Ba8nf15gmhq9qyczbca2

Fortum Distribution växer - 60-tal nya tjänster under 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 13:03 CET

Fortum Distribution fortsätter sina satsningar för att förstärka och förnya elnätet. Samtidigt växer också företaget. Under 2014 anställdes 46 personer och målet är att anställa upp mot 60 personer under 2015. - Både vi som företag och hela vår bransch är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fortum Distributions vd Johan Lindehag.

Media-no-image

Ny chans för Edeforsen

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 14:13 CET

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.

För att kunna öka produktionen men också bättre värna den biologiska mångfalden vid Edeforsen vill Fortum avleda mer vatten för kraftproduktion, från dagens 20 m³/sek till som mest 110 m³/sek. Tack vare större möjlighet att avleda mera vatten förbi forsen kan mer naturliga förhållanden återskapas i forssträckan. Större avledning innebär även att produktionen av förnybar el kan ökas från dagens 3 GWh till 23 GWh om året det vill säga mer än sju gånger.

”Det är verkligen viktigt att vi nu får en ny chans att få vår miljötillståndsansökan prövad. Vår uppfattning är att det bara finns vinnare vid en moderniseringen av Edeforsen. Samtidigt som vi får mer förnybar elproduktion så kan vi leva upp till kraven i EU:s ramvattendirektiv”, säger Fortums Hans Rohlin.

På Fortum är man väl medvetna om att projektet inte är helt okontroversiellt eftersom kraftverket ligger utmed en skyddad älvsträcka. Enligt bolaget är det dock fullt möjligt att både utveckla produktionen och kraftigt förbättra miljön runt anläggningen.

”Eftersom Edeforsärendet innehåller en rad principiellt viktiga frågor för vattenkraftens framtid är det mycket bra att frågorna nu prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Förhoppningsvis leder det även till att vi får vårt miljötillstånd” , avslutar Hans Rohlin.

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 senare byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Fortum vill riva det åldersdigna kraftverket för att ersätta det med ett nytt och effektivare. När den gamla reglerdammen rivs kan den ersättas med en ny där det blir möjligt att ordna fri passage för bland annat fisk såsom öring och harr.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin Fortum Hydro, tfn 0705 67 63 77

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu startar Värmetävlingen 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 09:26 CET

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en egen food truck för bostadsrättsinnehavarna under en helgdag.

För åttonde året i rad går Värmetävlingen av stapeln. Tävlingen pågår mellan den 1 februari och den 31 mars. Den förening som gör störst procentuell besparing jämfört med motsvarande period förra året vinner.

- Totalt under tävlingens alla år har man tillsammans sparat ca 20 GWh, vilket motsvarar årsuppvärmningen av 2 200 normalstora lägenheter. I år hoppas vi på ännu fler aktiva deltagare, säger Mikael Juhlin, energiexpert på Fortum Värme.

Under tävlingen får man löpande tips på enkla åtgärder för att minska energianvändningen utan att tumma på komforten. Allt samlas i Fortum Värmes app och på tävlingssajten fortum.se/varmetavlingen

- Det här är en tävling med många vinnare. De deltagande bostadsrättsföreningarna sänker sin energiförbrukning och därmed sina uppvärmningskostnader, samtidigt bidrar de till att Stockholms fjärrvärmesystem används mer effektivt, säger Mikael Juhlin, energiexpert på Fortum Värme.

Fyra tips på hur du kan spara energi

 1. Det är inte ovanligt att man sparar 15-20% genom att bara ändra inställningarna på sin fjärrvärmecentral. Kolla att din fjärrvärmecentral är injusterad utifrån din fastighets behov. Bland annat kan man se över temperatur för varmvatten (bör vara 55 grader) och vid vilken utetemperatur som anläggningen ska gå igång (bör vara 15-17 grader som starttemperatur).
 2. Kom överens med dina grannar om en bra standardtemperatur för både lägenheterna och gemensamhetsutrymmen. Trapphus och tvättstuga kan ofta ha en något lägre temperatur.
 3. Håll koll på din fastighets energianvändning via Fortum Värmes energikonto eller Fortum Värmes nya app. Här kan du bland annat se statistik över tidigare år och sätta larmtjänster som ger dig notiser vid olika förändringar i systemet.
 4. Tänk på att inte möblera framför elementen, då sprids inte värmen i rummet.

För mer information
Mikael Juhlin, energiexpert Fortum Värme, tel: 070-2438310
Alexandra Hempel Svenonius, presschef Fortum Värme, tel: 072-202 82 24

Om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010–2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Den 1 februari startade Fortum Värmes tävling "Värmetävlingen 2015". Alla bostadsrättsföreningar i Stockholm med fjärrvärme är automatiskt med i tävlingen. Den som sparat mest energi under en tvåmånadersperiod vinner en egen food truck för bostadsrättsinnehavarna under en helgdag.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya avtal ska ge Fortums kunder kortare strömavbrott

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:28 CET

Fortum Distribution har skrivit avtal med Vattenfall Service och ONE Nordic om tillgång till extra resurser i samband med stora störningar, exempelvis i samband med stormar. Avtalen gör att Fortum inom ett dygn kan ha 35-40 extra personer på plats.

Under det senaste året har Fortum och andra elnätsföretag drabbats av flera större stormar som lett till strömavbrott för många kunder. En av de viktigaste faktorerna för att snabbt kunna reparera felen och korta avbrottstiden är att ha tillräckligt med personal ute i fält. Med de nya avtalen får Fortum tillgång till totalt fyra extra arbetslag, inklusive arbetsledare, från Vattenfall Service och ONE Nordic. Totalt handlar det om 35 till 40 personer.

- Det är rutinerat folk som har rätt material med sig och är redo att rycka ut. Vi hämtar resurserna från områden som inte drabbats av stormen och sedan tar de sig dit vi vill, berättar Magnus Aldén som är ansvarig för avtalen från Fortums sida.

Trots att avtalen skrevs under hösten så har det redan varit användbart i skarpt läge. Under stormen Egon i början av januari fanns personal från ONE Nordic på plats. Även i samband med stormarna Alexander och Svea var personalen satt i beredskap, även om Fortums områden aldrig drabbades.

- Vi har en i grunden stark organisation för stora störningar, med mycket erfarenhet och bra arbetssätt. Nu får in vi in ytterligare kapacitet, vilket känns jättebra, säger Magnus Aldén på Fortum.

Avtalen gäller för samtliga Fortums elnätsområden; Stockholm, Halland, Bohuslän, Skaraborg, Värmland, Närke, Dalarna, Hälsingland samt Gästrikland. Totalt har Fortum Distribution cirka 903 000 elnätskunder.

Kontaktperson

Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum Distribution

08-671 73 72

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Fortum Distribution har skrivit avtal med Vattenfall Service och ONE Nordic om tillgång till extra resurser i samband med stora störningar, exempelvis i samband med stormar. Avtalen gör att Fortum inom ett dygn kan ha 35-40 extra personer på plats.

Läs vidare »
C0pqk2fjmkw04zve6csa

Fortum tar hjälp av lokal expertis för att korta strömavbrotten

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 13:37 CET

Fortum Distribution har skrivit avtal med Malungs elnät, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten. Avtalen gör att elnätskunderna snabbare kan få tillbaka strömmen om något fel inträffar.

Ztq4o4or1mzzxn3stnmh

Fortum tar Vargen till hjälp vid avbrott

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:08 CET

Fortum Distribution bygger en ny mobil transformatorstation, döpt till Vargen. Anläggningen blir den tredje i landet och ökar beredskapen och möjligheterna att hantera haverier i ställverk och transformatorer i mellersta Sverige.

Eiipp837p2wmjyyd4oh3

Stort internationellt intresse för Öppen Fjärrvärmes konferens om återvunnen energi från datahallar

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 14:03 CET

​Den 21 januari 2015 anordnade Fortum Värme en internationell konferens i Kista, Stockholm, på temat återvunnen energi från datahallar. Fortum Värme är först i världen med att erbjuda en marknadsplats för överskottsvärme vilket skapade ett stort internationellt intresse från såväl inbjudna åhörare som talare.

Media-no-image

Fortum inviger ett nybyggt solkraftverk i indien

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 15:00 CET

Fortum invigde på tisdagen företagets nya solpark på 10 MW i Madhya Pradesh i Indien. Solparken är Fortums andra solenergiprojekt i landet och kommer genom tillskottet av ny el att tränga undan CO 2 -utsläpp på mer än 18 000 ton årligen.

- Fortum tror på en ansvarstagande energiproduktion som fokuserar på låga utsläpp, hög resurseffektivitet och leveranssäkerhet. För att leverera i enlighet med detta fokuserar vi allt mer på de förnybara energikällor som finns lokalt på varje marknad, vilket också är skälet till att vi har beslutat att koncentrera oss på solenergi i Indien. Enligt mig kan denna inriktning hjälpa Indien att transformera sin energisektor och Fortum har redan visat intresse för att bidra i den omvandlingen, sade Markus Rauramo, Executive Vice President, divisionen Heat, Electricity Sales and Solutions, när han invigde solparken.

Den nya anläggningen är den första solpark som tas i bruk inom den andra fasen av Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Parken kommer att drivas enligt ett 25-årigt Power Purchase Agreement (PAA) tecknat mellan Fortum och Solar Energy Corporation of India (SECI).

- Fortum är känt över hela världen för dess expertis inom hållbar energi. Vi ser nu hur denna kunskap kommer till användning i Indien genom Fortums engagemang inom solenergi. Detta bevisas av deras snabba och effektiva projektmodell för byggnation och det är med glädje vi gratulerar till genomförandet av det första projektet inom JNNSM Fas II, sade Dr Ashvini Kumar, VD SECI.

Den 10 MW (växelström) stora solparken upptar en yta på ca 70 hektar i Kapeli, Ujjaindistriktet. Fortum har använt en CdTe-tunnfilmsteknik med mer än 125 000 moduler uppsatta på fasta ställningar och med 15 centrala inverterare, vilket gör att man uppnår en bättre kontroll av såväl koldioxidavtryck, vattenanvändning och energimässig återbetalningstid.

Genom sin nya 10 MW solkraftspark i Madhya Pradesh tredubblas Fortums solportfölj till 15 MW. Företaget undersöker fortsatta möjligheter att bygga en plattform för framtida tillväxt inom solenergisektorn, som en av flera intressanta lösningar för hållbar och CO 2 -fri energiproduktion.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Fortum invigde på tisdagen företagets nya solpark på 10 MW i Madhya Pradesh i Indien. Solparken är Fortums andra solenergiprojekt i landet och kommer genom tillskottet av ny el att tränga undan CO 2 -utsläpp på mer än 18 000 ton årligen.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum skriver avtal för försäljningen av BlaikenVinds elproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 11:48 CET

Fortum kommer att för BlaikenVinds räkning ansvara för försäljningen av deras elproduktion på spotmarknaden samt blir balansansvarig för hela vindkraftsparken. Avtalet sträcker sig mellan 2015-2017 och kan förlängas till 2020. Samarbetet förstärker Fortums närvaro på spotmarknaden samtidigt som BlaikenVind får en lösning som motsvarar deras högt ställda krav.

-Inte minst med de nuvarande elprisnivåerna så är avancerat prognosarbete för vindkraftsproduktion och förmågan att optimera balansavräkningen viktigt. De variationer i produktion som kännetecknar vindkraften ställer höga krav på prognoserna, säger Ann Boije af Gennäs, Manager Sales Origination, Fortum.

Avtalet är tecknat med Fortum Origination, vilka ingår i avdelningen för handel och portföljoptimering. Denna typ av produkt är relativt nytt, men en sorts tjänster som väntas växa i framtiden med allt mer av så kallad intermittent förnybar produktion. För Fortums del är det intressant då vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom området.

-Vi är glada att få möjlighet att jobba med BlaikenVind som är en av Europas största vindkraftsparker. Avtalet är ett tydligt kvitto på att elhandel och portföljoptimering är ett område där Fortum är starka, säger Ann Boije af Gennäs.

Om BlaikenVind AB
BlaikenVind AB är en av Europas största vindkraftsparker och ligger mellan Sorsele och Storuman i Västerbottens län. Fullt utbyggd kommer parken bestå av 90 vindturbiner med en installerad effekt på 225 MW. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter. BlaikenVind AB ägs gemensamt av Fortum och Skellefteå Kraft.

För mer information:
Ann Boije af Gennäs, Manager Sales Origination, Fortum +46 70-228 74 08
Aleksi Nordlund, Manager Origination, Fortum +358 50 4536290
Mats Persson, Head of Trading and Portfolio Optimization, Fortum +46 70 553 77 73

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortum kommer att för BlaikenVinds räkning ansvara för försäljningen av deras elproduktion på spotmarknaden samt blir balansansvarig för hela vindkraftsparken. Avtalet sträcker sig mellan 2015-2017 och kan förlängas till 2020. Samarbetet förstärker Fortums närvaro på spotmarknaden samtidigt som BlaikenVind får en lösning som motsvarar deras högt ställda krav.

Läs vidare »
Media-no-image

Slutrapport från Fortum efter stormen Egon, tisdag 13 januari kl 17.30

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 08:51 CET

Felavhjälpningen efter stormen Egon närmar sig nu sitt slut. Några få kunder är fortfarande utan ström, men samtliga Fortums kunder kommer att få strömmen tillbaka innan natten.

Det var på lördagen den 10 januari som stormen Egon drog in över Sverige med orkanvindar i byarna. På söndag morgon var ca 11 000 av Fortums kunder utan ström i framförallt norra Halland, Bohuslän och Skaraborg. När arbetet avbröts på söndag kväll hade 10 500 kunder fått strömmen tillbaka. På måndagen tillkom nya störningar. De nya störningar tillsammans med det stora antalet spridda fel med få kunder berörda av varje fel har gjort att reparationsarbetet tagit lång tid.

Arbetet med felavhjälpningen har under dagen fortsatt med oförminskad minskad styrka. Nu inleds arbetet med att återställa elnätet efter stormen och att åtgärda tillfälliga reparationer.

- Vi besiktigar alla våra områden på västkusten med helikopter för att hitta potentiella risker för strömavbrott, som stolpar som lutar, linor som hänger lågt eller träd som lutar in mot ledningarna. De här riskerna är viktigt att ta bort, så att inte nya strömavbrott uppstår så snart det blåser till, säger Anders Öberg, ansvarig för elnätet på landsbygden.

Om någon kund fortfarande är utan ström efter stormen Egon, ber vi kunden kontakta vår felanmälan på tfn 020-44 11 00.

Kunder som haft avbrott längre än tolv timmar kommer automatiskt att få avbrottsersättning. Mer information om avbrottsersättning och skadestånd finns på vår hemsida: fortum.se/stromavbrott .

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Felavhjälpningen efter stormen Egon närmar sig nu sitt slut. Några få kunder är fortfarande utan ström, men samtliga Fortums kunder kommer att få strömmen tillbaka innan natten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • per-oscar.hedman@fortum.com
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida