Media-no-image

Över 2000 har tänt en lampa för stockholmare i hemlöshet

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:48 CET

Fortum har genom initiativet Ljusare Jul bjudit in stockholmarna att tillsammans med oss, genom Stadsmissionen, skänka ljus och värme till Stockholms 2866 personer som lever i hemlöshet. Hittills har mer än 2000 stockholmare tänt en digital lampa. I topp av innerstadsdelarna ligger Östermalm, utanför tullarna är det Lidingö och Söderort sticker ut.

-Det är fantastiskt glädjande att så många velat delta hittills. Resultatet överstiger redan våra förhoppningar och vi är stolta över att, tillsammans med stockholmarna, kunna göra skillnad för många av dem som lever i hemlöshet den här julen, säger Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör Fortum Skandinavien.

Genom att tända en lampa på Stockholmskartan på ljusarejul.se och samtidigt ge ett bidrag till Stadsmissionen så dubblas bidraget av Fortum. De dryga 2000 som bidrag som hittills kommit in motsvarar drygt 10 000 måltider.

Bidrag kan ges på www.ljusarejul.se fram till midnatt den 24 december.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum har genom initiativet Ljusare Jul bjudit in stockholmarna att tillsammans med oss, genom Stadsmissionen, skänka ljus och värme till Stockholms 2866 personer som lever i hemlöshet. Hittills har mer än 2000 stockholmare tänt en digital lampa. I topp av innerstadsdelarna ligger Östermalm, utanför tullarna är det Lidingö och Söderort sticker ut.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum får bättre betyg i fyra av fem kategorier i årets SKI-mätning av energibranschen

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 09:25 CET

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2014. Fortum får bättre betyg av kunderna i fyra av de fem kategorier som mäts.

På elnätssidan kan vi med glädje konstatera att betygen från både privat- och företagskunder ökar jämfört med förra året. Det innebär att elnätskundernas betyg ökat fyra år i rad, något som är ett kvitto på det hårda arbete som lagts ned inom elnätsbolaget. För första gången hamnar elnätskundernas betyg över 60, en viktig nivå för kundnöjdheten. Också fjärrvärmekunderna är betydligt nöjdare. Fortum ökar mest av alla betygsatta fjärrvärmeföretag, med nästan 4 enheter. Även företagskunderna på elhandelssidan är något nöjdare än för ett år sedan. För privatkunderna är bilden dock generellt sett mer negativ i år. Hela branschen backar och även Fortum tvingas konstatera att betyg sjunker något bland privatkunderna.

–Det är mycket glädjande att kundnöjdheten ökar på både fjärrvärme- och elnätssidan i år igen. Samtidigt är det tråkigt att branschens betyg på elhandelssidan i år sjunker efter att ökat märkbart sedan bottennoteringen för ett antal år sedan , säger Per Langer, VD Fortum Sverige. Någon enkel förklaring är inte lätt att peka ut då elpriserna är lägre än på många år samtidigt som både erbjudanden och kundservice breddats och vässats. Oavsett skäl så kavlar vi nu upp ärmarna och jobbar ännu hårdare för att se till att årets nedgång endast är ett hack i fortsatt en uppåtgående kurva.

Fortum har under året fortsatt att utveckla sina produkter och tjänster. Inte minst på elhandelssidan har vi lanserat 100% vattenkraft till alla kunder - och dessutom med möjligheten att välja vilket av Fortums vattenkraftverk man vill köpa sin el från. Också elnätsbolaget har utvecklat sin service till kunderna, genom nya funktioner för snabbare info om strömavbrott och en fördjupad kunddialog genom bland annat kundpaneler. Liksom, förstås fortsatta investeringar för att öka tillförlitligheten i elnäten ytterligare.

–Det är helt central för oss att kunna erbjuda produkter och tjänster som hjälper kunderna att agera rätt och klimatsmart. Att vi nu erbjuder 100% vattenkraft till våra kunder är jag särskilt stolt över, både eftersom vattenkraften är ryggraden i ett koldioxidfritt energisystem, och då Fortum är en av Sveriges största vattenkraftproducenter med 127 vattenkraftverk från Gullspång i söder till Torrön i norra Jämtland, konstaterar Per Langer. Också det faktum att fjärrvärmekunderna blivit betydligt nöjdare är ett rejält kvitto på att satsningar som Öppen fjärrvärme och bygget av Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholm uppmärksammas och uppskattas.

Bland privatkunderna på elhandelsidan sjunker nöjdheten med 2,7 punkter medan företagskunderna ökar 0,2 punkter. På Elnätssidan ökar kundnöjdheten både på privat- och företagssidan. På privatsidan med 1,4 punkter och på företagsmarknaden med 0,9 punkter. På fjärrvärmemarknaden tar Fortum ett rejält kliv uppåt med 3,8 punkter - bäst i hela fjärrvärmebranschen!

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45
Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Johan Lindehag, vd Fortum Distribution, tfn 070-3445542
Anders Egelrud, vd Fortum Värme, tfn 070-5671922

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors .

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2014. Fortum får bättre betyg av kunderna i fyra av de fem kategorier som mäts.

Läs vidare »
Media-no-image

Stormen Alexander påverkade inte Fortums elnät

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 09:07 CET

Stormen Alexander tog i natt en sydligare bana än befarat. På Fortum var vi väl förberedda för att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt. Nu påverkades våra kunder inte alls, vilket vi är glada för.

- Sedan 2005 har vi grävt ned 10.000 km kabel i mark och där det varit mer lämpligt byggt isolerad luftledning. Totalt har Fortum 70.000 km ledning. Under kommande år ökar vi våra investeringar ytterligare, för att våra kunder ska få en elleverans som både är vädersäker och anpassad för framtiden, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortum Distributions elnät.

För mer information kontakta:

Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Stormen Alexander tog i natt en sydligare bana än befarat. På Fortum var vi väl förberedda för att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt. Nu påverkades våra kunder inte alls, vilket vi är glada för.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum ökar beredskapen inför stormen Alexander

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:08 CET

Enligt SMHI:s prognoser kommer ett kraftigt oväder in över västkusten under fredag kväll och natt till lördag. Fortum har därför utökat beredskapen för strömavbrott i nätområdena i norra Halland, Bohuslän, Skaraborg och Ekerö.

- Vi är väl förberedda, säger Thomas Saubach, driftchef på Fortum Distribution.- Vi har startat vår storstörningsorganisation och säkerställt extra resurser i driftcentralen, kundservice samt ute i fält. Till vår hjälp har vi också en helikopter på plats i området. Den är redo att lyfta så snart vinden mojnat, för att ge oss en snabb överblick av läget. Sammantaget har vi förberett oss på bästa sätt för att våra kunder ska få så korta strömavbrott som möjligt.

Av de ca 140 fältresurserna som står redo om strömavbrott skulle inträffa är ca 120 montörer. Till det kommer skogsröjare, maskinförare med maskiner och arbetsledare.

Ekerö
Även på Ekerö ser det ut att kunna bli ordentligt blåsigt, även där har beredskapen ökats med extra montörer redo att gå ut och laga fel.

Information om avbrott
Fortums kunder har möjlighet att få information om strömavbrott direkt i sin mobil. Information om det finns på fortum.se/stromavbrott.
Information om aktuella strömavbrott finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobiltelefon fortum.se/stromavbrottmobil.

Följ oss gärna på twitter: twitter.com/FortumAvbrott

För mer information kontakta:
Fortums Presstjänst, tfn 0200-81 88 10

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Enligt SMHI:s prognoser kommer ett kraftigt oväder in över västkusten under fredag kväll och natt till lördag. Fortum har därför utökat beredskapen för strömavbrott i nätområdena i norra Halland, Bohuslän, Skaraborg och Ekerö.

Läs vidare »
Media-no-image

Hälften tända i halvtid

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 11:23 CET

Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

"Det känns självklart för oss som stockholmarnas energiföretag att bidra till att göra julen lite ljusare och lite varmare för de som lever i hemlöshet och jag tycker också att det finns ett värde i att det är något vi gör tillsammans, alla vi som bor här", säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör på Fortum Skandinavien.

Stadsmissionen har i år valt att lyfta fram äldre som av olika orsaker hamnat i hemlöshet. Det är en grupp som ökar och är särskilt utsatt. Många av de som det handlar har dessutom inte uppfattats vara i farozonen tidigare.

"En växande grupp fattiga pensionärer och en tuff bostadsmarknad i Stockholm gör att även grupper som vi tidigare inte mött nu behöver stöd och insatser. Initiativet #ljusarejul bidrar till att vi möter de här nya utmaningarna och är ett gott exempel på när företag både bidrar med egna gåvor och möjliggör för sina kunder att bidra", äger Sandra Axell, tf. Kommunikation- och Insamlingschef Stockholms Stadsmission.

Tillsammans, lampa för lampa, gör vi Stockholm till en lite ljusare och varmare plats. Den virtuella lampan lyser symboliskt upp den del av staden där den placeras och utvecklingen går att följa på webben. På Södermalm, där flera verksamheter som vänder sig till personer i utsatta situationer finns, lyser även flest lampor, men även Vasastan och Östermalm har lyst upp.

"Vi har en ambitiös målsättning, att vi ska tillsammans tända en virtuell lampa för varje person i hemlöshet. Efter halva tiden är vi halvvägs. Kan 2866 lampor vara tända på julafton? Jag hoppas det och vill därför uppmana alla att göra Stockholm lite ljusare och lite varmare", avslutar Fredrik Karlsson

Så går det till:

Via www.ljusarejul.se/ tänder man en virtuell lampa som placeras där så önskas. Därefter ger man ett bidrag på 50 kronor via sajten, en summa som Fortum sedan dubblar så att Stadsmissionen får 100 kr. Avsluta med att skicka uppmaningen vidare till vänner och bekanta.

För mer information

Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Skandinavien, 076-866 77 25, fredrik.t.karlsson@fortum.com

Charlotte Lindevall, projektledare Ljusare jul, 070-344 59 73, charlotte.lindevall@fortum.com

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Den 22 november startade Fortum initiativet #ljusarejul. Vi bjöd in stockholmarna att tillsammans med oss bidra till Stockholm Stadsmissions arbete för de som lever i hemlöshet. Tillsammans gör vi julen lite ljusare och varmare för de 2866 av stadens invånare som idag saknar ett hem. Idag, när kampanjen pågått i 20 dagar har stockholmarna tillsammans tänt 1474 virtuella lampor.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter en blåsig natt

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:30 CET

Det har blåst hårt på sina håll i våra nätområden under natten till onsdagen. Vi hade gått upp i beredskap och var väl förberedda.

Värmland/Skaraborg

Just nu är cirka 1200 kunder i Värmland utan ström, de flesta i södra Värmland, runt Karlstad. Felavhjälpningen är påbörjad, och vi startar med att koppla om i elnätet från driftcentralen i Karlstad. Först när det ljusnar kan vi skicka ut montörer i fält för att laga, detta av säkerhetsskäl. Enligt prognosen från SMHI ska vinden mojna under förmiddagen och om prognosen stämmer kommer de allra flesta att få strömmen tillbaka till lunch idag och resterande under eftermiddagen och kvällen.

Västkusten

Västkusten var mest drabbad under natten och just nu är ca 2000 kunder strömlösa. Vinden har avtagit under morgonen och felavhjälpningen har gått bra. Vi har kunnat koppla om i elnätet och fokus under morgontimmarna har varit att se till att montörer finns på plats för att laga de fel som återstår. Prognosen är att alla kunder ska ha strömmen tillbaka till lunch.

Vi följer alltid prognoserna från SMHI och i och med att dessa visade att det skulle bli en blåsig natt hade vi gått upp i beredskap och utökat antalet montörer i fält. Nu jobbar vi hårt med att både koppla om i näten och så snart blåsten avtar, skicka ut montörer för att åtgärda fel så att våra kunder kan få tillbaka strömmen så fort som möjligt, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortums elnät.

För detaljerat driftläge för varje område se fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil.

Följ oss gärna på Twitter, twitter.com/FortumAvbrott

För mer information kontakta gärna:
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Det har blåst hårt på sina håll i våra nätområden under natten till onsdagen. Vi hade gått upp i beredskap och var väl förberedda.

Läs vidare »
Cirrewfieitlbny1akfh

Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive i sin satsning på laddparker

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:18 CET

När Vasakronan igår den 25 november invigde den 22 platser stora laddparken vid Kista Entré så var det med laddare anslutna till Fortum Charge & Drives nätverk. I samband med invigningen så släpptes även en ny webbapp som gör det enkelt för elbilsförarna att hitta den typ av laddstandard de behöver.

Media-no-image

Fortum river Stackmoradammen

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:15 CET

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Redan år 2003 ansökte Fortum bland annat om att få riva dammen men ändrade sig angående rivningen efter synpunkter från boende i området. De ville inte att dammen och dess vattenspegel skulle försvinna. Fortum inriktade sig i stället på att bygga ett litet vattenkraftverk och behålla dammen. Ansökan avslogs och i ett senare domstolsbeslut ålades Fortum att riva dammen. Utrivningen ska vara genomförd före årsskiftet och därefter ska platsen där dammen legat återställas.

”Det finns både vinnare och förlorare när dammen nu rivs. Ovanför dammen kommer vattennivåerna bli lägre vilket kan uppfattas negativt av boende i området. Vissa arter gynnas, framförallt vandrande fiskar medan exempelvis abborre och gädda förlorar delar av sin livsmiljö. På gott och ont påverkas även kulturlandskapet när vattenföringen återgår till ett tillstånd som rådde för hundratals år sedan” säger Jens Bjöörn på Fortum.

På den plats där Stackmoradammen ligger i dag har vattnets dämts upp och används för olika ändamål sedan urminnes tider. Det finns dokument som visar att på verksamhet före år 1839, den nuvarande dammen härstammar från år 1862.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Läs vidare »
Pmucumcxtvfml2phaxlh

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:31 CET

Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Media-no-image

Fortum och Cleantech Invest i strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 12:42 CET

Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

– Fortums forsknings- och utvecklingsverksamhet syftar till att både stärka våra nuvarande affärer och skapa nya tillväxtmöjligheter. Cleantech Invest är känt för sina investeringar i miljöteknikföretag i uppstartsskedet och ger naturliga möjligheter till fördelaktiga samarbeten på våra kärnmarknadsområden, säger Heli Antila, Fortums Chief Technology Officer.

Målet med avtalet är både att skapa nya affärsmöjligheter för Fortum och att öka tillväxten och värdeskapandet för företagen i Cleantech Invests portfölj. Kontakterna och samarbetet mellan Fortum och Cleantech Invest-företagen väntas också öka som en följd av avtalet. Exempelvis kan Fortum tillsammans med de innovationsföretag som finns i Cleantech Invests portfölj testa lösningar och produkter i operativ verksamhet, så kallade proof of concept-tester, vid kraftverken eller ute hos kund. Avtalet omfattar dessutom delning av information inom energisektorn samt teknikutvärderingar.

Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest, kommenterar avtalet:
– Det strategiska partnerskapet med Fortum är en viktig milstolpe och något vi är oerhört nöjda med. Fortum har visat att de vill ligga i framkant när det gäller att använda ren energiteknik och energieffektiva lösningar. För oss innebär det dels att företagen i vår portfölj kan hitta en grogrund för nya affärsidéer, dels att de faktiskt får inblick i utmaningarna för morgondagens energibolag – och det är oerhört värdefullt för deras utveckling. Vi räknar med att det här samarbetet på kort tid blir mycket givande för både oss och Fortum.

För mer information, kontakta:
Mikko Huumo, Manager, Growth Projectos, Fortum Oyj, tel: +358 50 3123 935 mikko.huumo@fortum.com
Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest Plc., tel: +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • per-zobnoscar.bqhedmhdan@forpzjltupjm.ftcom
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida