T1enstqrykcgd4y0paqn

Pressinbjudan: Invigningen av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelanden   •   2016-05-03 11:28 CEST

Måndag den 9 maj inviger Fortum Värme det nya biokraftvärmeverket i Värtan – världens största i sitt slag. Media är varmt välkommen att närvara under dagens program och även vid en kort pressträff kl. 11.45, på Campus Värtan med Anders Egelrud, vd Fortum Värme och Ibrahim Baylan, energiminister.

Media-no-image

Fortum avser överklaga förvaltningsrättens beslut rörande beskattningen för perioden 2009-2012

Pressmeddelanden   •   2016-04-30 19:00 CEST

Förvaltningsrätten i Stockholm, har idag meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i Sverige under åren 2009-2012. Domstolens beslut går Fortum delvis till mötes. Fortum kommer att överklaga de domar som är till Fortums nackdel då Fortum anser att förvaltningsrätten tolkar gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

Om domsluten slutligen ändå står fast trots överklaganden kommer detta påverka nettoresultatet med ungefär 1 106 miljoner kronor (EUR 121 miljoner). Fortum har inte gjort en reservation baserad på juridisk analys, EU-kommissionens syn och rättsutlåtanden.

”Fortum omstrukturerade verksamheten under 2004-2005 och omallokerade då även lån för att säkerställa den framtida verksamheten. Denna omallokering påverkade inte Fortums svenska skattebas. Skatteverkets bedömning är problematisk eftersom deras tolkning av regelverket, som faktiskt medger ränteavdrag, gör att reglerna är oförutsebara. Målet handlar om Fortums rätt att göra avdrag för räntekostnader som är kopplade till omallokeringen av lån mellan Fortums svenska dotterbolag, vilka enligt Skatteverket inte medger rätt att göra ränteavdrag. Enligt domstolen fanns det goda affärsmässiga skäl bakom omstruktureringen, men domstolen fann dem inte vara sådana affärsmässiga skäl som krävs för att räntekostnaderna ska vara avdragsgilla”, säger Reijo Salo, ansvarig för företagsbeskattning på Fortum.

Bakgrundsinformation
Fortum har erhållit skattebeslut i Sverige för åren 2009-2012. Enligt Skatteverket borde ytterligare inkomstskatt betalas för dessa år. Detta var kopplat till omallokeringen av lån mellan de svenska dotterbolagen under 2004-2005. Dessutom erhölls beslut om att betala mer inkomstskatt för åren 2010-2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10 (nuvarande OAO Fortum) under 2008. Kraven baserades på de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna som trädde i kraft 2009.

I januari 2015 informerade Skatteverket förvaltningsrätten att de återkallat sitt skattebeslut för 2010 och i februari 2016 att de återkallat besluten rörande 2011 och 2012 avseende finansieringen av förvärvet av TGC 10. Dessutom meddelade Skatteverket i december 2015 och i februari 2016 att de återkallat en del av kraven som hänför sig till omallokeringen av lån 2004-2005.

Läs mer Fortums kvartalsrapport Januari-Mars 2016, Not 22: Legala frågor och processer
[link: http://apps.fortum.fi/investors/Fortum_Interim_Report_Q1_2016.pdf ]

Fortums skattefotavtryck finns tillgängligt på webben
http://apps.fortum.fi/gallery2/Fortum_as_a_Taxpayer.pdf

Relaterade pressmeddelanden
Pressmeddelande 10 November 2014: Fortum will appeal Swedish tax authority decision on additional tax for 2012 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/Fortum-will-appeal-Swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2012.aspx ]
Pressmeddelande 18 Oktober 2013: Administrative court approved Fortum's appeal on the Swedish tax authority's decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/administrative-court-approved-fortums-appeal-on-the-swedish-tax-authoritys-decision-on-additional-tax-for-2009.aspx ]
Pressmeddelande 14 Januari 2013: Fortum will appeal Swedish STA decision on additional tax for 2010 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-swedish-sta-decision-on-additional-tax-for-2010.aspx ]
Pressmeddelande 4 Januari 2012: Fortum will appeal the Swedish tax authority decision on additional tax for 2009 [link: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-will-appeal-the-swedish-tax-authority-decision-on-additional-tax-for-2009-1.aspx ]

För mer information, kontakta
Reijo Salo, VP Corporate Tax, tel. +358 50 45 24443

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook .  

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​Förvaltningsrätten i Stockholm, har idag meddelat beslut angående inkomstbeskattning för Fortum i Sverige under åren 2009-2012. Domstolens beslut går Fortum delvis till mötes. Fortum kommer att överklaga de domar som är till Fortums nackdel då Fortum anser att förvaltningsrätten tolkar gällande lagstiftning på ett felaktigt sätt.

Läs vidare »
N8t5dvcvifqpv42qeenw

Anna Christiernsson på Fortum Värme utsedd till Årets bolagsjurist

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 11:13 CEST

Årets Bolagsjurist 2016 heter Anna Christiernsson på Fortum Värme. För fjärde året i rad har Årets Bolagsjurist utsetts. Det görs i samarbete med Bolagsjuristernas Förening, Vinge och Affärsvärlden som etablerade utmärkelsen för att uppmärksamma bolagsjuristens viktiga roll i näringslivet. Priset delades ut i samband med Bolagsjuristernas Förenings vårmöte den 28 april 2016.

L8azjqti9ssqkw8uwrxa

Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan - påminnelse

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 11:15 CEST

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år.

Zkwrjrd2sofkax2tvoup

Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 09:13 CEST

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer som direkt eller indirekt arbetar med kärnkraft i Sverige. Rapporten om kärnkraftens totala sysselsättningseffekt presenteras vid ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck är ca 6 000 personer sysselsatta.

Gowunlpr8cifxyzzl0q8
Stqpoekccehoisgdaame

Affärsdriven hållbarhet i fokus

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 13:55 CEST

Idag, måndag, publicerar Fortum Värme sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2015. Under fjolåret mejslade bolaget ut tre hållbarhetspolicies: en för miljö, en för arbetsmiljö och en för socialt ansvar. Hela hållbarhetsbegreppet genomsyrar verksamheten.

Gduiyqvqucvrjfznidpa

Klart med miljardinvestering - vindkraftsparken Solberg börjar byggas i sommar

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 13:58 CEST

Fortum har fattat slutgiltigt investeringsbeslut om den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, ett projekt som Fortum förvärvade tidigare i år. Planen är att påbörja markarbetena i sommar. Vindkraftsparken beräknas börja producera i början av 2018. Investeringen totalt är på ca 100 miljoner euro, eller närmare en miljard kronor.

Media-no-image

Fortum slutför modernisering av Långå vattenkraftverk

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 10:21 CEST

Under de senaste två åren har Långå vattenkraftverk moderniseras för ca 75 miljoner kronor. Långå ligger beläget i Härjedalens kommun och byggdes 1973. Investeringen som Fortum gjort av kraftstationen har inneburit en förbättring av effektiviteten och en ökning av mängden el som genereras. Dessutom har moderniseringen ökat livslängden med ytterligare minst 50 år. Projektet som inleddes 2013 avslutas nu under början av 2016.

Sedan 1973 har Långå kraftstation försett Sverige och Norden med förnybar energi. Efter 40 år av drift har nu kraftstationen fått en modernisering som innebär att den kommer att kunna fortsätta producera el och vara en del av framtidens hållbara energisystem. Moderniseringen har inneburit en modernisering av generator 1 (G1), samt en renovering av turbinen i G1. Utöver detta har en ny travers installerats.

- Det har varit en omfattande modernisering av anläggningen. Nu har vi sett till att produktionen inte bara kan säkras för framtiden utan även öka. Det innebär att Långå nu bidrar ännu mer till Sveriges förnyelsebara energisystem. För våra kunder innebär det att de fortsatt kan känna sig trygga i leveranser av ren och säker elektricitet, säger Arne Sjögren ansvarig för projektet på Fortum.

Moderniseringen av Långå har inneburit att anläggningen kan producera ungefär 5 GWh mer elektricitet varje år. Det motsvarar ungefär 250 villahushåll.

- Att modernisera våra anläggningar är otroligt viktigt om Sverige skall fortsätta vara en modern industrialiserad välfärdsstat som kan förse hushåll och industri med ren och säker el. Det är tack vare vattenkraften som Sverige har kunnat vara ett av de länder i världen med störst andel förnybar energiproduktion, och det är tack vare vattenkraften som Sverige i framtiden kommer ha ett förnybart energisystem, fortsätter Arne Sjögren.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Under de senaste två åren har Långå vattenkraftverk moderniseras för ca 75 miljoner kronor. Långå ligger beläget i Härjedalens kommun och byggdes 1973. Investeringen som Fortum gjort av kraftstationen har inneburit en förbättring av effektiviteten och en ökning av mängden el som genereras. Dessutom har moderniseringen ökat livslängden med ytterligare minst 50 år.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum förvärvar IoT-företaget Info24

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 12:14 CEST

Fortum har förvärvat Info24, ett företag specialiserat på utvecklingen av affärslösningar inom det som kallas för Internet of Things, IoT. Fortum och Info24 har haft ett nära samarbete sedan 2010 kring den molnbaserade lösningen för laddinfrastrukur som Fortum Charge & Drive använder. Idag arbetar Fortum även med Info24 kring lösningar för morgondagens energitjänster som visualisering och efterfrågeflexibilitet. Genom förvärvet får Fortum en plattform med möjligheter att utveckla ytterligare tjänster inom området lösningar för hållbara städer. Det är ett område som förväntas växa kraftigt och även utgör ett av Fortums strategiska fokusområden.

- Energisektorn är under stark omvandling med nya behov drivet av en kombination av flera globala megatrender; klimatförändringarna, urbanisering, aktiva kunder och teknikutveckling. Fortum erbjuder flera olika produkter och tjänster kopplade till den hållbara staden, som laddinfrastrukur, lösningar för det smarta hemmet och efterfrågeflexibilitet. Genom förvärvet av Info24 kommer vi att förbättra våra konkurrensfördelar inom dessa områden, säger Per Langer, vd Fortum Sverige

Fortum lanserade sin molnbaserade laddinfrastrukturlösning Charge & Drive 2010. Det är nu den ledande lösningen i Norden med mer än 500 laddstationer i nätverket. Redan från början hade Fortum och Info24 ett tätt samarbete. Idag arbetar vi tillsammans kring lösningar för nästa generations energitjänster som visualisering och efterfrågeflexibilitet, lösningar som introduceras i klimatstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

- Fortums investering innebär att Info24 kan allokera mer resurser och ta ett långsiktigt perspektiv på affärsutvecklingen, något som både Fortum och Info24's andra kunder tjänar på. Fortum och Info24 är överens om att bibehålla Info24 i en självständig roll för att på så sätt säkerställa att utvecklingshastigheten och flexibiliteten kvarstår, säger Björn Sabel, vd Info24.

Info24 är ett svenskt företag som är specialiserade på IoT. Det startades 2005 och har idag sju medarbetare, inklusive de båda grundarna och tidigare ägarna. Företaget har visat positivt resultat sedan start och omsätter idag cirka 15 miljoner. Fortum har köpt 100 procent av aktierna för en summa som parterna valt att inte gå ut med. Affären genomfördes den 1 april 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ander, projektledare, Fortum, +46 76 104 20 64,johan.ander@fortum.com
Björn Sabel, vd Info24 AB, +46 768 716 601, bjorn.sabel@tingco.com

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder medel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum har förvärvat Info24, ett företag specialiserat på utvecklingen av affärslösningar inom det som kallas för Internet of Things, IoT. Fortum och Info24 har haft ett nära samarbete sedan 2010 kring den molnbaserade lösningen för laddinfrastrukur som Fortum Charge & Drive använder.

Läs vidare »
C046cxiqi7uxfgo59cjj

Inbjudan: Pressvisning av nya biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 11:46 CEST

Onsdagen den 4 Maj har Fortum Värme pressvisning av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är Sveriges, och ett av världens, största biobränslebaserade kraftvärmeverk i stadsmiljö. I och med att det tas i drift, höjs andelen förnybara eller återvunna bränslen för fjärrvärmeproduktionen i Stockholm till 90 procent och utsläppen väntas minska lokalt med 126 000 ton per år.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef Fortum Sverige
  • ycpeuubjr-eposnayvjrhsdlcar.ufohpuqdhelvdmntanknct@froikuutkortum.fxozbnflbgifexcojdgqm
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.
Läs mer på www.fortum.se.

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida