Skip to main content

Pressinbjudan: SWENEX 2016

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 10:46 CET

Under perioden 13-23 november genomförs övning SWENEX, en återkommande marin nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid. För att marinen ska kunna bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, är övningar av den här typen extremt viktiga. Övningen genomförs på ostkusten i ett område som sträcker sig från Södertörn i norr till Västervik i söder och på Gotland. Övningar med skarp ammunition kommer att genomföras på övnings- och skjutfält, utöver det kommer moment med lösskjutning att ske på olika platser längs ostkusten. Totalt deltar 2000 personer varav 1700 soldater och sjömän ur samtliga marina förband.

Mediedag, söndag den 13 november
Söndag den 13 november inbjuds media att följa moment med sjömålsstrid med planerade undervattenssprängningar med bevakningsbåtkompaniet och bekämpning med sjömålsrobot 17 med andra amfibiebataljonens tidvis anställda soldater som har kallats in till övningen.

Mediadagen kommer att genomföras mellan klockan 08:00 – längst intill klockan 14:45. Det kommer att finnas tillfälle att intervjua deltagande personal.

Dagen i stort med reservation för tider;

Klockan 08:00, samling i vakten vid Amfibieregementet, Berga.
Parkering vid anvisad plats innanför grindarna. Major Kristina Swaan möter upp

Klockan 08:30, Losskastning mot Musköområdet/Bjurshaga

Klockan 09:00-11:00 Genomgång av övningsmomentet undervattensstrid, följa verksamheten på plats.
Tid för intervjuer

Klockan 11:15 Ilastning och förflyttning till Utöområdet

Klockan 11:45-13:00 Genomgång av momentet sjömålsstrid med robot 17. Tid för intervjuer

Klockan 14:30, återtransport till Amfibieregementet, Berga Möjligheter till fältlunch kommer att finnas

Anmälan/Ackreditering
Anmälan skickas till kristina.swaan@mil.se senast onsdag den 09 november. Anmälningar ta inte emot efter angiven tid. Av anmälan ska framgå; namn, personnummer, media samt kopia på press-id. Frilansande journalister ska även bifoga kopia från ansvarig utgivare. Ta med id-handlingar till mediedagen.

För ytterligare frågor om mediedagen kontakta Kristina Swaan, informationschef på Amfibieregementet, på telefonnummer: 070-555 21 37.