Skip to main content

Marininspektören: "Uppgifterna i Blekingemedia om en förestående nedläggning av marinen i Karlskrona är befängda."

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:25 CET

Processen att ta fram underlag för det nya försvarsbeslutet befinner sig fortfarande i sin första fas, där det räknas på olika alternativ för att hitta en insatsorganisation som passar till såväl de uppgifter som regeringen vill ålägga Försvarsmakten som den plånbok regeringen vill tillhandahålla.

Integrerat i detta arbete räknar Högkvarteret på vad olika delar av Försvarsmaktens grundorganisation kostar.

Dessa beräkningar ska leda fram till att överbefälhavaren, ÖB, den 27 februari 2004 ska kunna föreslå regeringen både en insatsorganisation och en "principiell" grundorganisation.

Arbetet med att slutligt forma framtidens grundorganisation ska börja den 28 februari i en grupp sammansatt av företrädare för regeringskansliet och företrädare för Försvarsmakten.

Den "principiella" grundorganisationen som kommer att presenteras av Försvarsmakten den 27 februari kommer att vara en lista över hur många utbildningsförband, underhållsenheter etc. som kommer att behövas.

Högkvarterets målsättning med sina överväganden inför försvarsbeslutet är att vi ska ha en så stor insatsorganisation som möjligt.

Insatsorganisationen är de delar av Försvarsmakten som ska kunna utnyttjas i internationella insatser, väpnat angrepp mot Sverige eller för att lösa någon av Försvarsmaktens övriga uppgifter.

När insatsorganisationen fastlagts och det framtida personalförsörjningssystemet fastställts är det dags att forma den grundorganisation som ska utbilda förbanden till insatsorganisationen.

Det finns alltså inte några förslag - inga hemliga, inga öppna - på hur framtidens grundorganisation kommer att se ut.

Däremot har det gjorts åtskilliga beräkningar på vad verksamheten på regementen, flottiljer, skolor, underhållsförband, staber etc. kan komma att kosta.

Dessa underlag ska utnyttjas av den studiegrupp som börjar sitt arbete den 28 februari.

Marininspektören har sedan flera månader varit mycket tydligt på särskilt en punkt, nämligen att han verkar för att marinen i framtiden ska ha två basområden, inte färre.

Överste Carol Paraniak arbetar i Försvarsmaktens Högkvarter med framtagandet av den principiella utformningen av den framtida grundorganisationen, som är en del av Försvarsmaktens underlag till regeringen.

- Vi kommer att ta fram ÖB:s grundalternativ som är anpassat efter en prolongering av dagens försvarsbudget och utöver det ett par alternativ med andra prislappar. Processen kommer med nödvändighet att pågå ända fram till den 27 februari 2004 eftersom det är ett mycket omfattande arbete. Först då kommer det att finnas ett förslag från Försvarsmakten, innan dess är allt bara beräknade hypoteser.