Ffamit3r9blvszumx8tg

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 09:19 CEST

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena.

Wskxud8n43g0aeg5ypdi

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 13:26 CEST

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

Hs7iwaitkuy7fqhdtdjn

Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 09:24 CEST

​Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.

Media-no-image

Stort steg mot långsiktigt produktionssamarbete om fjärrvärme mellan Sundbyberg, Solna och Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 14:22 CEST

Norrenergi och Fortum Värme har i dag tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt produktionssamarbete för fjärrvärme. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig.

Norrenergi och Fortum Värme har sedan tidigare ett produktionssamarbete som nu utökas. Konkret innebär överenskommelsen dels att Fortum Värme åtar sig att från 2016 leverera 75 MW värme till Norrenergi, dels att parterna gemensamt optimerar produktionen för bästa energi- miljö- och kostnadseffektivitet. Det finns också möjlighet för Norrenergi att i framtiden efterfråga ytterligare kapacitet.

– Nu tar vi ett stort steg mot förverkligandet av ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärme. Vi kan erbjuda den basproduktion som Norrenergi efterfrågar och samtidigt får vi förutsättningar för ytterligare utveckling av förnybar kraftvärme i Stockholmsregionen. Det tjänar alla på - både kunder, samhället och bolagen. Ytterst innebär det att vi tillsammans genom miljöriktig och kostnadseffektiv produktion stärker fjärrvärmens framtida konkurrenskraft, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Norrenergi har utrett olika alternativ för att trygga framtida fjärrvärmekapacitet och säkerställa långsiktigt stabila priser. Resultatet av detta arbete, som efter sommaren formaliseras i Norrenergis styrelse, har nu mynnat ut i denna överenskommelse som syftar till ett långsiktigt avtal om produktionssamarbete med Fortum Värme.

– Solna och Sundbyberg växer och efterfrågan på miljömärkt värme och kyla ökar ständigt. Vi är övertygade om att samarbete över kommungränserna är rätt väg att gå för att trygga städernas kapacitet av konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme, säger Johan T Sterndal, styrelseordförande i Norrenergi. Avtalet innebär att kapacitet från Fortum Värme förstärker Norrenergis egen produktion. För Norrenergis kunder innebär detta att förutsättningarna för långsiktigt stabila priser ökar. Precis som tidigare kommer alla Norrenergis leveranser leva upp till kraven i Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Kontakt:
Marianne Ahlgren
Presschef Fortum Värme AB
Telefon: 0727-150939
Mail: marianne.ahlgren@partners.fortum.com

Stefan Persson
VD Norrenergi
Telefon: 0730-409637

Mail: stefan.persson@norrenergi.se

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas. Fortum Värme är samägt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal, och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag.

Om Norrenergi
Norrenergis fjärrvärme värmer mer än 100 000 människor i Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget producerar och levererar även fjärrkyla till bland annat datahallar, köpcentrum och kontor. All värme och kyla lever upp till mycket högt ställda miljökrav och är sedan länge märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Andelen förnybar energi uppgick 2014 till 99 %.

Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbybergs städer, levererar årligen cirka 1 TWh värme och cirka 70 GWh kyla till ett värde av cirka 800 Mkr. Läs mer på www.norrenergi.se.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Norrenergi och Fortum Värme har i dag tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt produktionssamarbete för fjärrvärme. Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över 500 000 hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom överenskommelsen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden, samtidigt som en utveckling av hållbar kraftvärme för hela Stockholmsregionen blir möjlig.

Läs vidare »
Juvz6ea3ijuatgcu8lpx

Degerfors innebandyklubb kammar hem vinst i fototävling för sin tolkning av temat ”Livet vid Älven”

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 09:35 CEST

Det är inte förens i slutet av augusti som Älvstädar-SM kommer att gå av stapeln i bland annat kommuner kring Gullspångsälven med biflöden. Men redan nu har Degerfors innebandyklubb pojkar och flickor 03 kommat hem en delseger, nämligen den tredje vinsten i den fototävling där föreningar som deltar i Älvstädar-SM tävlar med foton tagna på temat ”Livet vid Älven”.

Jxrlmmb0wglcc01zsjqf

Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 09:20 CEST

Vasakronan har valt Fortums Charge & Drive molnbaserade affärssystem för att hantera sin infrastruktur för laddning av elbilar. Vasakronans kommersiella fastighetskunder vill kunna möta sina hyresgästers förväntningar på en användarvänlig elbilsladdning och lösningen gör det möjligt för Vasakronan hantera sin laddinfrastruktur på ett enkelt sätt.

Teyuazxippkqhlhm79mr

Klart politisk besked idag om vattenkraften – klimatfrågan måste in i miljöbalken

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 08:56 CEST

Det framgick under tisdagen i samband med att Fortum släppte rapporten Vattenkraft Påståenden & fakta. Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Fortum och syftar till att så objektivt som möjligt besvara en rad olika frågeställningar kopplade till svensk vattenkraft.

Media-no-image

Nej till Edeforsen

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 13:45 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Kraftbolaget Fortum ansökte i september 2014 om ett nytt miljötillstånd för att få ersätta Edeforsens kraft med ett nytt modernt vattenkraftverk men fick avslag i första instans. Nu har även överdomstolen avvisat ansökan. Beslutet slår både mot miljön och produktionen av ren förnybar el.

”Beskedet från domstolen är inte oväntat. Vi har redan från början varit medvetna om att det finns starka krafter som inte vill se att den här typen av modernisering och miljöförbättring komma till stånd”, säger Fortums Hans Rohlin.

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 senare byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Fortum ville riva det åldersdigna kraftverket och ersätta det med ett nytt och effektivare. Om man fått miljötillstånd hade den gamla reglerdammen rivits och ersatts med en ny med fri passage för bland annat fisk såsom öring och harr.

”Det stora problemet med domstolens avgörande är inte att just det här projektet stoppas. Nu sätt en tydlig praxis som kommer att gör framtiden för stora delar av den svenska vattenkraften osäker. Vi har tidigare fått ett liknande avslag för Untra kraftstation som ligger i Dalälven. Där har vi åter igen gått in med en ansökan om miljötillstånd för att få byta ut tre turbiner från 1918, höja damsäkerheten och bygga en biokanal förbi kraftverket”, berättar Rohlin.

Enligt Fortum är beslutet dåligt för den biologiska mångfalden både sett ur ett lokalt och globalt perspektiv. Det blir svårare att genomföra lokala förbättringar samtidigt om produktionen av förnybar energi hotas vilket ska ställas mot det största hotet mot biologisk mångfald som är den globala uppvärmningen.

På Fortum har man ännu inte tagit ställning till hur Edeforsen ska hanteras framöver.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin Fortum Hydro, tfn 0705 67 63 77

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702 98 41 25

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Mark- och miljööverdomstolen har i dag avslagit Fortums ansökan om att få förnya Edeforsen kraftverk i Ljusnan.

Läs vidare »
Media-no-image

Finska kommunalpolitiker på studiebesök i Forshaga - vill lära av svensk laxförvaltning i reglerade älvar

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:46 CEST

Den 25-26 juni får det svenska vattenkraftverket i Forshaga besök av kommunalpolitiker från Finland. Anledningen är att de vill lära sig mer om Fortums metoder för hantering av lax och öring i större reglerade älvar då en del av våra lösningar betraktas som "best practice" idag.

Metoden som används i Klarälven sedan början av 1930-talet går under benämningen "trap and transport", och innebär att man fångar in återvandrande lekfisk och transporterar dessa förbi de flesta kraftverken i älvens huvudfåra. I Klarälven fångas lax och öring vid Forshaga kraftstation, och transporteras uppströms för att sättas ut vid de kvarvarande strömsträckor som återfinns mellan åttonde och nionde kraftverket. I och med att den återvandrande laxen får tillgång till de lek- och uppväxtområden där de en gång kläcktes, säkerställs att dess naturliga livscykel kan fortgå.

Färska forskningsresultat från Karlstad Universitet visar att det - för ett så pass utbyggt vattensystem som Klarälven - idag inte är realistiskt att bygga vandringsvägar förbi kraftverken. Även om bästa tillgängliga tekniska lösningar tillämpas så blir vandringsförlusterna så stora att lax- och öringpopulationerna riskeras att slås ut. Metoden att fånga in lekfärdig fisk och transportera den till lekområden är därför ett bra sätt att tillförsäkra att så många fiskar som möjligt får en chans att leka och reproducera sig naturligt. Därmed säkerställs bevarandet av den vilda populationen av vänerlax.

Genom denna metod kan vi säkerställa bevarandet av livskraftiga populationer av vandrande fisk i Klarälven. Exemplet Klarälven visar att det på ett kostnadseffektivt sätt går att kombinera både bevarande- och nyttjandeintressen när det gäller vänerlaxen, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

De finska vattenkraftskommunerna kring Uleälven och Kemijoki kommer för att besöka Fortums anläggning i Forshaga för att lära sig mer om metoden. Detta görs med anledning av att Fortum planerar att bygga en "trap and transport"-anläggning vid Montta vattenkraftverk i Uleälven. Liknande planer har även Kemijoki Oy vid älven Kemijoki. Målet är att systematisera "trap and transport"-verksamheten utmed flera kraftverk i dessa älvar. Med på resan följer även tjänstemän samt medlemmar ur finska fiskeorganisationer.

- Under denna resa vill vi visa våra intressegrupper i Finland vilka goda erfarenheter vi har av ”trap and transport”-verksamheten i Klarälven. Genom att själva se hur ”trap and transport” fungerar i praktiken och höra hur goda resultat nåtts för att förstärka laxstammen i ett vattendrag med flera vattenkraftverk, hoppas jag att vi även vid Uleälven och älven Kemijoki kan inleda systematisk ”trap and transport”-verksamhet tillsammans med våra lokala intressegrupper, säger Risto Andsten, ansvarig för förnybar energi på Fortum.

Marco Blixt, fiskeansvarig Tel: 070-3691222 E-post: marco.blixt@fortum.com
Jens Bjöörn
, kommunikationschef kraftproduktion Tel: 070-2984125
E-post: jens.bjoorn@fortum.com

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Den 25-26 juni får det svenska vattenkraftverket i Forshaga besök av kommunalpolitiker från Finland. Anledningen är att de vill lära sig mer om Fortums metoder för hantering av lax och öring i större reglerade älvar då en del av våra lösningar betraktas som "best practice" idag.

Läs vidare »
Media-no-image

Gröna datahallar ger Stockholm världsunika möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:38 CEST

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet.Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

- Detta är ett viktigt steg för att återvinna så mycket energi som möjligt från den växande globala IT-sektorn, säger Anders Egelrud som är VD för Fortum Värme. Vi hoppas att affärsmodellen Öppen Fjärrvärme, som möjliggör detta, ska locka ett stort antal internationella datahallar att etablera sig i Stockholm, men också hjälpa till att snabba på Stockholms utveckling mot ett helt fossilfritt system.

Bahnhofs datahall kommer att bli Stockholms största när den uppförs under 2016-2017. Fullt utbyggd kan den återvinna 112 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar hela leveransen av fjärrvärme i exempelvis Mora, en stad med cirka 20 000 invånare.

Avtalet mellan Fortum Värme och Bahnhof omfattar ett system för värmeåtervinning och ett separat system för frikyla.

- Med ett system för värmeåtervinning och ett parallellt system för frikyla kommer vi att kunna bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Med Green Hub visar vi att det är smart att lägga datahallar i citylägen och återvinna energi istället för att elda för kråkorna, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

Den nya datahallen kommer att få sin el från en helt ny fördelningsstation som byggs av Ellevio i direkt anslutning till datahallen.

- Vi kommer att göra en betydande nyinvestering för att Bahnhofs expansion ska bli möjlig, säger Johan Lindehag, VD för Ellevio. Närheten till stamnätstationen i kombination med en helt ny fördelningsstation kommer att ge Bahnhof en trygg och skalbar elnätsanslutning.

Energiåtervinningen är ytterligare en konkurrensfördel för Stockholms tillväxt och en möjlighet att ta ledarpositionen som Europas främsta nav för informations- och kommunikationsteknikföretag.

- Stockholm har med sin starka kompetens inom IT-sektorn, sitt välutbyggda fjärrvärmesystem och sitt goda företagsklimat väldigt bra förutsättningar att bli ett globalt centrum för den växande datahallsbranschen, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Det är mycket positivt att värmeåtervinning från denna framtidssektor kan bidra till vår vision att göra Stockholm till en internationell föregångare bland hållbara städer.

Om Öppen Fjärrvärme:
Affärskonceptet Öppen Fjärrvärme®, som använder beprövad teknik, möjliggör återvinning av energi som alla parter tjänar på. Tidigare har överskottsvärmen från datahallar inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo. http://www.oppenfjarrvarme.se

Mer information:
www.bahnhof.net
www.fortum.se
www.ellevio.se
www.stockholm.se

Kontakt:
Jon Karlung
VD Bahnhof AB
Telefon: +46 76 111 01 60
E-post: jon.karlung@bahnhof.net

Marianne Ahlgren
Presschef Fortum Värme AB
Telefon: +46 72 715 09 39
E-post: marianne.ahlgren@partners.fortum.com

Jonatan Björck
Pressansvarig Ellevio AB
Telefon: +46 72 561 54 16
E-post: jonatan.bjorck@ellevio.se

Tomas Gustavsson
Pressekreterare åt Karin Wanngård
Telefon: +46 76 122 91 99
E-post: tomas.gustavsson@stockholm.se

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Bahnhof och Fortum Värme har idag tecknat avtal om storskalig värmeåtervinning från Bahnhofs planerade datahall ”Green Hub” i centrala Stockholm. Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • per-osljoucfozcar.pahektdman@fwgortualm.coyym
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida