Skip to main content

ÖB kräver alla papper på bordet

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 09:00 CEST

"Vi är skyldiga att hantera skattebetalarnas pengar på allra bästa sätt, och det är därför viktigt och naturligt att media granskar vår verksamhet. Den internrevision som nu ska genomföras är ett naturligt steg att ta för att se om regler och policys måste förtydligas."
Det säger idag överbefälhavare Johan Hederstedt.

Internrevision av Försvarsmakten är ett arbete som pågår kontinuerligt. Nästa revision av Högkvarteret är inplanerad till 2004, men ÖB har bestämt att denna tidigareläggs, och särskild vikt kommer att läggas på chefsrepresentation och medföljanderesor.
"Jag utgår dock från att gällande regler följs och jag accepterar inga avsteg från dessa regler. Det gäller självklart även mig själv och övriga högre chefer", säger överbefälhavare Johan Hederstedt.

I samband med att högre chefer inom Försvarsmakten genomför representation utanför Sverige omfattar inbjudan ibland även maka/make. Försvarsmaktens bedömning är att maka/makes närvaro vid sådan representation följer internationell praxis och och att den fyller en viktig uppgift för Försvarsmakten och Sverige. Det är då också självklart för Försvarsmakten att medföljande maka/make ersätts för sådan representation.

För mer information, ring Försvarsmaktens informationscentral: 08-788 77 77.