Skip to main content

Pressinbjudan till konferensen - Arbetsmarknad i obalans

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:00 CEST

Bodil Gustavsson
bg@fas.forskning.se
Tel: 08-7754096

Högre utbildad än avlönad? Överutbildade kvinnor och underutbildade män? Framtidens arbetsmarknad - var finns jobben och vem får dem? Årets tema på konferensen Arbetslivsforum tar upp en rad aspekter på kunskaps- och kompetenskraven som rör framtidens arbetsmarknad bland annat ur ett genusperspektiv.

- En av de mest strategiska frågorna gäller förekomsten av både över- och underutbildning på arbetsmarknaden. Vissa grupper måste höja sin kompetens medan andra kanske tvingas till jobb som ligger under deras formella utbildningsnivå, säger Kenneth Abrahamsson, programchef på FAS.

- Frågan är om inte män och kvinnor drabbas olika. Pojkar har en ökande tendens att satsa på yrkesutbildning för att komma i jobb medan flickor i högre grad fortsätter med en generell utbildning. Är den framtida arbetsmarknaden beredd att ta tillvara kvinnornas ökande kompetens? Det är en av de stora utmaningarna, menar Kenneth Abrahamsson.

Detta är några aktuella frågor som kommer att diskuteras under konferensen Arbetsmarknad i obalans.

Datum & Plats
Den 18-19 oktober 2005
Växjö universitet
Information om program etc.: www.vxu.se/ehv/arbetslivsforum


Det här är den fjärde konferensen på temat Arbetslivsforum. Syftet med denna serie av årligen återkommande konferenser är att ge praktiker möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och att ge forskare synpunkter på forskningsresultat och deras praktiska användbarhet. Konferensen arrangeras av Arbetslivsinstitutet, FAS, VINNOVA och Växjö universitet i samverkan med IFAU och Svenska ESF-rådet.

Ytterligare information:
Programchef Kenneth Abrahamsson, 08-775 40 91. Mobil: 070-546 83 53,
e-post: kenneth.abrahamsson@fas.forskning.se
Praktiska frågor, anmälan m.m. kontakta:
Samordnare Louise Jennfors, Ekonomihögskolan, Växjö universitet, 0470-70 88 88,
e-post louise.jennfors@ehv.vxu.se

Media är välkomna att följa konferensen.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Bodil Gustavsson, pressansvarig, tel. 08-775 40 96, bg@fas.forskning.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy