Woozspldm2roqdawcgzw

Mälarenergi väljer Fortum Charge & Drive för sin satsning på laddstationer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 10:21 CET

Just nu bygger Mälarenergi en infrastruktur för laddplatser i regionen och har tecknat ett avtal med Fortum Charge & Drive om en snabb och smidig tjänst för laddning av elfordon. Satsningen på Laddregion Mälardalen innebär att Mälarenergi tillsammans med samarbetspartners etablerar hundratals laddplatser till och med 2019. Det är goda nyheter för elbilsförare både i och utom regionen.

Woozspldm2roqdawcgzw

Månen tur och retur – varje vecka

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 13:43 CET

Idag slår Sveriges första renodlade elbilsmässa eCarExpo upp dörrarna i Nacka Strand. I samband med det har Fortum Charge & Drive tagit fram siffror på hur många kilometer elbilskörning som laddas ur laddnätverkets 900 laddare i Norden. Siffran landar på otroliga två miljoner kilometer varje vecka!

Vzfxnfwxz7gtmjttjlho

Alingsås blir en bra plats att ladda batterierna

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 13:17 CET

Alingsås Energi har tecknat avtal med Fortum Charge & Drive för att i samarbete kunna bygga ut smart laddinfrastruktur för elbilar i Alingsås. Utbyggnaden som omfattar ett 10-tal laddstolpar kommer att påbörjas runt årsskiftet.

Media no image

Halmstads Energi och Miljö väljer Fortum Charge & Drive för drift och övervakning av laddstolpar

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 10:36 CET

Halmstads Energi och Miljö, HEM, skriver ett 2-årigt avtal med Fortum Charge & Drive för drift och övervakning av smarta elbilsladdare i Halmstad kommun. Målet med samarbetet är att erbjuda en driftsäker elbilsladdning med hög servicenivå för elbilsägarna. 40 laddstolpar ska uppföras under en två-årsperiod, men redan nu är fyra stycken igång och anslutna till Fortums tjänster.

Halmstads Energi och Miljö har inlett ett samarbete med Fortum Charge & Drive för att underlätta elbilsladdning i Halmstad med omnejd. Det är framför allt publika laddstationer som byggs, men många ska också tjäna elbilar för kommunala verksamheter. Halmstad Energi och Miljö kommer att äga och förvalta laddstolparna.

– Fortum Charge & Drive är en erfaren och komplett samarbetspartner för laddinfrastruktur. Med deras tjänster kan vi uppfylla vårt mål - att erbjuda användarvänlig och driftsäker elbilsladdning för Halmstads invånare och besökare, säger Olle Nyström, affärsutvecklare på HEM.

Tillsammans med Charge & Drive erbjuds en rikstäckande tjänst för laddning av elbilar som länkar samman Halmstad med övriga laddplatser i Charge & Drives nordiska infrastuktur, totalt cirka 900 stycken.

– Det är glädjande att få förtroendet att stödja Halmstads Energi och Miljö med en komplett laddbilsinfrastruktur så att Halmstadsborna nu enkelt kan ladda sina elbilar med CO2-fri el, säger Tobias Henmark, sälj- och marknadschef för Fortum Charge & Drive Sverige.

Laddstationerna består av AC laddare max 22kW, 2 uttag per laddstation, och är förberedda för att kunna kommunicera över internet. Halmstads Energi och Miljö kommer att ansluta dessa laddstationer till Charge & Drives webbaserade system som bland annat övervakar drift, avhjälper fel samt erbjuder betallösningar för elbilsladdning.

Om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive är pionjärer med mer än tio års erfarenhet av att utveckla laddningslösningar för elfordon. Vi erbjuder ett marknadsledande affärssystem för laddinfrastruktur och är verksamt i Norge, Island, Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av drygt 900 anslutna smarta laddare. Molntjänsten Charge and Drive har bl.a. en flexibel betalningsfunktion, kundtjänst, webbapp med karta och omfattande funktioner för distansövervakning.

Tjänsten används redan av ett 50 tal samarbetspartners i Norden och knappt 20 000 slutkunder. Hittills har företag som Jönköping Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vallentuna Energi, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Nissan, Renault, BMW och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

Om Halmstad Miljö & Energi

 • Sysselsätter 230 anställda
 • Är det ledande energi och miljöföretaget i Halmstadregionen
 • Ägs till 100 procent av Halmstads kommun
 • Omsätter cirka 1 miljard kronor
 • HEM:s verksamhetsområden omfattar bland annat fjärrkyla, fjärrvärme, el, totalenergi, avfall och återvinning
 • HEM värmer idag cirka hälften av alla Halmstadbor med fjärrvärme
 • Bolagets fjärrvärme i Halmstad hjälper till att ta bort 78 000 ton koldioxidutsläpp
 • Ett av de första bolag i Sverige som uppförde solcellspark på gammal deponi

För mer information, kontakta gärna:

Olle Nyström, affärsutvecklare Halmstads Energi och Miljö, 072-3945480
Tobias Henmark, chef Sverige & Finland, Fortum Charge & Drive, tfn 072-570 18 53
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Halmstads Energi och Miljö, HEM, skriver ett 2-årigt avtal med Fortum Charge & Drive för drift och övervakning av smarta elbilsladdare i Halmstad kommun. Målet med samarbetet är att erbjuda en driftsäker elbilsladdning med hög servicenivå för elbilsägarna. 40 laddstolpar ska uppföras under en två-årsperiod, men redan nu är fyra stycken igång och anslutna till Fortums tjänster.

Läs vidare »
Ncfsrbqgaasidseewj4a

Fortum förvärvar tre vindkraftsprojekt i Norge på totalt ca 170 MW

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 13:38 CET

Fortum har idag undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt av det norska företaget Nordkraft. Affären omfattar Nygårdsfjellet vindkraftspark, vilken redan är i drift, samt helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord. Fortum och Nordkraft har också kommit överens om att samarbeta kring både byggnationen och driften av vindkraftsparkerna.

Media no image

Vattennivån i Horrmundsjön börjar sänkas tio veckor tidigare i år

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 16:42 CET

I år kommer sänkningen av Horrmundsjön att inledas tio veckor tidigare än vanligt. Skälet är den kommande renoveringen av kraftverket i Horrmundsvalla. Fram till vårfloden kommer sjön sedan att hållas på den nivån.

-För att kunna genomföra renoveringen av kraftverket kommer det att behöva stängas av. De små nederbördsmängder som varit i år gör det extra angeläget att få ut elproduktion ur det vatten som tappas i och med sänkningen. Genom att tidigarelägga det så åstadkommer vi det samtidigt som åtgärden även minskar olägenheterna med is som rör sig uppåt av stigande vattennivåer, säger Claes Kjörk.

Vattennivån kommer efter avsänkningen att hållas på en jämn nivå ända fram till vårfloden genom att tappningen från sjön motsvarar tillrinningen. Vattennivån kommer under hela arbetet att hållas inom tillståndet i vattendomen.

-Horrmundsjön sänks även i vanliga fall, det vi nu gör är att tidigarelägga det. Under vårfloden fylls sjön sedan till normal sommarnivå. Hur fort detta går beror på vädret under våren, säger Claes Kjörk, ansvarig för vattenreglering på Fortum Sverige.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

I år kommer sänkningen av Horrmundsjön att inledas tio veckor tidigare än vanligt. Skälet är den kommande renoveringen av kraftverket i Horrmundsvalla. Fram till vårfloden kommer sjön sedan att hållas på den nivån.

Läs vidare »
Cpngalcg3pppp5qqhmsz

Fortum ansöker om att riva ut dammen i Acksjön

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:46 CEST

Fortum har i veckan skickat in en tillståndsansökan att riva ut dammen i Acksjön i Hagfors kommun i Värmland. I samband med ansökan föreslår även Fortum, Länsstyrelsen i Värmland, och Klarälvens vattenråd en rad biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven. Efter utförda utrivnings- och återställningsåtgärder kommer Acksjön och utloppet från sjön återfå en mer naturlig karaktär.

It0sj8jra67lyssg4j31
Lz6v6gkhusiyakk6jbkk

Fortum Värme och Manetos skapar smarta energilösningar för hemmet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 14:30 CEST

Fortum Värme och Manetos har inlett ett samarbete för att främja innovation och gemensamt utveckla lösningar för att mäta och styra energianvändningen i hemmet.

Ahrjjijay9ilkbks83to

Fullt hus vid Öppet hus i nya biokraftvärmeverket

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 11:53 CEST

Lördagen den 1 oktober anordnade Fortum Värme Öppet Hus i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Inbjudna var närboende, kunder, medarbetare och allmänhet. Över 1000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen.

Tofjukforahmscvdj5ak

Nytt fångstrekord - mer än 75 år sedan nivåerna av återvandrande vild lax och öring i Klarälven var så höga

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:35 CEST

Vid en genomgång av årlig fångststatistik står det nu klart att årets fångst vid centralfisket i Forshaga kommer att gå till historien som det högsta noterade återvandrande antalet av både vild lax och öring sedan 1940-talet.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef Fortum Sverige
 • per-oscabsdynor.okkraehedmgmewan@fortum.wdcom
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida