Skip to main content

Fortnox AB och FINT AB tecknar tilläggsavtal

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:02 CET

Fortnox AB (publ) och FINT AB (publ) har i dag tecknat ett nytt avtal i tillägg till det tidigare avtalet mellan de båda bolagen. Syftet är att tydligare särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de immateriella produkträttigheterna.

Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med FINT AB som ger bolaget rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra produkter och tjänster baserade på Fortnox tidigare teknikplattform F2 i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Avtalet omförhandlades 2013.

Det i dag ingångna tilläggsavtalet innebär följande:

  • FINTs rätt att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster under varumärket Fortnox upphör. Bytet av varumärke ska ske senast den 28 februari 2016. FINT ska även byta bolagsnamn.
  • FINTs licensrättigheter att sälja sina produkter och tjänster, vilka är baserade är på Fortnox tidigare teknikplattform F2, utökas till att omfatta samtliga länder utom Sverige. Avtalet ger inte FINT tillgång till Fortnox nya teknikplattform F3.
  • FINTs tidigare exklusivrätt till Fortnox produkter och tjänster i Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien upphör. Fortnox får rätt att marknadsföra och sälja sina produkter på samtliga internationella marknader. Fortnox har även fortsättningsvis ensamrätt på den svenska marknaden.
  • FINT ska fullfölja betalningen av tidigare upplupen skuld till Fortnox. Bolaget ska senast den 20 december 2015 betala 3 mkr. Återstående skuld om 7,2 Mkr ska regleras under perioden 2016-2020. Tidigare avtalade ersättningar ersätts med en fast årlig licensavgift på 200 000 kr från den 1 januari 2016. Avgiften ska betalas till dess att FINT övertar de immateriella rättigheterna kopplade till FINTs produkter och tjänster, vilket kan ske tidigast den 1 januari 2021.
  • FINT har från och med den 1 januari 2021, förutsatt att samtliga villkor i avtalet är uppfyllda, rätt att utan kostnad från Fortnox förvärva samtliga immateriella rättigheter som kopplade till FINTs produkter och tjänster.

Med 163 000 aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. 

Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. 

År 2014 var omsättningen 95 Mkr. Fortnox grundat 2001 har 132 anställda och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy