Skip to main content

INBJUDAN TILL KURS ”UPPDRAG I KONFLIKTZON”

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 13:11 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets kommunikationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

När: 13 – 19 maj 2019

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 21.000:- exkl. moms per deltagare (kostnaden täcker mat & logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Svenska Journalistförbundet har ett säkerhetsstipendium du kan söka för deltagande i kursen ”Uppdrag i konfliktzon”. Kontaktperson för detta är Justus Bennet, Svenska Journalistförbundet, tel. 08-613 75 03 eller e-post stipendier@sjf.se.I samband med att du accepterar din elevplats skall du ange om du erhållit stipendiet. Fakturan kommer då att sändas direkt till Journalistförbundet.

Kursen ”Uppdrag i konfliktzon” är en uppdaterad version av den grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har utbildat fler än 350 deltagare från svenska medier.


Delar av ingående utbildningsmoment:

  • Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag
  • Uppträdande vid vägspärr
  • Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber
  • Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård
  • Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer
  • Övernattning under provisoriska förhållanden
  • Gisslan/kidnappning, uppträdande i fångenskap
  • Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen
  • Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd

Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast den 25/3 via e-post till: overlevnadsskolan-k3@mil.se

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alternativt icke deltagande meddelas via mail efter ansökningstiden har gått ut.

Frågor om kursen kan mailas till overlevnadsskolan-k3@mil.se