Cirrewfieitlbny1akfh

Vasakronan väljer Fortum Charge & Drive i sin satsning på laddparker

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 09:18 CET

När Vasakronan igår den 25 november invigde den 22 platser stora laddparken vid Kista Entré så var det med laddare anslutna till Fortum Charge & Drives nätverk. I samband med invigningen så släpptes även en ny webbapp som gör det enkelt för elbilsförarna att hitta den typ av laddstandard de behöver.

Media-no-image

Fortum river Stackmoradammen

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:15 CET

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Redan år 2003 ansökte Fortum bland annat om att få riva dammen men ändrade sig angående rivningen efter synpunkter från boende i området. De ville inte att dammen och dess vattenspegel skulle försvinna. Fortum inriktade sig i stället på att bygga ett litet vattenkraftverk och behålla dammen. Ansökan avslogs och i ett senare domstolsbeslut ålades Fortum att riva dammen. Utrivningen ska vara genomförd före årsskiftet och därefter ska platsen där dammen legat återställas.

”Det finns både vinnare och förlorare när dammen nu rivs. Ovanför dammen kommer vattennivåerna bli lägre vilket kan uppfattas negativt av boende i området. Vissa arter gynnas, framförallt vandrande fiskar medan exempelvis abborre och gädda förlorar delar av sin livsmiljö. På gott och ont påverkas även kulturlandskapet när vattenföringen återgår till ett tillstånd som rådde för hundratals år sedan” säger Jens Bjöörn på Fortum.

På den plats där Stackmoradammen ligger i dag har vattnets dämts upp och används för olika ändamål sedan urminnes tider. Det finns dokument som visar att på verksamhet före år 1839, den nuvarande dammen härstammar från år 1862.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Läs vidare »
Pmucumcxtvfml2phaxlh

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:31 CET

Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Media-no-image

Fortum och Cleantech Invest i strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 12:42 CET

Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

– Fortums forsknings- och utvecklingsverksamhet syftar till att både stärka våra nuvarande affärer och skapa nya tillväxtmöjligheter. Cleantech Invest är känt för sina investeringar i miljöteknikföretag i uppstartsskedet och ger naturliga möjligheter till fördelaktiga samarbeten på våra kärnmarknadsområden, säger Heli Antila, Fortums Chief Technology Officer.

Målet med avtalet är både att skapa nya affärsmöjligheter för Fortum och att öka tillväxten och värdeskapandet för företagen i Cleantech Invests portfölj. Kontakterna och samarbetet mellan Fortum och Cleantech Invest-företagen väntas också öka som en följd av avtalet. Exempelvis kan Fortum tillsammans med de innovationsföretag som finns i Cleantech Invests portfölj testa lösningar och produkter i operativ verksamhet, så kallade proof of concept-tester, vid kraftverken eller ute hos kund. Avtalet omfattar dessutom delning av information inom energisektorn samt teknikutvärderingar.

Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest, kommenterar avtalet:
– Det strategiska partnerskapet med Fortum är en viktig milstolpe och något vi är oerhört nöjda med. Fortum har visat att de vill ligga i framkant när det gäller att använda ren energiteknik och energieffektiva lösningar. För oss innebär det dels att företagen i vår portfölj kan hitta en grogrund för nya affärsidéer, dels att de faktiskt får inblick i utmaningarna för morgondagens energibolag – och det är oerhört värdefullt för deras utveckling. Vi räknar med att det här samarbetet på kort tid blir mycket givande för både oss och Fortum.

För mer information, kontakta:
Mikko Huumo, Manager, Growth Projectos, Fortum Oyj, tel: +358 50 3123 935 mikko.huumo@fortum.com
Lassi Noponen, styrelseordförande för Cleantech Invest Plc., tel: +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Fortum Corporation och Cleantech Invest Plc har ingått en överenskommelse om strategiskt samarbete inom affärsutveckling, framtida investeringar i miljöteknik och informationsdelning. Samarbetet är viktigt steg framåt för att snabbare kunna omsätta idéer och lösningar till kommersiella produkter.

Läs vidare »
Media-no-image

Pris till Kewab som årets entreprenör hos Fortum Distribution

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 15:52 CET

Det Karlstadsbaserade företaget Kewab vinner Fortum Distributions utmärkelse ”Utmärkt Entreprenör”.

Varje år utser Fortum Distribution en vinnare bland alla sina entreprenörer. Precis som 2012 blev Kewab vinnare, i hård konkurrens. Priset delades ut i samband med Entreprenörsdagen i Stockholm.

- Genom sin förmåga att leverera på tid, med rätt kvalitet och hög effektivitet är Kewab en uppstickare i branschen. Företaget har tagit en position som utmanar både Fortum och andra entreprenörer till bättre prestationer, säger Christer Sundin som är ansvarig för Fortums elnät.

På Kewab är man självklart stolta över priset:

- Kewab är mycket glada och stolta över utmärkelsen, säger Tony Haraldsson som är affärsområdeschef för elkraft på Kewab.

- Det är ett bevis för oss att vi lyckas med vår satsning på elkraft, där vi för tillfället expanderar genom både förvärv och utökning av den befintliga verksamheten. Vi vill också säga att det hela tiden är ett nära samarbete mellan oss som entreprenör och Fortum som nätägare som gjort att vi lyckats med vår verksamhet. Detta sporrar oss för att jobba vidare och hela tiden utveckla elkraftdelen, säger Tony Haraldsson.

Tidigare vinnare
2014: Kewab
2013: Infratek
2012: Kewab
2011: Relacom

För mer information, kontakta:
Tony Haraldsson, affärsområdeschef för elkraft på Kewab 070-343 77 88
Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum Distribution 072-56 15 416

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

​Det Karlstadsbaserade företaget Kewab vinner Fortum Distributions utmärkelse ”Utmärkt Entreprenör”.

Läs vidare »
Media-no-image

Efter dagens inspektion av Arbetsmiljöverket: Fortum Värme om det utökade skyddsstoppet – vi behöver nu säkerställa att rätt insatser görs.

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 16:51 CET

Arbetsmiljöverket prövade idag ett skyddsombudsstopp vid bränsletunnlarna till det nya biokraftvärmeverket i Stockholm. Prövningen ger en tydligare bild av bristerna, som främst handlar om skyltningen av utrymningsvägarna. Fortum Värme och de ansvariga entreprenörerna tittar nu på de exakta kravställningarna och tar fram en noggrann handlingsplan så att Arbetsmiljöverket kan få denna efter helgen. Vi är tacksamma för påpekanden som gör att vi kan förbättra säkerheten ytterligare. Självklart ska arbetsplatsen vara säker.

-Arbetsmiljöverket bekräftade och utökade skyddsombudsstoppet vid dagens inspektion. De förbättringsområden som pekats ut handlar främst om skyltning och fristående nödbelysning. Det är till stor del samma brister som Elektrikerförbundets tidigare skyddsstopp handlar om - och arbetet med dessa är delvis slutfört, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Skyddsombud för Elektrikerförbundet genomförde den 5 november en skyddsrond i tunnlarna. Två brister noterades och protokollfördes. Dessa gällde att nödbelysningen och hänvisningsskyltar behövdes kompletteras. Aktiviteter för att åtgärda bristerna påbörjades då omgående med målet att vara klara idag, fredagen den 14 november. Den 13 november genomförde skyddsombud från Elektrikerförbundet en skyddsrond i tunnlarna och det regionala skyddsombudet utfärdar ett skyddsstopp för allt arbete under jord för elektriker med hänvisning till Arbetsmiljölagens kapitel 6, §7 ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv”. Fortum Värme begärde i detta läge en omedelbar inspektion av Arbetsmiljöverket eftersom säkerhet och arbetsmiljö alltid går i första rummet.

-Fortum Värme anser att ett bra samarbetsklimat kring arbetsmiljöfrågorna är centralt och säkerheten kommer alltid främst. Att Arbetsmiljöverket valt att utöka skyddsstoppet visar tydligt att vi har en brist. Nuvarande nivå på bland annat skyltning och nödbelysning visade sig inte leva upp till Arbetsmiljöverkets krav. Vi arbetar nu för fullt med att så snabbt som möjligt med att korrigera bristerna. Fram till dess är arbetet självklart stoppat, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme.

För mer information, kontakta gärna
Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme, tfn 070-344 54 42
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, tfn 072-202 82 24
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidraget till att Stockholm har utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Arbetsmiljöverket prövade idag ett skyddsombudsstopp vid bränsletunnlarna till det nya biokraftvärmeverket i Stockholm. Prövningen ger en tydligare bild av bristerna, som främst handlar om skyltningen av utrymningsvägarna. Fortum Värme och de ansvariga entreprenörerna tittar nu på de exakta kravställningarna och tar fram en noggrann handlingsplan så att Arbetsmiljöverket kan få denna efter helgen.

Läs vidare »
Tkorjsb7ifgodv85igpc

Fortum satsar på färre avbrott och bättre kommunikation

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 09:32 CET

Fortum Distributions arbete för att minska antalet strömavbrott i Hälsingland fortsätter. Just nu pågår projekt där sammanlagt cirka 15 mil ledning vädersäkras.

Media-no-image

Fakta om Fortum Värmes säkerhetsarbete

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 12:10 CET

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet. Säkerhet är en helt central fråga för Fortum Värme och därför har Fortum ställt en rad egna, utökade säkerhetskrav utöver rådande svensk lagstiftning.

Hela Fortum Värmes verksamhet är OHSAS 18001- cerifierad, vilket motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet, och årliga revisioner genomförs av externa parter, Bureau Veritas.

Projektet har över 30 arbetsmiljöspecialister, varje månad genomförs tio skyddsronder och dagligen genomförs minst fem säkerhetsinspektioner. Det gäller även arbete nattetid. På dessa har olika fackliga representanter på byggarbetsplatse ndeltagit.

Exempel på projektets rutiner och arbetsmiljöplan:

 • Upprättad och översatt arbetsmiljöplan till aktuella språk kommunicerad till alla medarbetare
 • 31 stycken dedikerade arbetsmiljöspecialister, varav 22 stycken är skyddsombud
 • Minst 2 stycken beteendebaserade arbetsmiljöspecialister närvarande på arbetsplatsen vid varje skift
 • 500 stycken säkerhetsinspektioner har genomförts hittills i år (s.k. Safety-walks),
 • Minst 5 stycken säkerhetsinspektioner utförs dagligen av projektledningen, skyddsombud, representanter från Fortum Värmes ledningsgrupp, m fl.
  Utfallet dokumenteras dagligen och följs upp i särskild ordning veckovis.
 • Ca 10 skyddsronder sker varje månad, även nattetid varav Byggnads deltog den 28 oktober. Obligatoriska deltagare är arbetsledare, skyddsombud, projektledning, arbetsmiljöspecialist
 • Säkerhetsutbildning för alla nya medarbetare inom projektet innan något arbete får påbörjas
 • Veckomöte med arbetsmiljötema för samtliga medarbetare
 • Dagliga "säker jobb"-analyser
 • Arbetsmiljömöten med representanter från samtliga entreprenörer
 • Samordningsmöten veckovis för varje site
 • "Säkra lyft"-utbildning som innebär att last ska kopplas säkert och signalering till kranförare på rätt sätt
 • Särskild utbildning i räddning på hög höjd
 • Tydlig delegeringsordning gällande arbetsmiljöfrågor
 • 100 förbättringsförslag gällande arbetsmiljöfrågor åtgärdas varje månad
 • Incidenter utreds kontinuerligt och korrigerande åtgärder implementeras samt följs upp
 • Skyddssele används alltid i liftar
 • Avspärrningar sker inför riskfyllda lyft
 • 4-6 oannonserade alkohol- och drogtesttillfällen genomförs varje månad
 • Dagliga lyft- och kransamordningsmöten innan arbete påbörjas kl 6.00
 • Nolltolerans gäller om säkerhetsföreskrifter frångås vid arbete på hög höjd. Avvikelser från detta leder till utan undantag till avstängning från arbetet.

Vid frågor vänligen kontakta
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224

Fortum Värme producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolaget har starkt bidraget till att Stockholm har utsetts till European Green Capital 2010 av EU. Företaget har 840 anställda, omsätter 7,4 miljarder kronor och har 11 750 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i 17 kommuner i Sverige. Företaget är den svenska delen av Heat Scandinavia som omfattar Fortums fjärrvärmeverksamhet i Norge och Sverige.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet.

Läs vidare »
Media-no-image

Arbetet återupptas i delar av bygget av biokraftvärmeverket

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 09:03 CET

Idag kl. 8.00 återupptogs arbetet i delar av biokraftvärmeverket i Värtan. Platsen där olyckan skedde kommer fortsatt att vara avstängd tills Arbetsmiljöverket ger tillstånd till att området öppnas igen.

Dagen startade med att samla all personal som arbetar i projektet. Vi har kontinuerlig dialog med de som arbetar i bygget och kommer att ha erbjuda stöd och hjälp så länge det behövs.

- När vi återupptar arbetet är det med sorg i hjärtat och våra tankar går till de drabbades anhöriga och familjer, vänner och kollegor. Det viktigaste idag är att vi tar hand om varandra och är uppmärsamma om hur våra kollegor mår, säger Anders Egelrud VD Fortum Värme.

Idag ligger fokus på att komma tillbaka till arbetet och träffa varandra. Alla medarbetare uppmanas att vara extra uppmärksamma om de ser något som kan påverka säkerheten och identifiera förbättringar.

Vid frågor vänligen kontakta
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

​Idag kl. 8.00 återupptogs arbetet i delar av biokraftvärmeverket i Värtan. Platsen där olyckan skedde kommer fortsatt att vara avstängd tills Arbetsmiljöverket ger tillstånd till att området öppnas igen.

Läs vidare »
Media-no-image

Anhöriga till de förolyckade och skadade informerade

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 14:16 CET

De anhöriga till de tre personer som så tragiskt förlyckades vid arbetsplatsolyckan igår vid byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan är nu identifierade. De två omkomna männen är födda 1977 resp 1980 och har ursprung i Polen. Den man som blev allvarligt skadad är född 1983 och befinner sig på sjukhus. Vi har inga nya uppgifter om den skadades tillstånd.

Personerna arbetade på uppdrag av Fortum Värmes underentreprenör Andritz som levererar och monterar pannan till det nya biokraftvärmeverket.

- Vi är djupt bedrövade över den händelse som skedde igår. Våra insatser är nu främst riktade mot att ta hand om familjerna till de omkomna och den skadade liksom de kollegor som nu behöver allt vårt stöd, Mikael Forslund VD Andritz AB.

Företaget Andritz har lång erfarenhet av liknande projekt i såväl Europa som i Sverige. I samband med byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan finns 200 personer som arbetar i projektet. De omkomna arbetade för Andritzs underentreprenör HPR resp Remak Krak, där även den skadade är anställd.

- Varje arbetslag består av personer från samma land och har en arbetsledare som talar det inhemska språket, allt för att språket inte ska vara ett hinder eller en säkerhetsrisk i arbetet, säger Mikael Forslund VD Andritz AB.

Samma säkerhets- och skyddsnät gäller för alla anställda, oavsett om de omfattas av svenskt kollektivavtal eller inte. Just nu tittar vi på det försäkringsskydd som blir mest förmånligt för anhöriga och den skadade och det blir minst den nivån som om de hade haft svenskt kollektivavtal.

- En gemensam utredning startar nu där en arbetsgrupp med representanter från Fortum Värme, Andritz samt huvudskyddsombudet, som även är facklig representant, ska kartlägga det exakta händelseförloppet. Detta är en intern utredning som sker parallellt med den utredning som nu Polisen gör. Innan detta arbete är klart kan vi inte kommentera det exakta händelseförloppet, säger Anders Egelrud VD Fortum Värme.

Vid frågor kontakta:
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum

De anhöriga till de tre personer som så tragiskt förlyckades vid arbetsplatsolyckan igår vid byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan är nu identifierade. De två omkomna männen är födda 1977 resp 1980 och har ursprung i Polen. Den man som blev allvarligt skadad är född 1983 och befinner sig på sjukhus. Vi har inga nya uppgifter om den skadades tillstånd.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • pewnntydbgr-oscaarr.rlhembucdevzbrdmquanekycen@fhxorfjfutum.com
 • 070 214 75 45
 • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se

Adress

 • Fortum Sverige AB
 • Hangövägen 19
 • 115 41 Stockholm
 • Vår hemsida