Media-no-image

Fortum ökar beredskapen för eventuella strömavbrott under påskhelgen

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 08:56 CEST

Under storhelger är det extra känsligt för våra kunder att drabbas av strömavbrott, samtidigt kan det vara svårare att snabbt få tag på extra personal. Fortum har därför beslutat att öka antalet personer i beredskap för eventuella strömavbrott under påskhelgen.

– Påskhelgen är en av de helger då många har extra planer och då vill man inte drabbas av strömavbrott. Vi vill därför vara väl förberedda så att vi snabbt kan åtgärda eventuella driftstörningar, och har beslutat att utöka vår ordinarie beredskap under helgen. Vår driftcentral följer också som alltid väderprognoserna från SMHI och anpassar bemanningen därefter om det skulle visa sig behövas, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortums elnät i Sverige.

Strömavbrottsinformation direkt till mobiltelefonen
De som bor i Fortums nätområde kan få information om planerade och oplanerade strömavbrott via e-post eller SMS direkt till sin mobiltelefon. Mer information finns hos vår kundtjänst 020-44 11 00 och på vår hemsida: fortum.se/stromavbrott.

Aktuellt driftläge finns på vår hemsida fortum.se/stromavbrott eller via surf i mobiltelefonen fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta:
Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortums elnät i Sverige, tfn 070-344 57 41
Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig driftstörningar i Fortums elnät, tfn 070-641 55 27
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Under storhelger är det extra känsligt för våra kunder att drabbas av strömavbrott, samtidigt kan det vara svårare att snabbt få tag på extra personal. Fortum har därför beslutat att öka antalet personer i beredskap för eventuella strömavbrott under påskhelgen.

Läs vidare »
Konng3yuxlrs0cgpxf5e

Fortum Distribution satsar - söker 30-40 nya medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 14:04 CEST

Fortum Distribution miljardsatsar för att förbättra elnätet. För det krävs duktig personal - bara i år räknar vi med att anställa 30-40 nya medarbetare.

Media-no-image

Så får Edeforsen god ekologisk status

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:51 CEST

Edeforsens kraftverk vid Ljusnan ligger i ett område med stora naturvärden. Fortum vill nu genomföra ett projekt som kommer att förbättra statusen på vattenmiljön vid verket från dålig till god ekologisk status. På så sätt uppfylls kraven enligt EU:s ramvattendirektiv. I dag inleds förhandlingarna i Mark och miljödomstolen .

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 senare byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Nu planerar Fortum att riva det åldersdigna kraftverket för att ersätta det med ett nytt och effektivare. När den gamla reglerdammen rivs kan den ersättas med en ny där det blir möjligt att ordna fri passage för bland annat fisk såsom öring och harr.

" Om vi får tillstånd så kommer vi utöver att att ändra vattenregimen i forsen dessutom att restaurera forsen och återskapa en bra livsmiljö för fisk med möjlighet att vandra upp och ned förbi regleringsdammen. Det här projektet visar tydligt vad vi kan bidra med om vi får möjlighet att fortsätta investera för att utveckla vattenkraften ", säger Hans Rohlin på Fortum.

För att kunna öka produktionen och därmed möjliggöra satsningen på Edeforsen vill Fortum avleda mer drivvatten för kraftproduktion från dagens 20 m³/sek till som mest 110 m³/sek. Tack vare större möjlighet att avleda mera vatten förbi forsen kan mer naturliga förhållanden återskapas i forssträckan. Större avledning innebär även att produktionen av förnybar el kan ökas från dagens 3 GWh till 23 GWh om året det vill säga mer än sju gånger.

" Vi är vet att projektet inte är helt okontroversiellt eftersom Edeforens kraftverk ligger utmed en skyddad älvsträcka. Men vår uppfattning är att projektet under genomförandet bara obetydligt kommer att påverka miljön och när det är klart så blir miljön så bra att vi uppnår miljölagstiftningens krav på god ekologisk status ", avslutar Hans Rohlin.


För ytterligare information kontakta:
Hans Rohlin Fortum Power, tfn 0705 67 63 77
Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på  Twitter  och  Facebook .


Edeforsens kraftverk vid Ljusnan ligger i ett område med stora naturvärden. Fortum vill nu genomföra ett projekt som kommer att förbättra statusen på vattenmiljön vid verket från dålig till god ekologisk status. På så sätt uppfylls kraven enligt EU:s ramvattendirektiv. I dag inleds förhandlingarna i Mark och miljödomstolen .

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum säljer sin norska elnäts- och värmeverksamhet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 08:43 CEST

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group, börsnoterade i Oslo, och värmeverksamheten i Norge till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Beslutet att sälja elnätsverksamheten i Norge är kopplad till den strategiska utvärdering av framtida alternativ för elnäten som genomfördes 2013. Inom värmeverksamheten fokuserar Fortum på storstadsområden med potential för krafvärmeutveckling. Utöver detta har Fortum kommit överens om att sälja sina aktier i Fredrikstads Energi AS (49%) och Fredrikstads EnergiNett AS (35%) till Hafslund Group.

Det totala värdet av affären uppgår till 340 miljoner euro på skuld och kassafri bas. Fortum räknar med att slutföra försäljningen under andra kvartalet 2014 efter att nödvändiga godkännanden och erforderliga villkor har uppnåtts. Fortum räknar med att bokföra en försäljningsvinst på uppskattningsvis 70 miljoner euro, motsvarande 0,08 euro per aktie, i resultatet för det andra kvartalet 2014. Reavinsten kommer att bokföras i segmenten Distribution respektive Heat and Electricity Sales and Solutions.

Den sammanlagda omsättningen för de norska elnäts- och värmeverksamheterna uppgick under 2013 till 105 miljoner euro. Det jämförbara resultatet från verksamheten var 24 miljoner euro och jämförbart EBITDA var 39 miljoner euro. De sammanlagda nettotillgångarna uppgick i slutet av 2013 till 247 miljoner euro.

Fortums norska elnät finns i Østfold i sydöstra Norge och distribuerar ca 2,6 TWh el till uppskattningsvis 103 000 kunder. Eldistributionen till kunderna kommer att fortsätta som vanligt och totalt 96 anställda kommer att fortsätta sitt arbete i den sålda verksamheten.

Fortums värmeverksamhet i Norge består av värmeproduktionen och försäljning liksom fjärrvärme och fjärrkyla. Värmeproduktionen sker framför allt i värmepumpar och företagsanknutna värmeanläggningar med en sammanlagd kapacitet om 210 MW. Under 2013 levererade Fortum 215 GWh fjärrvärme och 63 GWh fjärrkyla till de norska kunderna. Verksamheten är framför allt lokaliserad i Osloområdet och Akershus. Leveranserna av värme och kyla till kunderna kommer att fortsätta utan uppehåll fram till överlåtelsen alla de totalt 14 anställda kommer att följa med de avyttrade verksamheterna.

Fortums 34%-iga ägarandel i det norska energibolaget Hafslund ASA ingår inte i försäljningen. Dessutom kommer Fortum att fortsätta att sälja el och att utveckla och erbjuda relaterade tjänster till elhandelskunder i Norge som förut.


För mer information:

Timo Karttinen, CFO, tel. +358 10 453 6555
Koncernkommunikation: Fredrik Karlsson, Vice President Scandinavia, +46 768 66 77 25
Investor Relations: Sophie Jolly, Vice President, tel. +358 10 45 32552  

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin norska elnätsverksamhet till Hafslund Group, börsnoterade i Oslo, och värmeverksamheten i Norge till iCON Infrastructure Partners II, L.P. fund. Beslutet att sälja elnätsverksamheten i Norge är kopplad till den strategiska utvärdering av framtida alternativ för elnäten som genomfördes 2013.

Läs vidare »
Qbqyp2qhrfoq9paozeey

Fortum inleder samarbete med Hubject: Charge & Drives kunder får nu tillgång till europeiskt nätverk av laddstationer för elbilar

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 13:31 CEST

Utvecklingen av laddinfrastruktur går framåt med nya tjänster och växande nätverk av laddstationer. Genom samarbetet med Hubject tar Fortum nästa steg som innebär att alla Charge & Drive kunder kan använda nätverket Intercharge, vilket omfattar mer än 2000 laddstationer i Europa. På samma sätt blir laddstationer från Charge & Drive tillgängliga för övriga elbilister inom Intercharge.

Media-no-image

Fortum vinnare av COGEN Europes årliga pris för marknadsutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:47 CEST

Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för företagets effektiva genomförande av sin strategi för resurseffektiv fjärrvärme. Trots utmanande marknadsförutsättningar och stora skillnader i lokala regelverk invigde Fortum under ett och samma år fyra nya kraftvärmeverk i fyra olika länder. Dessa verk ökar andelen el och värme från förnybara bränslen i Östersjöområdet med 86 MW el och 243 MW värme, vilket motsvarar elanvändningen i 80 000 och värmebehovet för 50 000 hushåll.

Under 2013 invigde Fortum i tur och ordning den avfallseldade anläggningen i Klaipeda, Litauen, biobränsleeldade Järvenpää, Finland, biobränsleeldade Jelgava i Lettland och avfallseldade Brista norr om Stockholm. Samtliga dessa anläggningar bidrar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt till de lokalsamhällen där de finns. I Klaipeda bidrar Baltikums första avfallseldade kraftvärmeverk till ett minskat beroende av importerande bränslen samtidigt som problemet med den lokala sophantering löses. Också fjärrvärmesystemen i Stockholm och Jelgava gynnas av nya anläggningar med lägre produktionskostnader. Dessutom bidrar alla fyra anläggningarna till globalt sänkta CO2-utsläpp genom att de ersätter och trycker undan äldre produktion baserad på fossila bränslen.

- Vi är naturligtvis både glada och stolta över detta erkännande för vår strategi med effektiv och miljömässig produktion baserad på lokala bränslen, säger Håkan Grefberg, Senior Advisor inom Fortum Heat, som var den som tog emot utmärkelsen vid COGEN Europes årliga konferens i Bryssel den 3 april.
- Vi är stolta över att ha byggt den första avfallseldade kraftvärmeanläggningten i Baltikum, liksom vi är stolta över den största biobränsleeldade anläggningen i Lettland.

- Att bygga flera anläggningar samtidigt i olika länder var en utmaning för vår organisation, säger Markku Nordström, Industrial Intelligence Manager på Fortum Heat.
- Men att bygga 'tvillinganläggningar' i Järvenpää och Jelgava gav samtidigt avsevärd kostnadseffektivitet och minskad projekttid.

Bilder från Klaipeda, Järvenpää, Jelgava och Brista finns på: http://mediabank.fortum.com:80/public/ec0ea18ce1FD.aspx

Fakta:
Kraftvärme/CHP (Combined Heat and Power)

Kraftvärme (CHP) är ett hållbart och energieffektivt sätt att producera energi eftersom nära 90 procent av bränslens energiinnehåll tas tillvara. Används sorterat avfall eller biobränslen är nettoutsläppen av växthusgaser försumbar jämfört med traditionella, fossila bränslen.

COGEN Europe är den europeiska organisationen för främjande av kraftvärmeproduktion. Dess målsättning är att arbeta för en spridning av kraftvärmeproduktion i Europa för en hållbar energiframtid. För att nå målet arbetar COGEN Europe på EU-nivå och med medlemsstaterna för att utveckla en hållbar energipolitik och att ta bort hinder för en sådan utvecklingen.

För mer information, kontakta:
Markku Nordström, Industry Intelligence Manager of Fortum Heat business, Finland, tel. +358 50 454 3224


Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för företagets effektiva genomförande av sin strategi för resurseffektiv fjärrvärme. Trots utmanande marknadsförutsättningar och stora skillnader i lokala regelverk invigde Fortum under ett och samma år fyra nya kraftvärmeverk i fyra olika länder.

Läs vidare »
Media-no-image

Oljeläckage vid Skedvi kraftverk

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 14:02 CET

Under förmiddagen fredagen den 28 mars upptäcktes ett oljeläckage från den hydralik som styr en av kraftverkets intagsluckor. En mindre mängd hydraulolja har läckt ut i Dalälven. Ansvariga myndigheter räddningstjänst, polis och miljöansvarig på Säters kommun har under dagen varit på platsen. Enligt räddningstjänsten rör det sig om så små mängder olja att insatser för sanering inte är aktuella. Även länsstyrelsen har underrättats om det inträffade.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25


Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Under förmiddagen fredagen den 28 mars upptäcktes ett oljeläckage från den hydralik som styr en av kraftverkets intagsluckor. En mindre mängd hydraulolja har läckt ut i Dalälven. Ansvariga myndigheter räddningstjänst, polis och miljöansvarig på Säters kommun har under dagen varit på platsen. Enligt räddningstjänsten rör det sig om så små mängder olja att insatser för sanering inte är aktuella.

Läs vidare »
Media-no-image

Stöld i nätstation orsakar strömavbrott för kunder i Tensta

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 11:23 CET

Strax efter kl 6 idag på morgonen fick vi indikation på att ett fel hade uppstått i Tensta. När våra montörer kom på plats upptäckte de att någon tagit sig in i en nätstation och stulit en så kallad nollskena. Avsaknad av en nollskena innebär att det kan gå ut för hög eller för låg spänning till kunderna, vilket kan innebära att apparater såsom kylskåp, TV-apparater och datorer går sönder.

- Vi finns på plats i området för att kunna träffa och prata med kunder, informera om vad som hänt och för att förstå i vilken omfattning kunder har råkat ut för skador på apparater i hemmet. Samtidigt jobbar våra montörer för att se till att våra kunder får tillbaka strömmen så fort som möjligt, säger Lowina Lundström, kundansvarig på Fortum Distribution.

För att säkerställa att felet inte leder till mer skada är strömmen i området bruten. Våra montörer arbetar med att ersätta nollskenan, så att de 339 kunder som är berörda ska kunna få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Vår prognos är att strömmen kommer tillbaka tidigast kl 12 idag.

Personer som inte är behöriga ska inte vistas i en elnätstation, i och med att det kan medföra fara. Vår typ av verksamhet gör att säkerhet alltid är en prioriterad fråga för oss, vi arbetar löpande med säkerhetsfrågor och vi vill därför passa på att informera om detta. Ärendet är nu polisanmält och vi utreder även själva, enligt normala rutiner.

För mer information kontakta:

Lowina Lundström, kundansvarig Fortum Distribution, telefon 070-344 56 83
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, telefon 070-641 55 27

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Strax efter kl 6 idag på morgonen fick vi indikation på att ett fel hade uppstått i Tensta. När våra montörer kom på plats upptäckte de att någon tagit sig in i en nätstation och stulit en så kallad nollskena. Avsaknad av en nollskena innebär att det kan gå ut för hög eller för låg spänning till kunderna, vilket kan innebära att apparater såsom kylskåp, TV-apparater och datorer går sönder.

Läs vidare »
Media-no-image

Ökad kapacitet för biobränslen och ny toppnotering för kundnöjdheten

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 08:39 CET

Hållbarhetsrapporten ger en heltäckande beskrivning av målen, hur väl vi lyckats med måluppfyllnaden och vad som konkret har gjorts. Hållbar utveckling omfattar såväl ekonomiskt som miljömässigt och  socialt ansvarstagande och i år har Fortum särskilt utvecklat redovisningen av ekonomisk hållbarhet.

Fortum jobbar sedan länge med säkerhetsfrågorna och det är därför glädjande att vi under 2013 uppnådde de bästa resultaten någonsin när det gäller säkerheten för våra medarbetare. Vi är också stolta över de goda resultaten rörande våra nya toppnoteringar när det gäller kundnöjdhet.

-Ett av de nyckelvärden som vi använder för vårt hållbarhetsindex är kundnöjdheten, berättar Ulla Rehell, ansvarig för hållbarhetsfrågorna inom Fortum. De insatser vi gör inom ramen för socialt och miljömässigt ansvarstagande påverkar kundnöjdheten. Inte minst därför är det glädjande att vi i såväl Sverige som Finland har nått de bästa resultaten hittills.

Fortum fortsätter att investera i ökad biobränslekapacitet och ökad effektivitet i el- och värmeproduktionen. Under 2013 ökade användningen av biobränslen med 11 procent för Fortum som helhet och med 6 procent i Sverige. 80 procent av Fortums totala biobränsle och avfallseldade kraft- och värmeproduktion finns nu i Sverige. Byggstarten av biokraftvärmeanläggningen i Värtan och invigningarna den avfallseldade kraftvärmeanläggningen i Brista respektive pyrolysanläggningen i Joensuu i norra Karelen är alla viktiga steg.

-Pyrolysanläggningen i Joensuu öppnar upp för en kommersiell marknad för biooljor och visar hur vi kan öka bränsleeffektiviteten, båda är viktiga steg mot ett koldioxidsnålt energisystem, säger Ulla Rehell och berättar att flera av Fortums anläggningar i Sverige också kan bli aktuella för biooljeproduktion.

I årets hållbarhetsrapport har avsnittet om ekonomisk hållbarhet utvecklats, inte minst kring det skattemässiga fotavtrycket. Sverige är det land som Fortum investerade mest i under 2013, ca 4.4 miljarder kronor. Det samma gäller även på skattesidan, för det finansiella året 2013 handlar det om ca 3.4 miljarder kronor.

-Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram att såväl vi som vår bransch är betydelsefulla för lokalsamhället även ekonomiskt, dels genom investeringar som skapar sysselsättning men också att vi tar vårt ansvar för att bidra till det gemensamma. Ekonomiskt ansvarstagande är sammankopplat med hållbar utveckling. Även om det kan ses som självklart här i Sverige så är det viktigt att visa på att samma principer gäller oavsett var vi har verksamhet, säger Birgitta Resvik.

Fortums hållbarhetsredovisning 2013
http://annualreport2013.fortum.com/en/#!/sustainability

Ulla Rehell, ansvarig för hållbarhetsfrågor, Fortum, tel. +358 10 45 29251,
ulla.rehell@fortum.com
Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter, Fortum Sverige, tel +46 70 593 81 61
birgitta.resvik@fortum.com


Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 500 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Hållbarhetsrapporten ger en heltäckande beskrivning av målen, hur väl vi lyckats med måluppfyllnaden och vad som konkret har gjorts. Hållbar utveckling omfattar såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt ansvarstagande och i år har Fortum särskilt utvecklat redovisningen av ekonomisk hållbarhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum erbjuder information om strömavbrott via e-post och sms

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 16:03 CET

Den här veckan får ytterligare ca 100 000 av Fortums kunder direkterbjudande om att ansluta sig till tjänsten för information om planerade och oplanerade strömavbrott som sms eller e-postmeddelande. Tjänsten är självklart öppen för alla våra kunder och vi erbjuder den direkt till alla dem vi har telefonnummer eller e-postadress till.

- Idag får knappt 500 000 av våra kunder information om strömavbrott, framför allt via sms. Det är en tjänst som är mycket uppskattad och ger oss en fantastisk möjlighet att snabbt nå berörda kunder med information, säger Gunilla Larsson , driftinformatör hos Fortum Distribution.

Varför e-post när det är strömavbrott?

Vi har fått frågor om varför vi skickar e-post när folk inte har ström hemma. Vår tanke är att mailen kan läsas i alla moderna mobiltelefoner. Kunden kan också få information om till exempel sin sommarstuga eller boendet till en gammal eller sjuk anhörig. En del kunder tycker också att det är bra att få information om planerade avbrott just via e-post, eftersom man normalt sett sparar e-post på ett annat sätt än ett sms. Det kan också vara bra att kunna skriva ut meddelandet och sätta upp som påminnelse.

Läs mer om tjänsten på: fortum.se/stromavbrott

För mer information kontakta :

Carola Hjerthén, kommunikationsansvarig för driftstörningar, tfn 070-641 55 27

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Den här veckan får ytterligare ca 100 000 av Fortums kunder direkterbjudande om att ansluta sig till tjänsten för information om planerade och oplanerade strömavbrott som sms eller e-postmeddelande. Tjänsten är självklart öppen för alla våra kunder och vi erbjuder den direkt till alla dem vi har telefonnummer eller e-postadress till.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef, Sverige
  • tsvuchgmristzigdina.itqyvktcalmgirfznowtren@foztyrrtsnnpweumiovqxzqflp.com
  • +46 72 515 7806
  • +46 8 671 74 21

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 900 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida