Skip to main content

99 av 100 ansökningar om djurförsök godkänns

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 18:09 CET

Nittionio av hundra djurförsök godkänns av de djurförsöksetiska nämnder som granskar ansökningarna. Ändå hävdar tre forskare på SvD Brännpunkt att djurskyddsintressen leder till att viktig forskning läggs ned. Det är snarare hög tid att modernisera forskningen och satsa på nya metoder - både ur vetenskaplig och etisk synvinkel.

Djurförsökstänkandet har cementerats till den grad att det nu allvarligt motverkar ett paradigmskifte till nya djurfria metoder och därmed intentionen i EU:s djurförsöksdirektiv.

Många skillnader mellan människor och djur

Den ökade kunskapsnivån visar att det finns många skillnader mellan oss människor och försöksdjuren. Även om vi har samma gener, så kan samma gen ge upphov till produktion av olika proteiner hos olika individer.

Att använda djur som modell för människan är alltså långt ifrån perfekt. Därför ökar också intresset för att använda mänskliga celler i forskningen. Mycket kunskap kan vinnas genom att odla och jämföra samma celltyper från friska personer och patienter med den sjukdom som studeras. Celler kan också manipuleras experimentellt, för att testa olika teorier kring sjukdomar.

De djurfria metoderna - när de väl finns - är billigare, mer tillförlitliga och ger snabbare resultat än djurförsök.

De etiska nämnderna skulle behöva ha en expert inom alternativa metoder knuten till sig, antingen varje nämnd eller en central resurs, anser Forska Utan Djurförsök. Och det borde satsas mer på forskning och utveckling av nya djurfria metoder.

Företrädare för Forska Utan Djurförsök, Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt har skrivit en gemensam replik till de tre forskarnas inlägg på SvD Brännpunkt. Repliken publicerades på svd.se/opinon idag: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/99-av-100-djurforsok-godkanns_6672040.svd

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy