Skip to main content

Tretton projekt får anslag 2017

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 12:55 CET

Tretton projekt får anslag 2017

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut anslag till 13 projekt år 2017. 
Den totala summan är 2 miljoner kronor. Sju av projekten har fått anslag tidigare medan sex projekt får anslag för första gången.

Nya projekt

Martin Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Djurfri metod för att förutsäga och mäta ögonirritation med hjälp av en polymers längdutvidgning och Hansens löslighetsparameter

Kunal Bhattacharya, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Utveckling av lung-on-chip cell modell för testning av nanotoxikologi

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?

Pekka Kohonen, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool for toxicity prediction

Johan Lundqvist, SLU, Uppsala, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Utveckling av djurfria cellmodeller för studier av akvatisk toxicitet

Fortsättningsanslag

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom

Maria Karlgren, Inst f farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: En humaniserad cellmodellför tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan

Pär Matsson, Inst f farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Modeller för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning

Lena Palmberg, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Nya metoder att exponera 3D-modeller av normal och kronisk bronkit-lik luftvägsslemhinna med primära humana luftvägsceller för partikulära och gasformiga luftföroreningskomponenter

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Stamcellsderiverade humana cardiocyter som in vitro modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration.

_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.