Skip to main content

INBJUDAN TILL KURS ”UPPDRAG I KONFLIKTZON”

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 12:01 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

När: 8 – 14 maj 2017

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 7000 kr per deltagare (kostnaden täcker mat & logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Kursen ”Uppdrag i konfliktzon” är en uppdaterad version av den grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har utbildat fler än 140 deltagare från svenska medier.

Delar av ingående utbildningsmoment:

* Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag

* Uppträdande vid vägspärr

* Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber

* Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård

* Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer

* Övernattning under provisoriska förhållanden

* Gisslan/kidnapping, uppträdande i fångenskap

* Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen

* Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd


Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast 27/3 via mejl till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alt icke deltagande meddelas via mail efter att ansökningstiden har gått ut. Frågor om kursen kan mailas till overlevnadsskolan-k3@mil.se