Media-no-image

Fortum köper det nordiska återvinningsbolaget Ekokem

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 15:10 CEST

Fortum och Ekokem Oyj:s fyra största ägare, vilka representerar 81 % av bolagets aktier, har undertecknat ett avtal om att Fortum köper deras andel i Ekokem för cirka 470 miljoner euro. Det motsvarar ett skuldfritt pris för bolagets hela aktiestock (100 %) på 700 miljoner euro, alltså cirka 11 gånger driftbidraget (EBITDA) för år 2016 (enligt Fortums prognos). Företagsköpet har en omedelbar positiv inverkan på Fortums operativa resultat och kassaflöde. Företagsköpet diversifierar Fortums intjäningsstruktur, eftersom största delen av Ekokems resultat baserar sig på annat än det nordiska elpriset.

Ekokems fyra största ägare är Finska staten, Finlands kommunförbund, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Köpet kräver ännu ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Finland och Sverige. Fortum uppskattar att köpet är klart under tredje kvartalet 2016. Fortum kommer även att ge ett bud till de övriga aktieägarna för samma pris (165 euro per aktie). Affären är avhängig av att Fortum får godkännande av konkurrensmyndigheterna och majoritet i bolaget. Efter att ha uppnått den fordrade ägarandelen kommer Fortum att initiera en inlösningsprocess av minoritetsägarandelarna i bolaget.

Ekokems omsättning år 2015 var 258 miljoner euro och det rapporterade driftbidraget 55 miljoner euro. Ekokem sysselsätter cirka 630 anställda.

Ekokem är ett ledande nordisk återvinningsbolag som specialiserat sig på återanvändning av material och avfall, slutdeponering, marksanering samt tjänster för miljöbyggande. Bolaget har en stark marknadsposition särskilt när det gäller hantering av farligt problemavfall. Ekokem betjänar såväl kommuner som industrikunder i Finland, Sverige och Danmark. Merparten av bolagets omsättning kommer från avfalls- och miljöservicetjänster, men också försäljning av el, värme och återvunna material.

"Ekokem är ett utmärkt bolag som har en erfaren ledning och personal. Fortum för sin del har en stark ekonomi och erfarenhet av att utnyttja avfall i energiproduktion. Tillsammans skapar vi ett starkt Nordisk återvinningsbolag som har utmärkta internationella tillväxtmöjligheter. Vi vill också satsa på att vidareutveckla Ekokems lösningar", säger vd Pekka Lundmark vid Fortum.

"Ekokems styrelse inledde i början av året en utredning av företagets kapitalstruktur vars mål var att försäkra resurser för genomförandet av bolagets strategi och fortsatt tillväxt. Min uppfattning är att vi som en del av Fortum kan nå dessa mål och Ekokems framgång kan fortsätta. Tack vare Fortums vidare nätverk och resurser kan vi i fortsättningen bjuda Ekokems tjänster starkare också internationellt. Jag tror att Fortums strategi för cirkulär ekonomi nu kommer att utvecklas på basis av Ekokem", säger Karri Kaitue vd vid Ekokem.

Bakgrundsuppgifter:

Ekokem
Ekokem är ett nordens ledande återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Bolagets opererar ledande avfallshanteringsverk och erbjuder specialiserad miljöservice åt en bred kundkrets. Bolagets avsikt är att skapa mervärde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Ekokem har redan över 35 år medverkat i att spara naturresurser och främja återvinningsekonomin.

Ekokem koncernen sysselsätter 630 professionella medarbetare i Finland, Sverige och Danmark. I januari 2015 köpte Ekokem upp det danska miljöserviceföretaget NORD.

Ekokemkoncernens nyckeltal år 2015

- Omsättning 258 miljoner euro

- Rapporterat driftbidrag (EBITDA) 55 miljoner euro, 21,1 % av omsättningen

- Jämförbart driftbidrag (EBITDA) 57 miljoner euro

De största aktieägarna är Finska staten (34,1 %), Finlands kommunförbund (21,4 %), Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (15,4 %) och Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM (10,5 %).

