Skip to main content

213 miljoner till arbete, hälsa och välfärd

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 17:16 CET

FAS beviljar nya forskningsanslag för de tre kommande åren på drygt 213 miljoner kronor. Pengarna går till 89 forskningsprojekt som är fördelade på områden som arbete, jobbtillväxt, utbildning och ledarskap. Äldreforskning och folkhälsa får förnyade bidrag, vilket även gäller forskning om migration och funktionshinder hos barn.

FAS nya forskningssatsningar präglas som tidigare av den mångfald och variation som karaktäriserar FAS huvudsakliga stödområden.

– Det gäller till exempel samvetsstress och utbrändhet, psykisk ohälsa hos unga och vuxna, säger Kenneth Abrahamsson, FAS programchef.
– Ett annat område är karriärval, könslönegap och arbetsförhållanden, men även hälsa hos personal inom olika branscher.
– För de äldre finns forskning om demens, vård och omsorg men också riskfaktorer för åldersrelaterad starr. Behov hos äldre med utländsk bakgrund och utlandsföddas levnadsförhållanden är ett annat.

Missbruksrelaterad forskning får nya medel – t.ex. heroin och snus. Lika angeläget är att studera sociala interventioner för barn. Sist men inte minst ska nämnas yrkes- och miljömedicin – exempelvis mobiltelefonianvändning.

– 811 ansökningar kom in till FAS, säger FAS huvudsekreterare Erland Hjelmquist. Det innebär en beviljandeandel på 11 procent av det totala antalet sökta projekt, vilket är glädjande eftersom vi kunde hålla oss på ungefär samma nivå som de senaste åren. Samtidigt är det förstås en alldeles för låg nivå i förhållande till forskningsbehovet.

Lista över samtliga projekt och programstöd som beviljats bidrag: www.fas.se/bidragsbeslut

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet

som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja
människors arbetsliv, hälsa och välfärd.


Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.seForskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se - www.fas.se - org.nr: 202100-5240

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera