Skip to main content

Pressinbjudan: BALTOPS 2016 – mediedag på Utö

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 12:54 CEST

Under perioden 3-18 juni deltar 17 nationer i den årligen återkommande multinationella övningen BALTOPS 2016. Totalt övar omkring 6000 personer och ett 45-tal fartyg, 60-tal stridsflygplan och helikoptrar samt stridsbåtar och ett flertalet fordon.

Media inbjuds att följa övningen den 13 juni mellan kl 9.20-14.30 på Utö.

Delar av övningen BALTOPS 2016 kommer att genomföras i och kring Stockholms södra skärgård med fokus på Utö övnings-och skjutfält. Sverige deltar med enheter ur Amfibieregementet, 3:e sjöstridsflottiljen, Blekinge Flygflottilj, Marinbasen och Luftstridsskolan.

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerhet kring Östersjön.

För svensk del kommer övningen bland annat innebära ökad förmåga att genomföra internationell samverkan, samordnade amfibieoperationer, flygunderstöd kallad Close Air Support, havsövervakning och inte minst ger det en möjlighet att samöva den svenskfinska amfibieenheten.

Mediedag, måndag den 13 juni

Måndag den 13 juni inbjuds media att följa övningsmomentet urdragning på Utö övnings-och skjutfält i Stockholms södra skärgård. Under momentet kommer förband att lämna Utö och ilasta båtar och fartyg. Mediedagen kommer att genomföras mellan klockan 9.20-14.30. Då övningsdelen är tillämpad är det inte möjligt att ge exakta tider för momentet eller när och om det är möjligt att intervjua deltagande övad personal i samband med urdragnigen. Vidare kommer det inte att finnas möjligheter till tidigare återtransport med militära resurser än den angivna tiden, kl.14.30.

Dagen i stort;

Klockan 9.20, samling i vakten vid Amfibieregementet, Berga. Parkering vid anvisad plats utanför.

Klockan 9.45, Losskastning mot Utö läger

Klockan 10.30 Genomgång av övningen, vid internationell media, kan engelska komma att användas

Möjligheter till enklare förtäring kommer att finnas

Klockan 12.30, förflyttning mot övningsområdet Stora Sand, följa urdragningen, möjlighet till intervjuer i samband med momentet

Klockan 14.30, återtransport till Amfibieregementet, Berga

Anmälan/Ackreditering

Anmälan skickas till kristina.swaan@mil.se, senast onsdag den 01 juni. Anmälningar tas inte emot efter angiven tid. Av anmälan ska framgå; namn, personnummer, media samt kopia på press-id. Frilansande journalister ska även bifoga kopia från ansvarig utgivare. Ta med id-handlingar till mediedagen.

För ytterligare frågor om mediedagen kontakta Kristina Swaan, informationschef på Amfibieregementet, på telefonnummer: 070-555 21 37.