D4faqztgy2tdb7rlqq5i

Årets Älvstädar-SM lockar 1532 ungdomar

Pressmeddelanden   •   2014-07-16 09:02 CEST

Den 30-31 augusti städar 82 ungdomsföreningar längs med Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Älvstädar-SM är ett samarbetsprojekt mellan Fortum och Städa Sverige. Tävlingen, som genomförs för andra året i rad, riktar sig till ungdomar som är aktiva i lokala idrottsföreningar. Vinner gör den förening som lyckats få flest älvsupporters.

Media-no-image

Fortums vd Tapio Kuula i Almedalen: EU:s konkurrenskraft kräver snabba klimat- och energipolitiska beslut

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 11:20 CEST

Klimatförändringarna är ett faktum som vi måste reagera på. Klimatet kan inte vänta på ekonomisk tillväxt i Europa. Det är dock upp till beslutsfattarna att bestämma om utsläppen ska minskas på ett smart och kostnadseffektivt eller på ett dyrt och komplicerat sätt. På Fortums energiseminarium i Almedalen uppmanade Fortums vd Tapio Kuula  EU:s nyvalda beslutsfattare söka samförstånd om framtiden för klimat- och energipolitiken i höst.

-Målet för klimat- och energipolitiken fram till 2030 måste vara minskade utsläpp. Marknadsbaserad handel med utsläppsrätter inom hela EU är det bästa styrmedlet för att åstadkomma investeringar med låga utsläpp, bättre energieffektivitet och ökad produktion av förnybar energi, säger Tapio Kuula, vd Fortum.

För att förebygga koldioxidläckage är det samtidigt viktigt att EU-länderna gemensamt kommer överens om hur den energiintensiva industrin ska kompenseras för de kostnader som handeln med utsläppsrätter medför. I det rådande ekonomiska läget behöver Europa alla sina industriföretag och de arbetsplatser dessa skapar. Vi har inte råd att tvinga företag att flytta sin verksamhet utanför EU. Mekanismer som säkerställer den energiintensiva sektorns internationella konkurrenskraft får dock inte leda till att handeln med utsläppsrätter urvattnas.

Tillgång till energi och säkra energileveranser har i och med situationen i Ukraina intagit en central plats i diskussionerna. De förändringar i klimat- och energipolitiken till 2030 som EU-kommissionen skissade på i januari bidrar till förbättrad tillgång till energi då en koldioxidsnål energimarknad kräver en minskad import av fossilt bränsle.

-En gemensam, konkurrensutsatt och välintegrerad inre energimarknad skulle på ett avgörande sätt förbättra energisäkerheten inom EU samtidigt som även kunderna gynnas i slutändan. Energipolitiken är av stor betydelse för samhällsekonomin men även för den nationella och den internationella konkurrenskraften. De kommer alltså att bli viktiga samtalsämnen inför höstens riksdagsval i Sverige och inför Finlands riksdagsval nästa vår, säger Tapio Kuula.

-Djungeln av bidragsformer för förnybar energi måste gradvis stramas upp och produktionen måste bli en mer integrerad del av energimarknaden. Trots sjunkande grossistpriser för el har kundernas elkostnader stigit snabbt. Det är kunderna som betalar stödet till förnybar energi som även belastar både kunderna och industrin genom skatter. Bidragsupplägget är väldigt kostsamt samtidigt som det leder till en snedvridning på energimarknaden, avslutar Tapio Kuula.

För mer information, kontakta gärna
Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Samhällskontakter, Fortum, tfn +358 (0)40 826 26 46 
Birgitta Resvik, Chef för Samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-593 81 61,

Helena Aatinen, Kommunikationsdirektör, Fortum, tfn +358 (0)40 548 66 75,
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på  Twitter  och  Facebook .


Klimatförändringarna är ett faktum som vi måste reagera på. Klimatet kan inte vänta på ekonomisk tillväxt i Europa. Det är dock upp till beslutsfattarna att bestämma om utsläppen ska minskas på ett smart och kostnadseffektivt eller på ett dyrt och komplicerat sätt.

Läs vidare »
Jmffcb5kcu4acmbr5mtj

Fortum och Seabased: Installationen av världens största vågkraftspark påbörjades idag utanför Sotenäs

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 08:53 CEST

​I den första fasen av vågkraftsparken kommer aggregat motsvarande 1 MW att installeras, som ska utvärderas efter testperiod. Redan den första fasen kommer att på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Fullt utbyggd blir den installerade effekten totalt 10 MW vilket innebär en årlig produktion av 25 GWh (25 miljoner kWh).

Ojsbadjccexpuxdwzbry

Elnät i marken bättre för utsatta fåglar

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:28 CEST

Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i södra Sverige under senare år. Nu bygger Fortum Distribution om elnätet i Båtafjorden utanför Varberg för att förbättra miljön för fåglarna.

Ip6otb9e7emfunto2rr6

Årets längsta dag ger mycket energi

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 16:19 CEST

I helgen firar vi årets längsta dag. Det betyder att landets solpaneler går på högvarv. Blir det soligt kan den med solpaneler på villataket producera el så det räcker till tre villor. I till exempel Kiruna går solen inte alls ner just nu och i Stockholm är solen uppe ungefär 18 timmar och fyrtio minuter, och Malmö 17 timmar och 30 minuter. Soliga dagar innebär energirika dagar.

T6lpdl8wkvvhe9f9uiqna

Ny presschef och ny chef för sociala medier inom Fortum Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 13:31 CEST

Per-Oscar Hedman blir ny presschef för Fortum Sverige från och med 29 juni 2014. Den nuvarande presschefen Christina Almgren tillträder samtidigt en nyinrättad tjänst som chef för sociala medier inom Fortum Sverige.

Media-no-image

Fortum Värme – ny medlem i Prisdialogen 2015

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 13:23 CEST

Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.

Under våren har flera möten med Fortum Värmes kundrepresentanter skett och den 2 juni 2014 hölls det avslutande samrådsmötet. Vid mötena har transparent information och en öppen dialog förts om prisjusteringen för fjärrvärme 2015.

- Prisdialogen har lett till ökad insyn och förståelse för vår prissättning bland våra kunder. Vi i vår tur har fått många synpunkter, förbättringsförslag och en hel del beröm från kunderna som ökar vår förståelse för kundernas förutsättningar och möjliggör fler förbättringar. Sammantaget stärker vi vår ömsesidiga relation som är helt avgörande för vår affär och framtid, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

I Prisdialogen ska företagen lämna en prognos för de kommande två årens priser. Fortum Värme har valt att ställa ut ett pristak för 2016 och 2017, vilket är ett mer omfattande och starkare åtagande än en prognos. Det ger kunderna ännu mer förutsägbara fjärrvärmekostnader som kan förenkla för kunderna.

Nästa år kommer Fortum Värme att föra en dialog på samma sätt om priserna för 2016 och ansöka om förnyat medlemskap i Prisdialogen.

För mer information kontakta:
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224

Om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 6,5 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder i Stockholm.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs vidare »
Media-no-image

15 000 stockholmare får tryggare el när Fortum bygger nytt

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 10:56 CEST

Med start i sommar bygger Fortum Distribution om en fördelningsstation i Älvsjö, Stockholm. Satsningen på cirka 30 miljoner kronor ger drygt 15 000 kunder en tryggare elförsörjning.- Stockholm växer och vi gör det möjligt, säger Steffan Gill som är projektledare på Fortum.

Att Stockholm expanderar ställer stora krav på elnätet. Det finns bland annat planer på 10 000 nya bostäder i Älvsjöområdet. Därför har Fortum bestämt sig för att bygga om en stor fördelningsstation.
- Den befintliga stationen har stått där i runt 50 år och behöver rustas upp. Nu bygger vi nytt med modern teknik som är anpassat för framtiden, säger Steffan Gill.

Redan 2012 byttes tre transformatorer ut. Nu fortsätter projektet med att installera ett nytt ställverk med kontrollutrustning och renovering av den gamla byggnaden.
- En intressant detalj är att vi satsar på teknik som är helt datoriserad. För första gången kommer personalen i vår driftcentral i Karlstad att kunna fjärrstyra de olika delarna i ställverket. På så sätt kan vi göra snabbare omkopplingar om det blir ett strömavbrott och korta ner avbrottstiden för våra kunder, säger Steffan Gill.

Bygget startar med rivningsarbeten under sommaren och ungefär ett år senare kommer den nya anläggningen att vara i drift.

Projektet i Älvsjö är en del i en större satsning för Fortums cirka 530 000 elnätskunder i Stor-Stockholm. På fortum.se/elnatsprojekt visar vi större projekt som vi håller på med i våra olika nätområden.

Fakta

 • En fördelningsstation är en knutpunkt i elnätet. Där kommer elen in genom kraftiga ledningar och fördelas ut till mindre ledningar.
 • Ett ställverk är den delen i fördelningsstationen där elen fördelas. I ställverket kan vi också slå av oc h på olika ledningar, ungefär som en stor strömbrytare. Genom ställverket bevakar vi också så att elnätet inte blir överbelastat.
 • Transformatorn är den komponent som gör om elen från högre ström- och spänningsnivåer till lägre.

Kontaktperson
Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum Distribution AB
072-56 15 416

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Med start i sommar bygger Fortum Distribution om en fördelningsstation i Älvsjö, Stockholm. Satsningen på cirka 30 miljoner kronor ger drygt 15 000 kunder en tryggare elförsörjning. - Stockholm växer och vi gör det möjligt, säger Steffan Gill som är projektledare på Fortum.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport Klarälven

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 14:45 CEST

Tappningen förbi Höljesdammen minskas nu ytterligare och läget kommer till helgen mer att likna en normal vårflod. Högre upp i Klarälven har kulmen passerats men i Karlstad kommer vattennivån att kuliminera under helgen.

Under dagen minskas tappningen förbi Höljesdammen från 540 till 475 kubikmeter per sekund vilket kan jämföras med en normal vårflod i Klarälven som är cirka 400 kubikmeter per sekund.

”Läget ser nu ut att normaliseras och även om många har påverkats av de höga flödena så verkar skadorna bli relativt begränsade. I Klarälvens övre delar som påverkats mest har vattnet börjat sjunka undan. Samtidigt vill vi uppmana allmänheten till försiktighet eftersom nivåerna i Klarälven kommer att vara fortsatt höga under en tid framöver”, berättar Fortums Jens Bjöörn.

Som mest var tappningen förbi Höljes uppe på 625 kubikmeter per sekund för att möta en tillrinning på över 800 från Trysilområdet. Tappningen minskas nu succesivt och om väderläget fortsätter vara gynnsamt så bedömer Fortum att nivåerna i Klarälven kommer att vara normala för årstiden i slutet av nästa vecka.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion, Fortum, 0702 98 41 25

Christina Almgren, presschef, Fortum, 0725 15 78 06

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Tappningen förbi Höljesdammen minskas nu ytterligare och läget kommer till helgen mer att likna en normal vårflod. Högre upp i Klarälven har kulmen passerats men i Karlstad kommer vattennivån att kuliminera under helgen.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport Klarälven

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 14:16 CEST

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Enligt SMHI kan det ta upp till 6 dygn för vattnet att ta sig hela vägen från Höljes till Karlstad. Därför dröjer det ännu innan man längre ned utmed Klarälven märker av kulmen på det höga vattenflödet.

”Vi har strävat efter att så långt som möjligt använda Höljesdammen för att minska effekterna nedströms av årets mycket kraftiga vårflod. I Trysil på den norska sidan om gränsen har man drabbats hårt och det talas om ett hundraårsflöde. Även om många har drabbats av vårfloden utmed Klarälven så måste man komma ihåg att regleringen av Höljesdammen gör det möjligt att dämpa vårfloden, dammen är en tillgång och inte ett problem”, säger Fortums Jens Bjöörn.

När tillflödet till Höljedammen var som störst bidrog dammen till att minska vattnet nedströms med cirka 150 kubikmeter per sekund. Då hade situationen mer liknat den 1995 som ledde till stora problem med översvämningar utmed hela Klarälven. Även om läget nu ser ut att normaliseras så är det för tidigt att ropa faran över. Stora mängder nederbörd kan snabbt förändra situationen. Fortum uppmanar almänheten att fortsatt följa nyhetsrapporteringen och väderleken.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion, Fortum, 0702 98 41 25

Christina Almgren, presschef, Fortum, 0725 15 78 06

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • per-oscar.hedman@fortum.com
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida