Skip to main content

Svensk arbetsmiljöforskning i ledande ställning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:41 CET

Rapporten som lämnades till regeringen den 31 januari 2007 ger en fördjupad analys av svensk forskning om arbetsmiljön. Vilka utvecklingstendenser ser experterna? Hur ser det framtida forskningsbehovet ut? Vilka brister i forskningen avslöjar kartläggningen?I november 2006 publicerade FAS en delrapport om landets arbetsmiljöforskning i en internationell jämförelse. En internationell expertgrupp, tillsatt av FAS 2005, utvärderade då bland annat vetenskaplig kvalitet och hur framgångsrika forskarna har varit i att förmedla vetenskap av betydelse för miljöarbetet. Allt i ett internationellt perspektiv, som visar att Sverige håller världsklass.Den igår överlämnade rapporten är en fördjupad utvärdering av svensk arbetsmiljöforskning om hälsorisker och belastningsskador inklusive samspelet med psykisk stress. Utvärderingen gäller enbart svensk forskning och

Ger en historisk tillbakablick.
Redovisar finanseringsformer för sådan forskning.
Redovisar en bibliometrisk studie, som syftar till att analysera räckvidd och citeringsgrad i internationella tidskrifter av svensk forskning inom arbetsmiljöområdet.
Ger en överblick av Arbetsmiljöverkets behov av vetenskapligt underlag för föreskriftsarbete och gränsvärdessättning.
Belyser framtida behov av nationell forskning.


Syftet med utvärderingen var att identifiera utvecklingstendenser för svensk arbetsmiljöforskning med avseende på både vetenskaplig kvalitet och kvantitet samt samhällsrelevans. Svensk arbetsmiljöforskning hör till den bästa i världen mätt i antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Samverkan med andra länder är stor och många svenska forskare har haft ledande roller i internationella organisationer. Men det finns brister: till exempel att förmedlingen av kunskap från arbetsmiljöforskning kan förbättras, liksom forskning för att utveckla övervakningssystem vid exponeringar på arbetsplatser. Samarbetet mellan olika forskningsgrupper skulle kunna öka för att maximera utnyttjandet av forskningsexpertisen. Ungefär en fjärdedel av svensk arbetsmiljöforskning har hittills bedrivits inom Arbetslivsinstitutets ram, men framtiden för den forskningen är osäker.Beställningar: Rapporten ges ut på svenska och inkluderar några avsnitt på engelska som bilagor. Studien kan beställas på FAS hemsida www.fas.se/bokhandelFör ytterligare information kontakta:

Rune Åberg, huvudsekreterare Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14 Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: rune.aberg@fas.se E-post: kenneth.abrahamsson@fas.seForskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.


Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se - www.fas.se - org.nr: 202100-5240.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera