Digital post direkt in i ekonomisystemet - ny lösning från Fortnox och Kivra

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

Fortnox lanserar i samarbete med Kivra en lösning där man integrerar digital post med ekonomisystemet. Därmed kan företag automatisera sitt fakturaflöde. Detta är ännu ett steg mot AI-baserad bokföring, och en viktig del i den nya digitala infrastrukturen för företagar-Sverige.

Fortnox och digitalpostjätten Kivra kommer att sammanlänka sina system, så att företagspost kommer direkt in i ekonomisystemet. När företagaren aktiverat kopplingen skapas en automatiserad kedja som innebär att företagaren nu slipper ta emot och lägga in fakturor manuellt i sitt ekonomisystem. Det underlättar därmed administrationen för företagare, som dessutom kan ha kontroll över sin ekonomiska administration oavsett var de befinner sig.

- Vi är med och bygger en ny digital infrastruktur i Sverige och denna lösning är ett konkret steg i vår pågående AI-satsning. Digitaliseringen är en nyckelfråga för de småföretag som vill vara med och leverera och utvecklas på sikt. Fortnox skapar enkelhet och möjliggör den utvecklingen, säger Nils Carlsson, VD Fortnox

Fortnox är först ut med att bygga den här typen av lösning mot Kivras gränssnitt. Cesar Nilsson, Chief Product Officer på Fortnox, är mycket nöjd med samarbetet som han tror blir populärt hos småföretagare.

- Företagaren kan nu få sin post direkt in i Fortnox. Mycket av posten som företag får har på något sätt att göra med redovisningen och på detta sätt så behöver inte företagaren knacka in siffror manuellt. Man behöver inte heller vara knuten till en fysisk adress. Brevlådan och de gamla fönsterkuverten kan ha spelat ut sin roll, säger Cesar Nilsson.

- Genom den här nya integrationen kommer företagaren att kunna lägga mer fokus på sin kärnaffär istället för administration, säger Stefan Krook, VD för Kivra.

Lösningen öppnar även upp för enklare och mer effektiva arbetsprocesser för redovisningsbyråer. Med kopplingen till Kivra aktiverad kommer underlag från de företag som anlitat byrån att dyka upp direkt i byråns ekonomisystem. Det innebär att redovisningskonsulter inte längre behöver be företagen att skicka in underlag.

- Byråer vill jobba i realtid och inte sitta och vänta på att underlag ska samlas upp. Nu kan hela processen snabbas upp. Det bidrar till att redovisningskonsulterna kan erbjuda sina kunder mer service och en bättre upplevelse av samarbetet. Det här är något vi kommer fortsätta utveckla funktionalitet för tillsammans med Kivra, säger Cesar Nilsson.

För ytterligare information, kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Fortnox lanserar i samarbete med Kivra en lösning där man integrerar digital post med ekonomisystemet. Därmed kan företag automatisera sitt fakturaflöde. Detta är ännu ett steg mot AI-baserad bokföring, och en viktig del i den nya digitala infrastrukturen för företagar-Sverige.

Läs vidare »

Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 08:30 CEST

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 24,7 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten uppgick till 127 kr per den 30 juni, jämfört med 118 kr samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade antalet kunder med 13 000 nya företag till totalt 233 000 kunder. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år.

- Fler kunder och högre månadsintäkter per kund indikerar att tillväxtstrategin är framgångsrik. I Sverige finns nära 800 000 företag med upp till 20 anställda, vilket är vår huvudsakliga marknad. 233 000 av dem är våra kunder, säger Nils Carlsson, Fortnox VD.

Fortnox redovisar ytterligare ett starkt kvartal, som ligger något över koncernens finansiella mål om tillväxt och rörelsemarginal. Koncernens nettoomsättning ökade till 89,8 Mkr, jämfört med 63,7 Mkr samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, jämfört med 13,0 Mkr samma period föregående år. Det innebar att rörelsemarginalen ökade från 20,4 procent till 24,7 procent, jämfört med samma period föregående år.

Moderbolaget hade en fortsatt stark utveckling under andra kvartalet, med en rörelsemarginal om 28,7 procent. Även Fortnox Finans visade en lönsam tillväxt. Dotterbolaget har ett tydligt fokus på tillväxt genom att erbjuda finansiella tjänster till Fortnox kundbas. Nettoomsättningen har fortsatt att öka. Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 procent, jämfört med 2,3 procent samma period föregående år.

Under andra kvartalet ökade kundstocken med 13 000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 233 000 kunder per den 30 juni 2018. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 180 000 kunder. Intäkterna per kund har även under andra kvartalet utvecklats positivt. Per den 30 juni 2018 var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 127 kr, jämfört med 118 kr samma period föregående år.

För att möta kundtillväxten och den ökande efterfrågan på molntjänster för småföretagare ökade Fortnox personalstyrkan. Per den 30 juni hade koncernen totalt 235 medarbetare. Det motsvarar en ökning med 14,6 procent jämfört med samma period föregående år då koncernen hade 205 medarbetare. Fortnox har behov att rekrytera ytterligare medarbetare.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen andra kvartalet 2018 (samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr (63,7 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr (13,0 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,7 procent (20,4 procent).
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 28,7 procent (23,2 procent).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (10,0 Mkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kr (0,17 kr).

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CEST.

För mer information kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, telefon 076 – 644 77 00, e-post: nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Läs vidare »

Fortnox bygger för framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 08:30 CEST

Fortnox AB har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget ArtOn24 AB, som kommer att bygga ytterligare ett kontorshus för Fortnox. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar.

Fortnox rekryterar två nya toppchefer

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:50 CEST

Fortnox AB har anställt Johanna Arvung, från Svenssons i Lammhult, som ny Chief Customer Officer samt internrekryterat nuvarande affärsutvecklaren Camilla Skoog till rollen som Chief Sales Officer. Johanna och Camilla kommer ingå i Fortnox ledningsgrupp och ha fokus på att vidareutveckla kundstöd och digital försäljning.

Snabbväxande Fortnox, med över 220 000 företagare som kunder, fortsätter genom rekryteringarna att öka tempot med att utveckla kundupplevelsen. Tillgänglighet och kunskap, omfattande användarstöd och e-learning är viktiga områden där Fortnox ger företagarna en enklare och effektivare vardag.

- Sveriges småföretagare kämpar alltid mot klockan. Fortnox huvuduppgift är att utveckla de absolut bästa funktionerna, tjänsterna och stödet som gör att företagarna kan frigöra tid till sin kärnverksamhet och lyckas med livspusslet. Det är en stark drivkraft för oss, säger Nils Carlsson, VD för Fortnox.

För ytterligare information, kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information sewww.fortnox.se.

Fortnox AB har anställt Johanna Arvung, från Svenssons i Lammhult, som ny Chief Customer Officer samt internrekryterat nuvarande affärsutvecklaren Camilla Skoog till rollen som Chief Sales Officer. Johanna och Camilla kommer ingå i Fortnox ledningsgrupp och ha fokus på att vidareutveckla kundstöd och digital försäljning.

Läs vidare »

Stark inledning på 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 08:30 CEST

Fortnox första kvartal 2018 kännetecknades av stark tillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6 procent till 81,7 Mkr och rörelseresultatet ökade till 18,8 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent. Även den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade.

Beslut av årsstämman i Fortnox AB

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 18:10 CET

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2017 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,25 kronor per aktie med 23 mars 2018 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 28 mars 2018. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamoten Anna Frick samt nyval av Andreas Kemi, Trond Dale och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter. Andreas Kemi valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor från revisionsbolaget KPMG AB kommer att vara den auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvoden ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden och med 210 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom revisionsutskottet, ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom ersättningsutskottet, ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2018 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Om en aktieägare avstår går erbjudandet till den aktieägare som därefter är störst. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

VDs redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Nils Carlsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2017 samt inledningen på 2018.

Införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april – 30 juni 2021 till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under en period om tio handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjuds att förvärva teckningsoptioner. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 000 kronor, motsvarande en utspädning på 0,67 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 21 mars kl. 18. 10.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox
andreas.kemi@fortnox.se

Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Läs vidare »

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 15:24 CET

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö.

Andreas Kemi föreslås till ny ordförande i Fortnox AB

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

​Fortnox valberedning föreslår Andreas Kemi till ny ordförande. Andreas Kemi har en lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt.

Fortnox årsresultat överträffar förra årets rekordresultat

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:00 CET

Fortnox verksamhet präglades under 2017 av en fortsatt hög kundtillväxt samtidigt som intäkten per kund ökade. Jämfört med föregående år växte antalet kunder med 31 procent och koncernens omsättning ökade med 43,8 procent till 272,3 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 20,8 Mkr till 62,7 Mkr vilket innebär en rörelsemarginal på 23 procent (22,1 procent).

Fortnox och Trygg-Hansa satsar på insurtech för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:31 CET

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar startar ett samarbete med Trygg-Hansa inom försäkringsområdet. Till en början handlar det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare. Första försäkringen kommer att kunna tecknas under våren.

Om Fortnox

Småföretagens bästa vän

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade lösningar för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, lön och säljstöd till mindre och medelstora företag samt redovisningsbyråer, skolor och föreningar. Vi har centrala avtal med alla Sveriges största redovisningsbyråer och fler än 14 400 redovisningskonsulter och revisorer arbetar kontinuerligt i Fortnox program med sina kunders administration.

Fördelarna är många med att använda Fortnox webbaserade lösningar. Det är lätt för redovisningsbyråer och kunder att samarbeta, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och du kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter var du än befinner dig. Du har också möjlighet spara värdefull tid genom att koppla programmen till dina andra för- och eftersystem med hjälp av vårt öppna API.

Idag har Fortnox cirka 211 anställda på huvudkontoret i Växjö och 2016 omsatte företaget 189,3 MSEK.

Adress

  • Fortnox
  • Bollgatan 3B
  • 352 46 Växjö
  • Sweden

Länkar