Media-no-image

Nu gäller 100% vatten för Fortums kunder

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 16:09 CEST

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara. Med 100 % el från vattenkraft hoppas Fortum att deras kunder får upp ögonen för vattenkraftens roll.

-Jag hoppas förstås att både nya och befintliga kunder ska uppskatta möjligheten att få 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk, säger Fredrik Landahl, VD för Fortums Elhandelsbolag.

I arbetet för att nå ett hållbart energisystem har vattenkraften en nyckelroll. Det är tack vare ursprungsgarantierna som Fortum har möjlighet att erbjuda alla sina kunder - nya som gamla, hushåll som företag – el från de egna vattenkraftverken med full spårbarhet. Vattenkraften har en unik förmåga att fungera som ett slags naturens eget batteri. När det inte längre blåser eller solen skiner, det är då vattenkraften går in och säkerställer att det alltid finns tillgång till el. Vattenkraften möjliggör helt enkelt utvecklingen mot ett energisystem där all energi kommer från förnybara energikällor. Det är det vi kallar för solekonomi.

-Vi ser att intresset för egen småskalig vind- och solkraftsproduktion ökar. Samtidigt klarar dessa produktionstekniker bara av att leverera kraft vid vissa tider på dygnet. Eftersom en kund med 100 % vatten även kan välja sin el från ett specifikt kraftverk så kan den som vill alltså kombinera sin egen småskaliga produktion med el från det vattenkraftverk de själva valt, säger Fredrik Landahl, som hoppas att kunderna kommer att uppskatta möjligheten att välja ”sitt” vattenkraftverk.

Det finns 14 vattenkraftverk att välja mellan runt om Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Indalsälven. För den som redan valt Bra Miljöval kommer det naturligtvis vara möjligt att behålla det.

FAKTARUTA:
100 % vatten

Alla kunder som tecknar avtal efter den 17/9 får el från 100 % vatten. Kunder med rörligt elpris får vattenkraft från första december och kunder med fast elpris får vattenkraft i samband med att avtalet tecknas om. Kunder med Fortum Enkel behåller Bra Miljöval vind och vatten. Alla kunder som vill, får vattenkraft direkt genom att kontakta kundtjänst eller teckna valfri energikälla på Fortum.se.

För mer information, kontakta gärna Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum vill att det ska vara lätt att göra ett klimatsmart val som elkund. Därför lanserar vi nu 100 % vatten från våra egna vattenkraftverk i Sverige - med ursprungsgarantier - till dig som kund. Naturligtvis utan extra kostnad. Vattenkraftens roll blir ännu viktigare i takt med att allt större delar av elproduktionen är förnybara.

Läs vidare »
Nsxifkwm7nu5ajhxhriy

Fortum bygger om elnät på Östermalm

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 16:29 CEST

Området Garnisonen på Östermalm i Stockholm får ett moderniserat elnät. Projektet startade under sensommaren och pågår fram till december.

Media-no-image

Fortum Värme emitterar obligationer för sek 2,5 miljarder

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 10:27 CEST

Den 9 september emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) ”Fortum Värme” ett 2-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program. Det totala beloppet på SEK 2,5 miljarder fördelades enligt följande:

 • 2-årig obligation på SEK 1 miljard   med rörlig ränta, förfallodag 16 september 2016
 • 5-årig obligation på SEK 0,5 miljarder med fast kupong på 1,50 %, förfallodag 16 september 2019
 • 5-årig obligation på SEK 1 miljard med   rörlig ränta, förfallodag 16 september 2019

Emissionen placerades hos över 40 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten.

Danske Bank, Nordea och SEB var ”Joint Lead Managers” för emissionen.


För ytterligare information:
Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com

Om Fortum
Värme Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad, Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.


Den 9 september emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) ”Fortum Värme” ett 2-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Läs vidare »
Media-no-image

Älvdalen hockey tog hem segern i Älvstädar-SM

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:38 CEST

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.

Under helgens Älvstädar-SM deltog över 2 000 lokala föreningsungdomar från 82 olika föreningar längs med Dalälven, Klarälven och Ljusnan. Tillsammans plockade de 34 ton skräp. Älvdalen hockey tog hem segern genom att få flest älvsupportrar via likes på tävlingssajten. Förutom vinstchecken på 25 000 kronor till sin förening, går Fortum in och stöttar det nominerade lokala miljöprojektet med 100 000 kronor.

-Dalälven var på sin tid Sveriges flitigast nyttjade flottledssystem där många sträckor rensades på stenblock för flottningens skull. Det projekt som nu kommer att genomföras vid Varvsön handlar konkret om att lägga tillbaka sten vid denna sträckning och därmed återskapa den ursprungliga livsmiljön för fisken, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör för Fortum Sverige.

Älvstädar-SM är ett samarbetsprojekt mellan Fortum och Städa Sverige. För årets vinnare, Älvdalen hockey, var det andra gången de deltog i älvstädningen. En fantastisk kampanj på deras Facebook-sida samt närmare 1 000 utdelade supportlappar i centrum bäddade för vinsten, och den lilla föreningen är mycket tacksam för det stöd de fått. Att vinna förstapris är otroligt kul för hockeyföreningen som får pengar till föreningskassan men som också får förverkliga ett miljöprojekt längs Dalälven.

-För oss var det viktigt att göra folk uppmärksamma på att vi städar och gör fint i vårt närområde. Älven är och har alltid varit livsnerven i vår bygd och miljön är oerhört viktig. Att få möjligheten att tillsammans göra en insats för miljön är lika glädjande som vinstpengarna, säger Owe Strid, kanslichef för Älvdalen hockey.

Utöver vinnaren i Älvstädar-SM har en jury bestående av representanter från Fortum och Städa Sverige fastnat för två föreningar, Progress Löpning från Karlstad och Alfta Gif Handboll. Dessa föreningar vinner juryns överraskningspris på 10 000 kronor vardera tack vare städinsatser genomförda med en fantastisk inställning, smittande entusiasm, envishet och härlig attityd.

För mer information kring Fortum och Städa Sveriges engagemang i Älvstädar-SM, vänligen kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef Fortum Sverige, tel.070-214 75 45
Melinda Midemalm, Projektledare Städa Sverige, 076 – 910 20 70

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Vinnarna i årets Älvstädar-SM är Älvdalen hockey som samlade flest älvsupportrar genom likes på tävlingssajten. Vinsten är en prischeck på 25 000 kr till föreningen. Dessutom ges 100 000 kr av Fortum Nordiska miljöfond till ett lokalt miljöprojekt som gynnar den biologiska mångfalden i klubbens närområde vid Dalälven.

Läs vidare »
Media-no-image

Varning för provtappning vid Råda kraftstation

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 10:09 CEST

Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.

Provtappningen är planerad att genomföras måndagen den 8 september med start kl 12.00, proven beräknas pågå under ca 1 timme. All vistelse i eller på vattnet i de aktuella områdena är förenad med livsfara i samband med provtappningen.

Årosälven uppströms om dammen kommer att få en sänkt vattenyta med starka vattenströmmar. Årosälven nedströms om dammen kommer att få en höjd vattenyta med starka vattenströmmar.

Båtägare eller ägare av annat flytetyg i Årosälven uppmanas att flytta dessa, i synnerhet uppströms om dammen bör dessa flyttas till Rådasjön i god tid innan provtappningen inleds. Även förankringar av flytbryggor bör kontrolleras

Renoveringen av dammen vid Råda kraftstation färdigställdes under hösten 2013 och uppfyller nu dagens krav och riktlinjer.

Utskoven vid Råda kraftstation har byggts om för att göra det möjligt att släppa förbi de vattenflöden som kan bli aktuella i framtiden. Ombyggnaden till nya större dammluckor innebär att vattenströmningen uppströms och nedströms om dammen förändras, mot tidigare förhållanden, vid större vattentappningar.

För att verifiera teoretiska beräkningar av vattenstånden på olika platser uppströms och nedströms om dammen samt att prova så att utförda erosionsskyddande åtgärder är tillräckliga, behöver en provtappning med stort vattenflöde genomföras.

För mer information kontakta:
Tomas Utter, projektledare Fortum Power tel: 070-333 97 83
Jens Bjöörn, kommunikation Fortum  mobil: 070-298 41 25

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.

Läs vidare »
Media-no-image

Ingen olja i vattnet vid Edeforsen enligt vattenproverna

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 17:11 CEST

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

För snart två veckor sedan upptäckte vi ett befarat oljeläckage vid Edeforsen ställverk söder om Ljusdal. Extra uppsamlingstråg ställdes omedelbart ut och den ordinarie oljegropen tömdes på vatten och olja. Därmed säkerställde vi att det inte fanns risk för att ytterligare olja skulle kunna komma ut.

Det figurerar uppgifter om ett antal liter olja som ska ha läckt ut i marken. Läget är följande:

 • Vi har inte hittat några spår av olja i de vattenprover som tagits och analyserats.
 • Det är svårt att uppskatta hur mycket olja som faktiskt har tagit sig ut i marken. Det handlar dock inte om de mängder som har nämnts i medierapporteringen. Eventuellt har det inte hunnit komma ut någon olja alls och som max uppskattar vi det till 300 liter.

- Oavsett mängd olja som kan ha kommit ut i marken är det beklagligt och vi gör nu allt som behövs för att åtgärda det hela, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

En miljöexpert har skrivit ett förslag till en saneringsplan som har lämnats till kommunen. Kommunen har därefter informerat oss om att de lämnat över ärendet till Länsstyrelsen, som nu ska godkänna planen innan något kan göras.

Vi har också haft reparatörer på plats för att planera själva reparationen av både transformator och den ordinarie uppsamlingsgropen.

- Det här är inga lagervaror, utan det krävs att reparatörerna först kommer på plats för att inspektera och planera reparationen innan något kan göras. Under tiden har vi säkerställt det viktigaste, det vill säga att det inte kommer ut någon mer olja. Reparationerna kommer att starta under den här veckan och vi kommer att fortsätta ta vattenprover under en tid framöver, säger Anders Ekberg.

För mer information kontakta,

Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

Läs vidare »
Media-no-image

Befarat oljeläckage från Fortums transformator vid Edeforsen ställverk

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 10:50 CEST

Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt. Nya uppsamlingskärl har ställts ut för att säkerställa att det inte kommer ut mer olja i naturen och reparation kommer att ske närmaste dagarna. En miljöexpert kommer nu att involveras för att bedöma hur sanering av eventuellt förorenad mark ska ske. Ljusdals kommun har informerats om det inträffade.

- Vi tar det här på största allvar. Det här ska inte kunna ske då vi har både uppsamlingskärl och löpande kontrollerar våra transformatorer i elnätet. Nu finns det en risk att det tyvärr skett och vi tar därför hjälp av en miljöexpert för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder för sanering, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

Det är i dagsläget svårt att säga om och exakt hur mycket olja som läckt ut, men transformatorns expansionskärl kan innehålla några hundra liter olja, det är den maximala mängden som det kan handla om. Den första bedömningen är att ingen olja nått vatten och att inget djurliv heller tagit skada. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer vi under en tid framåt att ta prover på vattnet i området. Boende i de fyra fastigheterna i närheten, som har egna borrade brunnar, har kontaktats och informerats. De som behöver kommer att få hjälp med dricksvatten tills vi har fått provsvar på vattnet.

För mer information kontakta,
Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt.

Läs vidare »
Fstathn6tys0o9e46fpl

Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 15:29 CEST

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och djurliv i Steningedalens naturreserverat.

Duk0lddxdroj8ymuk7nb

Fortum bygger nytt elnät till Södersjukhuset - ett livsviktigt projekt

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 08:45 CEST

Magnetkameror, hjärtscanner, dialysmaskiner - alla är de beroende av tillförlitlig el. När det nya Södersjukhuset i Stockholm växer fram har Fortum Distribution en livsviktig roll.

Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 09:19 CEST

Strax före kl 19 var drygt 100 kunder fortfarande utan ström efter de kraftiga åskovädren. Tyvärr kommer inte alla kunder kunna få tillbaka strömmen under torsdagen.

Trots bra resurser på fältet och en intensiv arbetsinsats återstår alltså drygt 100 strömlösa kunder, framför allt i Sunne och Torsby. Målet är att samtliga kunder i södra Värmland ska få tillbaka strömmen innan natten och att vi ska komma ner till ett 50-tal kunder i norra Värmland.

Elnätet har fått stora skador i ovädret, mycket värre än vad vi trodde inledningsvis. Därför har också felavhjälpningsarbetet tagit längre tid än förväntat. På vissa håll har träd dragit ner långa sträckor med ledning, vilket gör att vi har fått rulla ut temporär kabel och ställa ut provisoriska elverk.

Vi förstår att läget börjar bli jobbigt för de kunder som har varit utan ström länge, och vi beklagar att vi, trots hårt arbete, inte lyckades nå målet att alla kunder skulle få tillbaka strömmen under dagen.

Vi fortsätter arbetet med i princip oförminskad styrka under morgondagen, med målet att alla återstående kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Strax före kl 19 var drygt 100 kunder fortfarande utan ström efter de kraftiga åskovädren. Tyvärr kommer inte alla kunder kunna få tillbaka strömmen under torsdagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • wrqsper-osvuhmcazstekvr.hedmtjeaan@forkqtuuhm.epcom
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida