Skip to main content

3R-centret i hamn

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 12:09 CET

Riksdagen har klubbat regeringens budget, vilket innebär att 15 miljoner kronor per år under fyra år öronmärks till ett kompetenscentrum för 3R*-frågor ska inrättas på Jordbruksverket.

Forska Utan Djurförsök, som under många år drivit frågan om att Sverige behöver ett 3R-center, ser beslutet som en första, mycket viktig pusselbit i arbetet med att förstärka Sveriges arbete med att ersätta djurförsök och förbättra för försöksdjuren.

3R-centrets arbete ska ledas av Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, där Forska Utan Djurförsök är representerade.

– Vi förväntar oss att Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos oss på Forska Utan Djurförsök, och en av Sveriges mest erfarna och kompetenta personer när det gäller strategiskt arbete för att ersätta djurförsök, kommer att utses att ingå i den mindre ledningsgrupp som ska bygga upp 3R-centret och leda dess arbete, säger Carina Franzén, kanslichef på Forska Utan Djurförsök.

3R-centret kommer att:

  • Samordna och utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
  • Se till att berörda parters kompetens och erfarenhet tas till vara.
  • Stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till djurförsök.
  • Samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder.
  • Medverka i beredningen av de statliga forskningsanslagen riktade till området.

De medel som föreslås till riksdagen kommer vara betydelsefulla för att säkerställa en ansvarsfull användning av försöksdjur enligt de 3R:ns principer. Förstärkningen bidrar inte bara till ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan bidrar också till forskningsutvecklingen. 3R-centret är också en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

*) 3R står för:

  • Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
  • Reduction – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda djur.
  • Refinement – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy