal 1. Miljövinsterna är tydliga. Totalt sätt har hela rederiets totala energiförbrukning och utsläpp av koldioxid samt skadliga partiklar halverats i jämförelse med samma period 2018”, säger Johan Röstin, CEO på ForSea.

”Kunderna har välkomnat våra initiativ. Vi erbjuder numera inte enbart den mest pålitliga utan också miljövänliga resa över Öresund– såväl för privatpersoner som för företagskunder. Det är betydelsefullt för alla att man kan resa utan buller och utsläpp och att vi samtidigt har minskat förbrukningen av olja med 4 500 ton i förhållande till motsvarande period 2018”, säger Johan Röstin, som förväntar sig ytterligare förbättringar kommande kvartal.

För vidare information, vänligen kontakta:

Johan Röstin, CEO ForSea AB, tlf. +46 (0) 42 18 60 00


ForSea

- där finns alltid en avgång som passar

ForSea driver trafiken mellan Helsingborg-Helsingör med avgångar varje kvart. Dagligen transporteras 50 000 passagerare och 9 800 bilar över sundet. De fem moderna färjorna erbjuder de resande en överfartstid på 20 minuter som ska bli en behaglig paus med möjlighet för shopping till låga priser samt ett brett utbud av mat och dryck ombord.

En effektiv och miljövänlig förbindelse

Helsingör-Helsingborg överfarten är regionens flytande bro bestående av de fem färjorna Aurora, Tycho Brahe, Hamlet, Mercandia IV och Mercandia VIII. Färjorna är miljövänliga och utrustade med katalysatorer. I tillägg till detta är Aurora och Tycho Brahe båda konverterade till batteridrift för en total investeringskostnad om ca MSEK 300. INEA, ett förvaltningsorgan för innovation och nätverk inom EU har stöttat investeringen med ca MSEK 120.

2018 transporterade ForSea 7,0 miljoner passagerare samt 1,3 miljoner personbilar, 452 000 lastbilar och 16 600 bussar. Detta motsvarar 20% av de fordon som passerade över Öresund 2018. Överfarten främjar integrationen och tillväxten i Öresundsregionen och drivs av 750 medarbetare som dagligen arbetar för en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark med målsättning att göra resandet så behaglig som möjligt. Förbindlelsen bidrar därutöver med att skapa omkring 2000 arbeten i regionen.

Johan Röstin är CEO för ForSea AB som ägs av investmentbolaget First State Investments.

1 Summan av fordon som passerat över Öresundsbron samt med Helsingborg-Helsingör med ForSea.

Den blå vägen är också den grönaste. Genom täta turer, punktliga avgångar och i alla slags väder trafikerar ForSea vårt älskade sund så att människor kan mötas och regionen utvecklas. Vår satsning på helt batteridrivna färjor gör att vi inte bara är det mest effektiva transportalternativet, utan också det mest hållbara. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande för att möta både kunder och framtidens behov. Vi är en verksamhet i ständig rörelse. forsea.se

Bifogade filer

PDF-dokument