Media-no-image

Ingen olja i vattnet vid Edeforsen enligt vattenproverna

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 17:11 CEST

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

För snart två veckor sedan upptäckte vi ett befarat oljeläckage vid Edeforsen ställverk söder om Ljusdal. Extra uppsamlingstråg ställdes omedelbart ut och den ordinarie oljegropen tömdes på vatten och olja. Därmed säkerställde vi att det inte fanns risk för att ytterligare olja skulle kunna komma ut.

Det figurerar uppgifter om ett antal liter olja som ska ha läckt ut i marken. Läget är följande:

 • Vi har inte hittat några spår av olja i de vattenprover som tagits och analyserats.
 • Det är svårt att uppskatta hur mycket olja som faktiskt har tagit sig ut i marken. Det handlar dock inte om de mängder som har nämnts i medierapporteringen. Eventuellt har det inte hunnit komma ut någon olja alls och som max uppskattar vi det till 300 liter.

- Oavsett mängd olja som kan ha kommit ut i marken är det beklagligt och vi gör nu allt som behövs för att åtgärda det hela, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

En miljöexpert har skrivit ett förslag till en saneringsplan som har lämnats till kommunen. Kommunen har därefter informerat oss om att de lämnat över ärendet till Länsstyrelsen, som nu ska godkänna planen innan något kan göras.

Vi har också haft reparatörer på plats för att planera själva reparationen av både transformator och den ordinarie uppsamlingsgropen.

- Det här är inga lagervaror, utan det krävs att reparatörerna först kommer på plats för att inspektera och planera reparationen innan något kan göras. Under tiden har vi säkerställt det viktigaste, det vill säga att det inte kommer ut någon mer olja. Reparationerna kommer att starta under den här veckan och vi kommer att fortsätta ta vattenprover under en tid framöver, säger Anders Ekberg.

För mer information kontakta,

Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

Läs vidare »
Media-no-image

Befarat oljeläckage från Fortums transformator vid Edeforsen ställverk

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 10:50 CEST

Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt. Nya uppsamlingskärl har ställts ut för att säkerställa att det inte kommer ut mer olja i naturen och reparation kommer att ske närmaste dagarna. En miljöexpert kommer nu att involveras för att bedöma hur sanering av eventuellt förorenad mark ska ske. Ljusdals kommun har informerats om det inträffade.

- Vi tar det här på största allvar. Det här ska inte kunna ske då vi har både uppsamlingskärl och löpande kontrollerar våra transformatorer i elnätet. Nu finns det en risk att det tyvärr skett och vi tar därför hjälp av en miljöexpert för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder för sanering, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

Det är i dagsläget svårt att säga om och exakt hur mycket olja som läckt ut, men transformatorns expansionskärl kan innehålla några hundra liter olja, det är den maximala mängden som det kan handla om. Den första bedömningen är att ingen olja nått vatten och att inget djurliv heller tagit skada. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer vi under en tid framåt att ta prover på vattnet i området. Boende i de fyra fastigheterna i närheten, som har egna borrade brunnar, har kontaktats och informerats. De som behöver kommer att få hjälp med dricksvatten tills vi har fått provsvar på vattnet.

För mer information kontakta,
Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt.

Läs vidare »
Fstathn6tys0o9e46fpl

Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 15:29 CEST

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och djurliv i Steningedalens naturreserverat.

Duk0lddxdroj8ymuk7nb

Fortum bygger nytt elnät till Södersjukhuset - ett livsviktigt projekt

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 08:45 CEST

Magnetkameror, hjärtscanner, dialysmaskiner - alla är de beroende av tillförlitlig el. När det nya Södersjukhuset i Stockholm växer fram har Fortum Distribution en livsviktig roll.

Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 09:19 CEST

Strax före kl 19 var drygt 100 kunder fortfarande utan ström efter de kraftiga åskovädren. Tyvärr kommer inte alla kunder kunna få tillbaka strömmen under torsdagen.

Trots bra resurser på fältet och en intensiv arbetsinsats återstår alltså drygt 100 strömlösa kunder, framför allt i Sunne och Torsby. Målet är att samtliga kunder i södra Värmland ska få tillbaka strömmen innan natten och att vi ska komma ner till ett 50-tal kunder i norra Värmland.

Elnätet har fått stora skador i ovädret, mycket värre än vad vi trodde inledningsvis. Därför har också felavhjälpningsarbetet tagit längre tid än förväntat. På vissa håll har träd dragit ner långa sträckor med ledning, vilket gör att vi har fått rulla ut temporär kabel och ställa ut provisoriska elverk.

Vi förstår att läget börjar bli jobbigt för de kunder som har varit utan ström länge, och vi beklagar att vi, trots hårt arbete, inte lyckades nå målet att alla kunder skulle få tillbaka strömmen under dagen.

Vi fortsätter arbetet med i princip oförminskad styrka under morgondagen, med målet att alla återstående kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Strax före kl 19 var drygt 100 kunder fortfarande utan ström efter de kraftiga åskovädren. Tyvärr kommer inte alla kunder kunna få tillbaka strömmen under torsdagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 16:16 CEST

Cirka 150 strömlösa kunder återstår i spåren av åskovädren. Förhoppningen är att alla ska få tillbaka strömmen under dagen.

Av de fel som nu återstår rör många en kund, vilket gör att det är tidskrävande arbete som återstår. På vissa håll har träd dragit ner långa sträckor med ledning, vilket gör att vi får rulla ut provisorisk kabel. Vi fortsätter arbetet med oförminskad styrka under dagen och har fortsatt hjälp av en helikopter för besiktning.

Klockan 15 var antalet strömlösa kunder cirka 150.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Cirka 150 strömlösa kunder återstår i spåren av åskovädren. Förhoppningen är att alla ska få tillbaka strömmen under dagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 09:06 CEST

Cirka 250 strömlösa kunder återstår i spåren av åskovädren. Förhoppningen är att alla ska få tillbaka strömmen under dagen.

Vi fortsätter arbetet med oförminskad styrka under dagen och har fortsatt hjälp av en helikopter för besiktning. Av de ca 100 fel som nu återstår rör ca 80 bara en kund, vilket gör att det är tidskrävande arbete som återstår. På vissa håll har träd dragit ner långa sträckor med ledning, vilket gör att vi får rulla ut provisorisk kabel.

Klockan 9 var antalet strömlösa kunder cirka 250.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

En ny lägesrapport kommer i morgon bitti vid 15.00.

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Cirka 250 strömlösa kunder återstår i spåren av åskovädren. Förhoppningen är att alla ska få tillbaka strömmen under dagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 09:00 CEST

Under dagen har antalet strömlösa kunder minskat från 800 ner till 400. Vår förhoppning är att den siffran ska sjunka till cirka 200 innan arbetet avslutas sent i kväll.

Omkring 80 personer har arbetat ute i fält under dagen och har haft hjälp av en helikopter. Alla inblandade har slitit hårt med massor av nedfallna träd och utrustning som skadats av åskan. Trots det har felavhjälpningen gått relativt långsamt på grund av det stora antalet ärenden, många som dessutom bara rör en kund.

I princip alla högspänningsfel är nu lagade och vi fokuserar på lågspänningsledningarna. Ett 100-tal ärenden återstår och klockan 19 var antalet strömlösa kunder cirka 400.

Vi kommer fortsätta med oförminskad styrka i morgon.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

En ny lägesrapport kommer i morgon bitti vid 9.00.

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Under dagen har antalet strömlösa kunder minskat från 800 ner till 400. Vår förhoppning är att den siffran ska sjunka till cirka 200 innan arbetet avslutas sent i kväll.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 15:07 CEST

Arbetet fortsätter i spåren av de senaste dagarnas kraftiga oväder. Under morgonen och förmiddagen har ett 80-tal personer arbetat ute i skogen och antalet strömlösa kunder sjunker stadigt.

I princip alla högspänningsfel är nu lagade och vi lägger mest resurser på de så kallade lågspänningsledningarna. Det handlar om många enskilda fel, med massor av nedfallna träd som ligger över ledningar och vägar. Det gör det svårt för oss att sätta en prognos för när samtliga kunder kommer ha strömmen tillbaka. När arbetet startade i morse var 800 kunder utan ström. Vid klockan 15 var siffran cirka 600.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

En ny lägesrapport kommer vid 19.00.

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Arbetet fortsätter i spåren av de senaste dagarnas kraftiga oväder. Under morgonen och förmiddagen har ett 80-tal personer arbetat ute i skogen och antalet strömlösa kunder sjunker stadigt.

Läs vidare »
Media-no-image

Lägesrapport från Fortum efter åskovädret

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 10:24 CEST

Efter en kväll och natt med fortsatt stora insatser är nu antalet strömlösa kunder nere under 800. Med ytterligare förstärkt bemanning tror vi att en stor del av de återstående kunderna får tillbaka strömmen under dagen.

Ett 20-tal personer ytterligare ansluter till de som redan finns ute i skogen. I morse lyfte också en helikopter från Torsby för att hjälpa till med besiktning av elnätet.

I princip alla högspänningsfel är nu lagade och vi har börjat fokusera på lågspänningsledningarna. Det handlar om många enskilda fel och det gör det svårt för oss att sätta en prognos för när samtliga kunder kommer ha strömmen tillbaka.

Aktuellt läge finns på fortum.se/stromavbrott eller via mobilsidan fortum.se/stromavbrottmobil

En ny lägesrapport kommer vid 15.00.

För mer information kontakta gärna: Fortums presstjänst 0200-81 88 10.

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.Efter en kväll och natt med fortsatt stora insatser är nu antalet strömlösa kunder nere under 800. Med ytterligare förstärkt bemanning tror vi att en stor del av de återstående kunderna får tillbaka strömmen under dagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • szper-cfcjosznhtcar.hedmpianhc@fmrxborrhtutvwslhdtcgm.elcom
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida