Skip to main content

Forte ger anslag till nya angreppssätt i vårdforskning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 10:05 CEST

Forte har beviljat totalt 17 miljoner kronor till två nya bidragsformer som förstudier, respektive kunskapsöverföring från mer erfarna forskare till olika samhällsaktörer. Anslagen sker inom ramen för utlysningen till vårdforskning 2013.

Tolv nya förstudiebidrag ska ge möjlighet att under ett år pröva ett nytt perspektiv i syfte att addera nya angreppssätt på ett nytt eller pågående forskningsprojekt.  

Forte fördelar även fem så kallade seniorbidrag i syfte att sprida och överföra kunskap från mer erfarna forskare till yngre forskare, eller till aktörer inom vård och omsorg där behov av kunskapsbyggande finns. 

– Jag är mycket nöjd med att vi fått in så många som cirka 130 ansökningar som tillsammans ger en imponerande bredd och kvalitet. Det skapar goda förutsättningar för hög klass inför nästa års utlysning. Senare i höst kommer även ett antal 6-åriga programstöd att beviljas inom vårdforskning, säger professor Lars Wärngård, programchef, Forte.

För mer information kontakta:
Lars Wärngård, programchef, Forte 
Tel: 0730 745397, e-post: lars.warngard@forte.se

 


Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Vi är en statlig myndighet som initierar och finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.
Forte ska bidra med styrka till forskarsamhället genom att finansiera den bästa forskningen, som ger förutsättningar för individens och samhällets möjligheter och utveckling.
www.forte.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy