Skip to main content

Fortnox ställer in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 och senarelägger årsstämman till den 27 juni 2016

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 17:30 CEST

Styrelsen för Fortnox AB (publ) har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 med anledning av att First Kraft AB och Karlo Hallrup AB meddelat bolaget att de återkallar sin begäran om extra bolagsstämma.

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 13 maj 2016. Årsstämman kommer istället att hållas den 27 juni 2016. Beslutet att senarelägga årsstämman har fattats mot bakgrund av att Visma A/S den 22 april 2016 meddelade att Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox och att Visma med anledning därav beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet.

För mer information om Vismas offentliga erbjudande till aktieägarna i Fortnox hänvisas till Vismas hemsida www.visma.com samt till Fortnox hemsida www.fortnox.se.

Med cirka 115 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. 

Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. 

År 2015 var omsättningen 129,7 Mkr. Fortnox grundat 2001 har 139 anställda och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy