Skip to main content

Forska!Sverige kommenterar forsknings- och innovationspropositionen: Bra! Nu behöver Sverige en samlad life science strategi

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 15:00 CEST

I forsknings- och innovationspropositionen som Jan Björklund presenterar i dag lyfts medicinsk forskning fram som särskilt betydelsefull. Stiftelsen Forska!Sverige vill nu att regeringen utformar en nationell strategi för medicinsk forskning och dess tillämpning.

– Dagens proposition innebär ett viktigt steg framåt för den medicinska forskningen i Sverige. Men forskningen måste också leda till bättre vård, och för det krävs en nationell strategi, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Forska!Sverige välkomnar de förslag i propositionen som förbättrar förutsättningarna att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning, både inom akademi, vård och företag. Samtidigt efterlyser Forska!Sverige en bred och långsiktig strategi för medicinsk forskning och dess tillämpning i vården, vilket delvis ligger utanför propositionens ramar. Strategin bör skapas över departementsgränser, under statsministerns ledning och i samarbete med aktörer inom akademi, vård, patientgrupper och näringsliv.

– Vi behöver en strategi för hur Sverige inte bara ska utveckla utan även kunna använda den bästa medicinska kompetensen i allt från vårdmetoder och läkemedel till teknisk utrustning. Det skulle ge bättre hälsa, nya jobb och en växande ekonomi, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Mobil: 0703- 88 35 96

E-post: anna@forskasverige.se

 

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. www.forskasverige.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy