Skip to main content

Ett unikt tillfälle att besöka dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 08:37 CEST

Under tre dagar under april månad kommer dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos tillhörande Första ubåtsflottiljen till Göteborg. Syfte med detta besök är främst för högtidlighållandet av ubåten Ulvens förlisning för 75 år sedan. Detta högtidlighållande kommer att ske söndagen den 15 april.

Besöket i Göteborg kommer även att omfatta informationsföreläsningar på ett antal gymnasieskolor i Göteborg samt visning av fartyget för gymnasieelever, elever från Chalmers samt särskilt inbjudna under fredagen och lördagen.

Besök fartyget samt träffa personal från Första ubåtsflottiljen

Fredagen den 13/4 2018 inbjuds media att besöka HMS Belos med tillhörande ubåtsräddningsfarkost.

Tid och plats: fredag 13/4, klockan 10.30, Arendal (mitt emot Volvomuséet), Göteborg

Anmäl deltagande: Anmäl deltagande med namnuppgifter samt personnummer senast torsdag 12/4 klockan 12.00 till Första ubåtsflottiljens kommunikatör Rebecka Signäs, telefonnummer 070-979 26 84.

Första ubåtsflottiljen
Första ubåtsflottiljen som är ett operativt förband med verksamhet framförallt till sjöss är baserade i Karlskrona och är Försvarsmaktens enda ubåtsflottilj.

Enheterna tillhörande Första ubåtsflottiljen är ett strategiskt verktyg för Försvarsmakten.

Första ubåtsflottiljens huvuduppgifter består i underrättelseinhämtning, sjökontroll, ubåtsräddning samt specialoperationer.