Skip to main content

Rättelse från Forska!Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 18:30 CET

Forska!Sverige beklagar att stiftelsen i ett pressmeddelande felaktigt angav att den statliga investeringen i medicinsk forskning minskar väsentligt som andel av BNP till 2020.

I gårdagens pressmeddelande angav Forska!Sverige att regeringens ökade statliga investering i medicinsk forskning och utveckling med omkring 600 miljoner kronor skulle innebära en sänkning i relation till BNP, från 0,19 procent 2016 till 0,17 procent 2020.

– Våra beräkningar tog inte hänsyn till uppräkningen av befintliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling. Därför blev bilden tyvärr missvisande, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.

För att bibehålla dagens nivå, där statens investeringar i medicinsk forskning och utveckling motsvarar 0,19 procent av BNP, behöver anslagen öka med omkring 1,4 miljarder kronor till 2020, med utgångspunkt i Konjunkturinstitutets prognos för hur BNP utvecklas. Regeringen ökar enligt Forska!Sveriges beräkningar anslagen med drygt 600 miljoner kronor 2020 i sin forskningspolitiska proposition. Utöver detta kommer de befintliga anslagen att räknas upp under perioden, men det är i dag inte klart hur mycket. Därför kan vi inte beräkna hur stora de totala anslagen kommer att vara i relation till BNP.

– Vi beklagar att vi lämnat felaktig information, säger Anna Nilsson Vindefjärd.


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
070-388 35 96
anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.