Länk till http://www.ekokem.com/fi

Fortums strategi
Enligt Fortums nya strategi som publicerades den 3 februari 2016 har företaget som mål att växa och operera fortsättningsvis lönsamt. Hörnstenarna för strategin är ren energi, kunderna och skapa värde åt ägarna. Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. En av hörnstenarna är att skapa lösningar för hållbara städer.

Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.

Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda storstadsområden i Asien.

För mer information
Pekka Lundmark, vd, Fortum
Markus Rauramo, direktör för divisionen City Solutions, Fortum
Intervjubegäran: Pauliina Vuosio, Corporate Press Officer, tel. +358 50 453 2383

Investerare, analytiker, och ekonomimedia: Sophie Jolly, Direktör, Investerarrelationer och Finanskommunikation, tel. +358 10 453 2552

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum och Ekokem Oyj:s fyra största ägare, vilka representerar 81 % av bolagets aktier, har undertecknat ett avtal om att Fortum köper deras andel i Ekokem för cirka 470 miljoner euro. Det motsvarar ett skuldfritt pris för bolagets hela aktiestock (100 %) på 700 miljoner euro, alltså cirka 11 gånger driftbidraget (EBITDA) för år 2016 (enligt Fortums prognos).

Läs vidare »
Rbqz5cpyri8dupayynbo

Näst högsta flödena på trettio år i Klarälven

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 12:47 CEST

Stora nederbördsmängder i Klarälvens övre delar har fått vattenflödet in till Höljessjön att öka från 250 m3/s till 800 m3/s på ett och ett halvt dygn. 800 m3/s är en mycket hög tillrinning och har bara överträffats en gång under de senaste 30 åren (1995) och ökningen av tillrinningen den snabbaste sedan dammen byggdes.

Wwpiutbdci3plgro6gzm

10 000 öringar först ut i årets laxsläpp

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 10:00 CEST

I strålande sol släpptes 10 000 tvååriga öringar under måndagen den 23 maj ut i Strömmen, till glädje för de unga och gamla stockholmare som samlats vid kajen och på Strömbron för att följa laxsläppet. Laxsläppet mitt i centrala Stockholm har pågått sedan 70-talet och är en symbol både för vårens inträde och vår rena huvudstad.

Media-no-image

Jönköping Energi bygger ut laddstationer för elbilar - väljer Fortum Charge & Drive

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:41 CEST

Jönköping Energi har tillsammans med Fortum inlett ett samarbete för att bygga ut infrastrukturen för elbilsladdning. Det är framförallt en satsning på publika laddstationer för allmänheten i Jönköping med omnejd som byggs ut med start hösten 2016 och omfattar totalt ett 30 tal laddstolpar. Jönköping Energi kommer att äga och förvalta laddstolparna. Tillsammans med Charge & Drive erbjuds en enkel och rikstäckande tjänst för laddning av elbilar som länkar samman Jönköping med övriga laddplatser i Charge & Drives nordiska nät bestående av mer än 600 laddstationer.

– Genom samarbetet blir våra laddstationer en del av ett nätverk där vi tar en aktiv roll i att stärka den nationella infrastrukturen för elbilar. Jönköpings geografiska läge ger oss möjligheten att underlätta för många elbilsägare som vill åka klimatvänligt även längre sträckor. Detta ligger väl i linje med vår vision ”En god kraft för ett gott samhälle", säger Fridolf Eskilsson VD Jönköping Energi.

Utbyggnadsprojektet kommer pågå under två års tid, med möjlighet till förlängning, för att möta det kommande behovet av fordonsladdning.

– Inledningsvis koncentrerar vi oss på attraktiva lägen för publika laddstationer för allmänheten.
Andra affärsmöjligheter kommer också att finnas för företag, föreningar och privatpersoner som vill bygga ut och äga sina egna laddstolpar, säger projektledare Erik Wiström på Jönköping Energi.

– Det är glädjande att i samarbete med Jönköping Energi bygga ut infrastrukturen för dagens och morgondagens elbilsförare. Det gäller både för de som bor i Jönköping och för de som i och med detta smidigt kan ta elbilen mellan de tre storstadsregionerna. Jönköping Energi är en välkommen samarbetspartner för oss. Efterfrågan för laddlösningar är stor och jag hoppas att Jönköping Energi även kan dra nytta av vårt system gentemot sina kunder, säger Tobias Henmark, sälj- och marknadschef för Fortum Charge & Drive Sverige.

Om Charge & Drive
Charge & Drive är pionjärer på laddlösningar och är verksamt i Norge, Island, Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av 652 anslutna smarta laddare första kvartalet 2016 i Norden varav 112 i Sverige. Molntjänsten Charge and Drive används redan av ett 50 tal samarbetspartners i Norden och knappt 20 000 slutkunder. Hittills har företag som Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vallentuna Energi, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Nissan, Renault, BMW och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

Med molntjänsten Charge & Drive erbjuds snabbladdning av elbilar och en enkel betalningsfunktion via sms, rfid-tagg eller webbapp. Dessutom medger tjänsten övervakning och drift av laddstationerna per distans för att öka tillgängligheten. Tjänsten ger även elbilsföraren information om var lediga laddare finns och en dygnet-runt service (kundtjänst) som är tillgänglig från varje laddstation om kunden vill ha en personlig kontakt.

För mer information, kontakta
Erik Wiström, Projektledare och Chef för Elhandel och Energitjänster, Jönköping Energi, telefon 036-10 83 04
Tobias Henmark, Sälj & Marknadschef, Charge & Drive Sweden, Fortum, mobil 072-570 18 53

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se


Jönköping Energi har tillsammans med Fortum inlett ett samarbete för att bygga ut infrastrukturen för elbilsladdning. Det är framförallt en satsning på publika laddstationer för allmänheten i Jönköping med omnejd som byggs ut med start hösten 2016 och omfattar totalt ett 30 tal laddstolpar. Jönköping Energi kommer att äga och förvalta laddstolparna.

Läs vidare »
Wb5ujqynhwcnugh9jrxz

Nya biokraftvärmeverket i Värtan invigt – viktigt steg mot 100% förnybart för Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 12:14 CEST

Idag, måndag, invigde Fortum Värme sitt nya biokraftvärmeverk i Värtan. Från och med i höst, när det är i kommersiell drift, kommer nästan 200 000 hushåll att förses med värme härifrån – värme från förnybart biobränsle. Anläggningen är ett viktigt bidrag för Stockholm i arbetet att nå ett 100 procent förnybart eller återvunnet energisystem.

T1enstqrykcgd4y0paqn

Pressinbjudan: Invigningen av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 11:28 CEST

Måndag den 9 maj inviger Fortum Värme det nya biokraftvärmeverket i Värtan – världens största i sitt slag. Media är varmt välkommen att närvara under dagens program och även vid en kort pressträff kl. 11.45, på Campus Värtan med Anders Egelrud, vd Fortum Värme och Ibrahim Baylan, energiminister.

Media-no-image

Fortum avser överklaga förvaltningsrättens beslut rörande beskattningen för perioden 2009-2012

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2016 19:00 CEST

Förvaltningsrätten i Stockholm, har idag meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i Sverige under åren 2009-2012. Domstolens beslut går Fortum delvis till mötes. Fortum kommer att överklaga de domar som är till Fortums nackdel då Fortum anser att förvaltningsrätten tolkar gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

Om domsluten slutligen ändå står fast trots överklaganden kommer detta påverka nettoresultatet med ungefär 1 106 miljoner kronor (EUR 121 miljoner). Fortum har inte gjort en reservation baserad på juridisk analys, EU-kommissionens syn och rättsutlåtanden.

”Fortum omstrukturerade verksamheten under 2004-2005 och omallokerade då även lån för att säkerställa den framtida verksamheten. Denna omallokering påverkade inte Fortums svenska skattebas. Skatteverkets bedömning är problematisk eftersom deras tolkning av regelverket, som faktiskt medger ränteavdrag, gör att reglerna är oförutsebara. Målet handlar om Fortums rätt att göra avdrag för räntekostnader som är kopplade till omallokeringen av lån mellan Fortums svenska dotterbolag, vilka enligt Skatteverket inte medger rätt att göra ränteavdrag. Enligt domstolen fanns det goda affärsmässiga skäl bakom omstruktureringen, men domstolen fann dem inte vara sådana affärsmässiga skäl som krävs för att räntekostnaderna ska vara avdragsgilla”, säger Reijo Salo, ansvarig för företagsbeskattning på Fortum.

Bakgrundsinformation
Fortum har erhållit skattebeslut i Sverige för åren 2009-2012. Enligt Skatteverket borde ytterligare inkomstskatt betalas för dessa år. Detta var kopplat till omallokeringen av lån mellan de svenska dotterbolagen under 2004-2005. Dessutom erhölls beslut om att betala mer inkomstskatt för åren 2010-2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10 (nuvarande OAO Fortum) under 2008. Kraven baserades på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna som trädde i kraft 2009.

I januari 2015 informerade Skatteverket förvaltningsrätten att de återkallat sitt skattebeslut för 2010 och i februari 2016 att de återkallat besluten rörande 2011 och 2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10. Dessutom meddelade Skatteverket i december 2015 och i februari 2016 att de återkallat en del av kraven som hänför sig till omallokeringen av lån 2004-2005.

Läs mer Fortums kvartalsrapport Januari-Mars 2016, Not 22: Legala frågor och processer
[link: http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Interim_Report_Q1_2016.pdf ]

Fortums skattefotavtryck finns tillgängligt på webben
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_as_a_Taxpayer.pdf

Relaterade pressmeddelanden
Pressmeddelande 10 November 2014: Fortum will appeal Swedish tax authority decision on additional tax for 2012 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/Fortum-will-appeal-Swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2012.aspx ]
Pressmeddelande 18 Oktober 2013: Administrative court approved Fortum's appeal on the Swedish tax authority's decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/administrative-court-approved-fortums-appeal-on-the-swedish-tax-authoritys-decision-on-additional-tax-for-2009.aspx ]
Pressmeddelande 14 Januari 2013: Fortum will appeal Swedish STA decision on additional tax for 2010 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-swedish-sta-decision-on-additional-tax-for-2010.aspx ]
Pressmeddelande 4 Januari 2012: Fortum will appeal the Swedish tax authority decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-the-swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2009-1.aspx ]

För mer information, kontakta
Reijo Salo, VP Corporate Tax, tel. +358 50 45 24443

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook .  

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​Förvaltningsrätten i Stockholm, har idag meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i Sverige under åren 2009-2012. Domstolens beslut går Fortum delvis till mötes. Fortum kommer att överklaga de domar som är till Fortums nackdel då Fortum anser att förvaltningsrätten tolkar gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

Läs vidare »
N8t5dvcvifqpv42qeenw

Anna Christiernsson på Fortum Värme utsedd till Årets bolagsjurist

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 11:13 CEST

Årets Bolagsjurist 2016 heter Anna Christiernsson på Fortum Värme. För fjärde året i rad har Årets Bolagsjurist utsetts. Det görs i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, Vinge och Affärsvärlden som etablerade utmärkelsen för att uppmärksamma bolagsjuristens viktiga roll i näringslivet. Priset delades ut i samband med Bolagsjuristernas Förenings vårmöte den 28 april 2016.

L8azjqti9ssqkw8uwrxa

Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan - påminnelse

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 11:15 CEST

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år.

Zkwrjrd2sofkax2tvoup

Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 09:13 CEST

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenteras vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck är ca 6 000 personer sysselsatta.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef Fortum Sverige
  • per-byoslhzbcdcar.ndhedmmcdran@faoorwktucdm.cccozkm
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.
Läs mer på www.fortum.se.

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida