Skip to main content

Försvarsmakten behåller nuvarande heraldiska vapen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 16:43 CEST

Sedan våren 2005 har en intern projektgrupp arbetat med att utveckla ett nytt gemensamt heraldiskt vapen för Försvarsmakten. Syftet har varit att internt och externt kommunicera att det finns EN Försvarsmakt och att myndigheten genomgår en stor förändring.

I veckan har arbetsläget i gruppen redovisats för Försvarsmaktsledningen. När de olika kraven på ett nytt heraldiskt vapen har sammanställts har ÖB kommit till slutsatsen att nuvarande vapen ska behållas.

- Det här innebär att arbetet med att utveckla ett nytt heraldiskt vapen avbryts, säger Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping.

Projektarbetet gjorde ett uppehåll i november-december, då det hade visat sig att förankringen internt och gentemot heraldisk expertis hade varit bristfällig. I januari återupptogs arbetet och projektgruppen förstärktes med bl a statsheraldikern.


För mer information:
Kontakta Försvarsmaktens informationsavdelning 08-788 7777