Skip to main content

Pressinbjudan - Katastrofövning Liv 19 genomförs i Borås den 4 oktober 2019

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 16:18 CEST

Bild från övningen Liv 2018, arrangerad av FömedC vid Göteborgs garnison i sammarbete med Sahlgrenska sjukhuset. Försvarsmakten bistod med ett hundratal skademarkörer. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

I april 2018 genomfördes den första Liv-övningen, då i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Övningen bygger på civil-militär samverkan och målet är att samhället och totalförsvaret ska bli så motståndskraftigt som möjligt och för att minimera skador och lidande vid ett stort masskadeutfall vid kris, terrordåd, krig och stora påfrestningar på samhället. Att kartlägga sårbarheter i hela kedjan och utveckla administrativa och praktiska metoder och rutiner är framgångsfaktorer. Övning Liv 19 är ett fortsatt arbete för en regional och lokal samverkan och utveckling när det gäller Totalförsvarets sjukvårdssystem.

Den 4 oktober genomför Försvarsmedicincentrum och Södra Älvsborgs sjukhus katastrofövning Liv 19. I övningen har ett väpnat angrepp skett på Bråt skjutfält, strax utanför Borås, och ett 100-tal personer kommer att spela svårt skadade. De transporteras med helikoptrar och markburna fordon till Södra Älvsborgs sjukhus. Vården på sjukhuset pågår som vanligt under övningen men vissa förflyttningar av verksamhet inom sjukhuset kommer att ske.

Media inbjuds till övningen

-Det här är ett mycket viktigt steg för att vi i Försvarsmakten ska kunna ge våra soldater och sjömän den snabbaste och bästa vården om det inträffar ett masskadeutfall. Försvarsmakten kan ta hand om och ge första hjälpen för att stabilisera patienten på plats men har en mycket begränsad kapacitet till fältmässig sjukhusvård. Därför vi är helt beroende av att den civila sjukvården kan ta hand om våra skadade, säger överstelöjtnant Magnus Blimark, stabsläkare på Försvarsmedicincentrum och medicinskt ansvarig för Liv 19.

För Södra Älvsborgs sjukhus är målet med övningen att säkra sjukhusets beredskapsplan och utveckla förmågan att leda och samordna omhändertagande av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierade skador på kort tid. Liv 19 är den första stora civil-militära övningen i Borås och Sjuhäradsområdet på länge.

Hålltider 08.30 Samling på Bråt skjutfält för rundvandring för att se Försvarsmedicincentrums förberedelsearbete med att sminka de 100 skademarkörerna och instruera dem om deras skador.

10.00 Rundvandring i övningsområdet på Södra Älvsborgs sjukhus med möjlighet att följa omhändertagandet av skademarkörerna genom de olika avdelningarna (akuten, röntgen m fl).

11.00 Möjlighet att ställa frågor till Magnus Blimark och Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Föranmälan behövs Anmäl om du vill närvara vid övningen genom att skicka namn och personnummer senast 3 oktober före klockan 11.00 till ulrika.roos@mil.se

Medtag legitimation för id-kontroll vid inpassering i vakten på Bråt skjutfält. Kontakt kommunikationschef Ulrika Roos, ulrika.roos@mil.se, mobil 070-639 84 13