Skip to main content

Taggar

Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona?

I rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” (maj 2015) identifierade vi orsaker till att vi inte får ut mer av forskningen och enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Detta dokument kompletterar vår tidigare rapport och beskriver vad organisationerna i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt.

Agenda för hälsa och välstånd

Agenda för hälsa och välstånd

Dokument   •   2015-05-06 05:06 CEST

14 konkreta åtgärdsförslag för att stärka svensk life science i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd.