Btz1f6yuwhlunk8o3xe5

Järvsö Bollklubb kammande hem bästa älvstädarfoto längs Ljusnan

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 09:31 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Järvsö Bollklubb vann bästa foto längs Ljusnan och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Xm1mmmupbyayayvmtdyk

Nordvärmlands FF kammande hem bästa älvstädarfoto längs Klarälven

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 09:28 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Nordvärmlands FF vann bästa foto längs Klarälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Pjgshgusycljexneby9x

Kvarnsveden IK kammande hem bästa älvstädarfoto längs Dalvälven

Nyheter   •   2015-09-03 09:21 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Kvarnsveden IK vann bästa foto längs Dalälven och kom på delad andraplats totalt. Det innebär 2 500 kronor extra till lagkassan.

Bzbwzqg8jcyjs9tjcdmm

Bästa älvstädarfoto ger 5 000 kr till Karlskoga Bats lagkassa

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 09:16 CEST

​Under Älvstädar-SM som gick av stapeln 29-30 augusti var en av deltävlingarna att genom en bild fånga och skildra känslor och upplevelser från dagen. Juryns val landade på ett av Karlskoga Bats bidrag, vilka alla visade upp såväl stor kreativitet som en hög ambitionsnivå. Det innebär att Karlskoga Bats kammar hem 5 000 kronor extra till lagkassan.

Media-no-image

Fortum Värme – Delårsrapport januari – juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 10:41 CEST

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824).
 • Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Fortum Värmes resultat för första halvåret är något lägre än samma period förra året, vilket beror på den varma inledningen och produktionsstörningar i ett av kraftvärmeverken. Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla är fortsatt stabil.

Arbetet har fortsatt med att genomföra ägarnas uppdrag att Fortum Värme skall gå från ägarfinansierat till att vara självfinansierat från och med den 1 januari 2016. Under våren uppdaterades MTN-programmet och rambeloppet höjdes från 7 000 MSEK till 9 000 MSEK. Under maj genomfördes den andra kapital­marknadstransaktionen där 2 500 MSEK emitterades i gröna obligationer med löptider om 6 och 7 år. I maj utnytt­jades det kvarvarande beloppet på låneavtal med Europeiska Investeringsbanken om cirka 632 MSEK. I samband med detta förtidslöstes 2 625 MSEK i delägarlån och samtidigt erlades också en ränteskillnadsersättning uppgående till 243 MSEK som belastar finansnettot med en engångseffekt under 2015.

Satsningen på förnybar och miljövänlig produktion fortsätter, främst genom investeringar i nya anläggningar, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom ökad användning av spillvärme i samhället. Investeringarna medför lägre utsläpp både globalt och i Fortum Värmes egna anläggningar. Fortum Värme investerar åren 2010 – 2016 cirka 7 miljarder kronor i ny och utvecklad produktion för Stockholmsregionen. Uppförande av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan pågår enligt plan. Anläggningen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och har en betydande roll i att Stockholms ska nå sina klimat- och miljömål.

Introduktionen av Öppen Fjärrvärme fortsatte under 2015. Ett nytt koncept utvecklas även, där datacenters levererar in överskottsvärme på fjärrvärmenätet och försörjs med kyla från fjärrkylanätet. Detta bidrar till att göra Stockholm mycket attraktivt för den växande globala IT-sektorn. Ett avtal har tecknats med internetleverantören Bahnhof som planerar att bygga Stockholms största datahall och värmeåtervinna storskaligt tillsammans med Fortum Värme.

Samverkan kring produktion och optimering med andra producenter stärktes ytterligare då det redan etablerade avtalet med Söderenergi AB kompletterades med ett nytt avtal med Norrenergi AB för att utveckla basleverans av fjärrvärme.

- Våra hållbarhetssatsningar ligger väl i tiden. Första halvåret 2015 har präglats av flera goda nyheter och framåtriktade projekt. Energimarknaderna är fortsatt pressade, men tack vare utveckling av våra affärs- och produktionslösningar har vi goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik verksamhet, säger Fortum Värmes vd Anders Egelrud i en kommentar till delårsrapporten.

Hela rapporten finns på www.fortum.se/fortumvarme

Kontakt:
Marianne Ahlgren
Tf Presschef Fortum Värme
Mail: marianne.ahlgren@partners.fortum.com
Tel: 0727-15 09 39

Om Fortum Värme
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortum Värme är samägt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal, och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor's.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

- ​Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). - Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). - Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). - Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägre vattennivåer än normalt

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 14:51 CEST

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.

”Nivåerna kommer att hållas inom ramen för alla tillstånd, men för det som har båtar och bryggor i sjöar och utmed älvsträckor med vattenkraftverk kan de lägre nivåerna uppfattas som negativa. Även djurägare vars stängsel som går ned i vatten kan beröras. Därför är det viktigt för oss att informera om de lägre nivåerna så att de som berörs kan hålla uppsikt och eventuellt vidta åtgärder", säger Claes Kjörk ansvarig för vattenreglering på Fortum.

I första hand är det vattendrag i Värmland som berörs men lägre nivåer är även att vänta utmed Dalälven.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.

Läs vidare »
Kmfdy5nvca5mwrpgfvyq

Gullspångsälven vinner Fortums fototävling igen

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 10:34 CEST

Med mindre än en månad kvar till den tredje upplagan av Älvstädar-SM står ännu en Gullspångsälvsförening som vinnare i Fortums fototävling på temat ”Livet vid älven”.

Ffamit3r9blvszumx8tg

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 09:19 CEST

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena.

Wskxud8n43g0aeg5ypdi

Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 13:26 CEST

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande utsläpp reducerats.

Hs7iwaitkuy7fqhdtdjn

Kranen för biobränslet är på plats i Värtan

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 09:24 CEST

​Nu är den stora bränslekranen på plats i Energihamnen i Stockholm. Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • erhwper-oposcar.szhedmsdan@fortum.htcom
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida