Media-no-image

Fortum: Solcellpaket för alla

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 09:23 CEST

Med långsiktiga regler för mikroproduktion på plats och dagar som blir längre och ljusare är det många som nu överväger att investera i solceller, förra året installerades 36,2 MW - vilket var en fördubbling jämfört med 2013 – och Fortum räknar med att den kraftiga ökningen fortsätter under 2015. Nytt inför 2015 är också att Fortum kan erbjuda kompletta solcellslösningar, installerat och klart, i hela landet, tillsammans med Kraftpojkarna.

-Det finns ett stort intresse för att producera el av solens energi och jag tror att enkelheten och smidigheten i den lösning som vi kan erbjuda är en viktig del för att fler ska ta steget och investera i en egen anläggning, inte minst när vi nu kan erbjuda solcellslösningar tillsammans med Kraftpojkarna, i hela landet, säger Fredrik Landahl, vd för Fortum Markets.

Det är inte bara en generös skattereduktion som ligger bakom intresset för solceller utan det finns flera anledningar till det ökande intresset. En del ser det som en investering i sitt eget oberoende eller som en insats för miljön där dessa skäl är viktigare än att investeringen ska löna sig direkt. Andra ser det som en värdehöjande investeringar. Det finns inte bara många skäl att skaffa solceller, det finns även många olika lösningar på marknaden. Samtidigt kan det som kund vara svårt att ta reda på vilka kompontenter som verkligen arbetar optimalt tillsammans. Därför har vi tagit fram olika paket som köps ”nyckelfärdiga”.

Fördelen med att en komplett lösning som inkluderar solpaneler, nödvändig kringutrustning, leverans, installation och bra garantier till ett fast pris är inte bara tryggheten i att veta prislappen i förhand, det gör även att eventuella garantifrågor blir enklare att hantera.

- Vi har nära samarbete med flera av de bästa tillverkarna i världen av solanläggningar. Tillsammans med Fortum, genom våra partners och återförsäljare runt om i Sverige, levererar vi en helhetslösning från det första telefonsamtalet görs tills det att den nyckelfärdiga solcellsanläggningen tagits i drift. Vi är övertygade om att upplägget med lokala återförsäljare/ installatörer kommer att ge många nöjda kunder, säger Christian Tapper, Försäljningschef Kraftpojkarna AB.

Om solenergi
Solenergi är en av de förnybara energislag som just nu anses ha mest potential. Enligt vissa beräkningar kan solenergin t o m stå för hälften av världens energiproduktion år 2030 – förutsatt att vi har intelligenta kraftnät som kan transportera solenergi långa sträckor. Bara solen själv ger lika mycket energi på en enda dag som hela mänskligheten har konsumerat under de senaste 35 åren. Blir vi bättre på att ta hand om den energin så kan vi även hantera klimatutmaningen bättre.

Utvecklingen för solceller har även i Sverige varit stark, men det utgår från låga nivåer. Även 2014 innebar mer än en dubblering jämfört med föregående år. Det är det kraftslag som anses ha mest utvecklingspotential och priserna sjunker snabbt, bara de senaste tre åren har det halverats. För att stimulera utvecklingen har regering och riksdag beslutat om ett stöd som är på högst 20 procent till privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För mer information, kontakta gärna

Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Christian Tapper, försäljningschef Kraftpojkarna AB, tfn 072-5129502Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el samt värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum 4,75 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,35 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Med långsiktiga regler för mikroproduktion på plats och dagar som blir längre och ljusare är det många som nu överväger att investera i solceller, förra året installerades 36,2 MW - vilket var en fördubbling jämfört med 2013 – och Fortum räknar med att den kraftiga ökningen fortsätter under 2015.

Läs vidare »
Tvpeivwdpfbgjgc41sly

För en ljusare framtid: I samband med Earth Hour tänder Fortum 350 solcellsdrivna lampor i Kenya

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 16:56 CET

​Det är avsaknad på tillgång till el som är den stora utmaningen, inte tillgången. El är en grundläggande förutsättning för utveckling och i nästa steg, minskad fattigdom. Genom samarbetet med Givewatts bidrar Fortum till att ge eleverna vid fem till tio skolor Kwaleregionen i Kenya möjlighet att skapa sig en ljusare framtid – för sig, för sina familjer och för sina samhällen.

Npriysmz0xqmcbxlst1d

Gotlands första snabbladdare på plats

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:50 CET

​I samband med att McDonald’s öppnade sin nya restaurang i Visby invigdes även Gotlands första snabbladdare tillsammans med Fortum Charge &Drive. Därmed togs också ett viktigt steg för att som gotlänning välja elbil. Laddstationen som även har semisnabb laddning klarar därmed av alla de typer av elfordon som finns på den svenska marknaden.

Gzsoxedeencmayclcpzz

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 12:22 CET

Fortum, tillsammans med Seabased Industry AB och Energimyndigheten, håller på att skapa sin första vågkraftpark, nordväst om Smögen. Sjösättningen av den första delen av vågkraftparken slutförs under veckan. Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten.

Lcu7rubclyvk945klpl4

Värmlänningarna gillar sitt vattenkraftverk Edsforsen

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 15:00 CET

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att värmlänningarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – Edsforsen blev snabbt fulltecknat. Sedan 1949 har Edsforsen bidragit till att lysa upp Värmland.

As8l7ixg7b1knoyf1ckm

Stockholmarna gillar sitt vattenkraftverk Untra

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 14:49 CET

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att stockholmarna är ”sitt” vattenkraftverk trogna – i nästan hundra år har vattenkraftverket Untra, Stockholms första egna vattenkraftverk och känt för sin påkostade interiör och exteriör, lyst upp huvudstaden.

Gsmqchuqlbjdtc6vvmrk

Det är Bollnäs som gäller när företagarna får välja

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 14:40 CET

Sedan i höstas har Fortums alla elkunder kunnat välja vilket vattenkraftverk de vill ha sin el ifrån. Det visar sig att Dönje vattenkraftverk är populärast hos Fortums företagskunder. Vattenkraftverket, som stod färdigt 1953, har en normal årsproduktion på 340 GWh/år, vilket motsvarar elanvändningen hos 17 000 eluppvärmda småhus.

Media-no-image

Fortum slutför försäljningen av distributionsaffären genom att sälja den svenska elnätsverksamheten till ett konsortium av pensions- och infrastrukturbolag

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 09:35 CET

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) undertecknade på fredagen en överenskommelse om försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som utgör Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Den totala köpesumman uppgår till cirka 60,6 miljarder kronor på en skuld- och kassafri bas (motsvarande cirka 6,6 miljarder euro). Fortum förväntar att affären kommer att slutföras under andra kvartalet 2015, givet att nödvändiga myndighetstillstånd och avtalets sedvanliga villkor uppfyllts.Fortum räknar med att bokföra en engångsintäkt på cirka 4,4 miljarder euro, motsvarande cirka 5 euro per aktie, till resultatet för andra kvartalet 2015. Segmentet Distribution kommer att presenteras som avslutad verksamhet i rapporten för det första kvartalet 2015.

"En kompetent och erfaren köpare med en långsiktig syn på infrastruktur och kundservice är en mycket bra lösning för våra 906 000 elnätskunder i Sverige. Samtidigt är detta mycket bra för de cirka 390 medarbetarna i Fortum Distribution som övergår till den nya ägaren med existerande anställningsvillkor. Verksamheten är i finansiellt och verksamhetsmässigt väldigt bra form. Det kommer nu att ha en ny ägare som kommer att utveckla bolaget vidare som en kärnverksamhet", säger Timo Karttinen, Fortums tf VD och Koncernchef.

Fortum fokuserar på kraftproduktion och elhandel

Affären slutför försäljningen av Fortums elnätsverksamhet i Sverige, Finland och Norge. Det totala värdet på försäljningen av Fortums elnätsverksamheter uppgår till cirka 9,3 miljarder euro och en försäljningsvinst på cirka 6,3 miljarder euro bokförs under 2014 och 2015. Den strategiska utvärderingen av framtida alternativ av Fortums elnätsverksamhet genomfördes under 2013.

"Efter försäljningen av elnätsverksamheten kommer Fortum att koncentrerar på tillväxt och utveckling av vår kärnverksamhet, inom vår kärnkompetens: CO2-fri vattenkraft, kärnkraft och effektiv kraftvärmeproduktion. Vi kommer också att fortsätta att utveckla elhandel och relaterade tjänster till våra 1,3 miljoner elkunder", säger Timo Karttinen. "Vi fortsätter att ha en stark närvaro i Sverige och engagerade i att utveckla vår verksamhet i de nordiska länderna samtidigt som vi söker tillväxtmöjligheter i enlighet med vår strategi."

Fortums syfte är att skapa energi som förbättrar livet för dagens och framtida generationer. Företaget erbjuder hållvara lösningar för samhället och levererar utmärkt värde till ägarna. Företagets strategi bygger på en stark nordisk kärna, att skapa solid lönsamhetstillväxt i Ryssland och att bygga en plattform för framtida tillväxt. I kärnan av Fortums strategi finns företagets starka kompetenser inom CO2-fri vatten- och kärnkraft, effektiv kraftvärmeproduktion och att agera på energimarknaderna.

Elnätsverksamheten i Sverige


Fortums svenska elnätsbolag äger och driver cirka 71 000 kilometer elnät på lokal och regional nivå och distribuerar el till cirka 906 000 kunder. Försäljningen har i sig ingen effekt för kunderna. Den sammanlagda volymen distribuerad el uppgick till 13,7 TWh under 2014. Fortums marknadsandel av lokalnätsmarknaden i Sverige är ca 17%.

Några nyckeltal för Fortums elnätsverksamhet i Sverige (2014):
- Omsättning 634 miljoner euro (SEK 5,8 billion)
- Jämförbart rörelseresultat 235 miljoner euro (SEK 2,1 billion)
- Jämförbart EBITDA 365 miljoner euro (SEK 3,3 billion)
- Nettotillgångar 2 615 miljoner euro (SEK 24,6 billion)
- Investeringar 134 miljoner euro (SEK 1,2 billion)

Konsortiet: Över 20 års erfarenhet och en stark närvaro i Sverige

Konsortiets medlemmar har över 20 års samlad erfarenhet av köp och ägande av infrastrukturtillgångar. Konsortiet har en stark svensk närvaro genom AP1, AP3 och Folksams 50-procentiga ägande. Konsortiet har åtagit sig ett långsiktigt, stabilt och stödjande ägarskap av elnätsverksamheten.

Fortum Corporation
Helena Aatinen, Senior Vice President, Corporate Communications

För mer information:
Timo Karttinen, tf VD och Koncernchef, tel. +358 10 453 6555

Analytiker och investerare:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552

Kontakter koncernkommunikation:
Helena Aatinen, Senior Vice President, Corporate Communications,+358 10 45 20480
Fortum Media Desk +358 40 1982 843

Presskonferens lördag 14 mars 2015


En presskonferens kommer att hållas (på engelska) lördag den 14 mars 2015 klockan 12.00 på Nordic Light Hotel, Vasagatan 7, Stockholm. Presskonferensen kommer också att webbsändas på Fortums webbsida (www.fortum.com).

Medtag pressleg.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) undertecknade på fredagen en överenskommelse om försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som utgör Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till presskonferens med anledning av att Fortum säljer sin svenska elnätsverksamhet till ett konsortium av pensions- och infrastrukturbolag

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 18:00 CET

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) meddelade på fredagen att man kommit överens om en försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som äger och driver Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Den totala köpesumman uppgår till 60,6 miljarder kronor på skuld- och kassafri bas. Fortum uppskattar att affären kommer att slutföras under andra kvartalet 2015, givet att nödvändiga myndighetstillstånd och avtalets sedvanliga villkor uppfyllts.

Med anledning av försäljningen inbjuds media till en presskonferens i Stockholm lördagen den 13 mars klockan 12.00 på Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Medtag pressleg!

Medverkar vid presskonferensen gör Timo Karttinen, tf VD och Koncernchef Fortum, Per Langer, VD Fortum Sverige och representanter för köparen.

Presskonferensen kommer också att direktsändas på webben via www.fortum.com.

För mer information, kontakta:
Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tel 076-866 77 25

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum och ett konsortium bestående av de svenska pensionsförvaltarna Första AP-Fonden (12.5%), Tredje AP-Fonden (20.0%) och Folksam (17.5%) samt den internationella infrastrukturinvesteraren Borealis Infrastructure Management Inc. (50%) meddelade på fredagen att man kommit överens om en försäljning av Fortum Distribution AB, som är det bolag som äger och driver Fortums elnätsverksamhet i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Förbättrad rapportering visar att andelen vild lax och öring har ökat i Vänern

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 13:41 CET

Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014. Bättre rapportering gör det också möjligt att förbättra arbetet med utsättningen av fisk.

- Det är glädjande att det finns en så god vilja hos sportfiskare att rapportera fångst om detta kan ske på ett smidigt och enkelt sätt, vilket den app som utvecklats i projektet har skapat. Det ger förstås också bättre underlag för forskning och förvaltning av fiskbestånden, säger Marco Blixt, fiskeexpert på Fortum.

Det populära trollingfisket i Vänern ingår i det fria handredskapsfisket, d.v.s. det krävs inget fiskekort och det finns inget rapporteringstvång om redskapsanvändning och fångst. Skattningen av sportfiskets fångster i dessa vatten har hittills varit mycket grov. Genom bättre rapportering av sportfiskets fångster kan det skapas bättre underlag för forskning och förvaltning av fiskbestånden.

Under de senaste åren har Sportfiskarna, med stöd från Fortums miljöfond, undersökt olika möjligheter och metodik att samla in fångstdata från sportfisket i Vänern, bland annat har man utvecklat en fångstapplikation. Projektet har visat sig vara framgångsrikt. Fångstrapportering via applikationen Fångstdatabanken fungerade mycket bra och stod för en stor del inrapporterade fiskar. Från Fortums sida ser vi det som mycket viktigt att arbetet med insamling av fångstrapporter fortsätter på samma sätt.

- För Fortum är det av stor vikt att det finns ett fungerande rapporteringssystem av lax- och öringsfångster då detta ger information om beståndens sammansättning och eventuella utvecklingstrender. Detta ger oss bra möjligheter att se hur avels- och utsättningsmetodiken av odlad smolt fungerar och kan utvecklas, och därmed även en möjlighet att förbättra för sportfisket, avslutar Marco Blixt.

Marco Blixt, fiskeexpert, tel: 070-3691222
e-post: marco.blixt@fortum.com

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion, tel: 070-2984125
e-post: jens.bjoorn@fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Under 2012 till 2014 har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund med stöd av Fortum arbetat med projekt för att samla in fångstrapporter från sportfisket i Vänern. Resultatet efter över 6800 inrapporterade fiskar visar på att andelen lax har ökat gentemot öringen, men även på att andelen vild lax och öring ökat i Vänern under åren 2012-2014.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • per-oscar.hedman@fortum.com
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida