Yzt3wrlea2ihnrtz7vbm

Bara hälften vet var deras el kommer från visar undersökning från Fortum

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 15:13 CET

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på Fortums uppdrag frågat tusen hushåll om deras elval. Sju av tio tycker att det är viktigt hur elen producerats, men ändå säger sig bara drygt hälften veta var deras el egentligen kommer från. När svaren granskas visar det sig att flera av dessa tyder på att andelen som faktiskt vet är lägre än så.

Media-no-image

Fortum Thermal Production and Power Solutions renoverar värmeverk åt Eskilstuna Energi & Miljö

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 13:54 CET

5-10 % lägre utsläpp av NOx och tryggad fjärrvärmeförsörjning kommande tjugo år är målet med den livstidsförlängande renoveringen av Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade värmeverk. Arbetet beräknas vara klart i september 2016.

-Vi har en gedigen kompetens inom området och jag ser att den här typen av uppdrag där vi både renoverar och uppgraderar anläggningar som varit i drift sedan 80-talet kommer att öka i omfattning säger Markus Johnsson, TPPS försäljningschef i Sverige

Det är genom en offentlig upphandling som Fortum Thermal Production and Power Solutions (TPPS) har fått i uppdrag att livstidsförlänga Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade värmeverk. Projektet är en totalleverans som inkluderar planering, leverans av apparatur och utrustning, installation och driftsättning. Installationsarbetena görs i samarbete med Maintpartner AB. Renoveringen av kraftvärmeverket inleds i början av april 2016. Arbetet kommer att ta cirka 3 månader.

-I ett projekt som detta kombineras många olika delar; förbränningsteknik, el, automation samt pann- och maskinteknik, säger Markus Johnsson.

Utöver att minska utsläppen från förbränningstekniken ingår i projektet även en övergripande renovering, där bland annat startbrännarna, systemet för avlägsnande av aska samt cyklonen i den cirkulerande fluidiserade bäddpannan ska förnyas.

Markus Johnsson, TPPS försäljningschef i Sverige, tfn +46 70 595 82 30
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn +46 70 214 75 45

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


5-10 % lägre utsläpp av NOx och tryggad fjärrvärmeförsörjning kommande tjugo år är målet med den livstidsförlängande renoveringen av Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade värmeverk. Arbetet beräknas vara klart i september 2016.

Läs vidare »
Vzenoqaao7wxi7mplotl

Vattenkraften är navet i det svenska energisystemet – men finns förutsättningarna för att fortsätta vara det?

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 15:09 CET

Fortum presenterade idag sin Energy Review med fokus på vattenkraftens förutsättningar vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. I fokus står en miljölagstiftning som behöver moderniseras och den svenska tillämpningen av EU:s ramvattendirektiv som skapar problem helt i onödan. Tillsammans med ett skattesystem där minst 70 % av driftkostnaderna utgörs av skatt är situationen allvarlig.

Media-no-image

Fortum Värme emitterar obligationer för SEK 1,5 miljarder

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 09:49 CET

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 27 november 2017.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten. Transaktionen möjliggör slutförandet av Fortum Värmes arbete med att etablera en egenfinansiering till den 1 januari 2016.

Danske Bank och Nordea Markets var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har cirka 10 000 fjärrvärme- och fjärrkylakunder. Den helägda gasverksamheten säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.

För ytterligare information:
Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör, Fortum Värme, 070-344 52 65, kerstin.levin@fortum.com
Jörgen Elf, finanschef, Fortum Värme, 070-344 54 50, jorgen.elf@fortum.com
Viktoria Raft, presschef, Fortum Värme, 072-232 06 31, viktoria.raft@fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett obligationslån under sitt MTN-program (Medium Term Note). Transaktionen bestod av en 2-årig obligation på SEK 1,5 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 27 november 2017.

Läs vidare »
Media-no-image

Frukostseminarium – om den nordiska vattenkraften

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 16:52 CET

Vilken betydelse har den nordiska vattenkraften för miljön, samhället och energisystemet?

Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus presenterar den tredje rapporten i serien Fortum Energy Review som handlar om den nordiska vattenkraften, dess betydelse och vilka utmaningar vi står inför om vi vill utveckla vattenkraften för att möta ökande miljökrav och samtidigt möjliggöra ett helt förnybart energisystem.

Robert Andrén, chef för energienheten på Miljö och Energidepartementet kommer tillsammans med Mats Odell (KD), bl.a. med erfarenhet från minister poster och som ordförande för näringsutskottet och Mattias de Woul, programansvarig hållbar energi och klimat på Världsnaturfonden, att diskutera kraven på den nordiska vattenkraften och behovet av att utveckla den.

Frukostseminariet hålls den 18 novembers klockan 08.30-09.30 i World Trade Center, lokal Manhattan (ingång från Kungsbron). Kaffe och smörgås serveras från 8.00.

Anmälan sker till Ellinor.Denter@fortum.com senast tisdag den 17 november.

Välkomna!

Per Langer
VD Fortum Sverige

Birgitta Resvik
Chef för samhällskontakter Fortum Sverige

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​Vilken betydelse har den nordiska vattenkraften för miljön, samhället och energisystemet? Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus presenterar den tredje rapporten i serien Fortum Energy Review som handlar om den nordiska vattenkraften, dess betydelse och vilka utmaningar vi står inför om vi vill utveckla vattenkraften för att möta ökande miljökrav.

Läs vidare »
Esgrxjtnyrsal54iiw7z

Fortum bygger ny vindkraft

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 16:06 CET

Fortum och Skellefteå Kraft har i det samägda bolaget Blaikenvind AB sedan 2011 byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker på Blaikenfjället i Storumans kommun. Nu har beslutet fattats att bygga 9 nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken. Fortum deltog med 12 kraftverk i den första etappen om 30.

Media-no-image
Lz6v6gkhusiyakk6jbkk

Fortum - Sveriges mest hållbara varumärke när opinionsbildarna får tycka till

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 16:54 CET

De mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet har utsett Fortum till Sveriges mest hållbara varumärke i studien Sustainability Engagement Mapping 2015.

- Det är ett extremt glädjande resultat. Att de viktigaste, mest engagerade och insatta opinionsbildarna ger detta erkännande ska vi ta till oss allihopa på Fortum. Det är ett gott betyg på både det vi gör i verksamheten och hur vi kommunicerar det, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige. Det handlar naturligtvis ytterst om vad vi gör - vad vi investerar i, hur vi uppträder och hur vi producerar vår el och värme - och dessutom att vi är duktiga på att kommunicera detta till rätt personer.

Sustainability Engagement Mapping är Sveriges största studie av den digitala opinionsbildningen inom hållbarhet i Sverige. Med utgångspunkt i det digitala samtalet på Twitter kartlägger studien de mest inflytelserika digitala opinionsbildarna inom hållbarhet och de mest hållbara företagen enligt dessa opinionsbildare. Hela undersökningen finns att hämta på Sustainable Brands Insights webbplats: http://www.sb-insight.com/

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45 

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​De mest inflytelserika opinionsbildarna inom hållbarhet har utsett Fortum till Sveriges mest hållbara varumärke i studien Sustainability Engagement Mapping 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortum förväntar sig god tillgänglighet i existerande reaktorer, men oroar sig över förutsättningarna för kraftbranschen i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-11-06 16:50 CET

På fredagen mötte Fortum tillsammans med de andra ägarna av svenska kärnkraftverk energiminister Ibrahim Baylan. Fortums Tiina Tuomela, divisionschef för Nuclear and Thermal Power, lyfte särskilt att förutsättningarna för kraftproduktion i Sverige är bekymmersam, även om tillgängligheten förväntas vara hög för kärnkraften.

- Det är viktigt att säkerställa konkurrenskraften för existerande CO2-fri kraftproduktion också framöver. Kombinationen av ovanligt låga marknadspriser på el och höga kostnader är en utmaning för all energiproduktion. Vi är kritiska till det nyligen fattade beslutet att öka ambitionsnivån i elcertifikatssystemet till 2020, menade Tuomela.

- Både vattenkraft och kärnkraft beskattas högre än någonsin i Sverige. Kärnkraftsäkerhet är alltid vår första prioritet, men omfattande säkerhetsinvesteringar tillsammans med den för Sverige unika effektskatten innebär en negativ och totalt orimlig börda på kärnkraften, fortsatte Tuomela. På samma sätt är vattenkraften utsatt för en orimlig beskattning - trots dess viktiga roll i energisystemet och som reglerkraft för att hantera en ökande mängd volatil produktion från vind och sol. Sammantaget gör detta att investeringar och utveckling av framtidens energilösningar blir svåra.

Lösningar för att hantera klimatförändringen och att öka andelen förnybart kräver en långsiktig politik, tydlig prisbildning och tydliga styrmedel. Utsläppshandel som det viktigaste styrmekanismen är det rätta verktyget för framtida investeringar i CO2-fri produktion.

För mer information, kontakta:
Göran Hult, ansvarig för delägd kärnkraft i Sverige, telefon: 070-3445498
Fredrik T Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, telefon: 0768-66 77 25

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


På fredagen mötte Fortum tillsammans med de andra ägarna av svenska kärnkraftverk energiminister Ibrahim Baylan. Fortums Tiina Tuomela, divisionschef för Nuclear and Thermal Power, lyfte särskilt att förutsättningarna för kraftproduktion i Sverige är bekymmersam, även om tillgängligheten förväntas vara hög för kärnkraften.

Läs vidare »
Media-no-image
Lz6v6gkhusiyakk6jbkk

Höjd dammsäkerhet målet när Fortum renoverade dammluckorna på Svarthålsforsens kraftstation

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 09:29 CET

Fortum avslutar innan årsskiftet arbetet med dammluckorna vid Svarthålsforsens vattenkraftstation i Indalsälven i Ragunda kommun. Kraftverket byggdes 1950-1954, och renoveringen innebär höjd dammsäkerhet. 22,5 miljoner kronor har investerats i projektet.

- Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög, det vi gör med denna typ av förstärkningar är att vi höja den ytterligare, säger Fortums Robert Bronegård som ansvarat för projektet.

Svarthålsforsen är ett strömkraftverk, det vill säga, det finns inget magasin för att lagra vatten vid höga flöden. Därför blir det extra viktigt att dammluckorna fungerar optimalt. Genom att Fortum nu installerat separat hydralstyrning för var och en av de tre dammluckorna, istället för som tidigare endast ett hydralaggregat som styrde alla luckor, ökas dammsäkerheten då det säkerställer att luckorna fungerar optimalt. Samtidigt som detta arbete utfördes så renoverades även själva luckorna genom blästring, målning, upprustning, och åtgärdande av mindre läckage. Investeringen har legat på ca 22,5 miljoner kronor.

-Genom att investera i modernisering och renovering av vattenkraftverken säkerställer vi att de kan fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver. Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en föregångare inom förnybar energiproduktion, och kommer att fortsätta vara avgörande i det nya förnybara energisystem som nu växer fram, säger Robert Bronegård.

Fortum har även fattat beslut om ytterligare modernisering av Svarthålsforsens kraftstation. Två av de tre turbinerna i kraftverket ska bytas ut samtidigt som nya generatorer installeras. Detta innebär även en ökad livslängd för verket. För Fortums kunder innebär det att de kan fortsätta att få förnybar el från Svarthålsforsen under lång tid framöver.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​Fortum avslutar innan årsskiftet arbetet med dammluckorna vid Svarthålsforsens vattenkraftstation i Indalsälven i Ragunda kommun. Kraftverket byggdes 1950-1954, och renoveringen innebär höjd dammsäkerhet. 22,5 miljoner kronor har investerats i projektet.

Läs vidare »
Srktpxxowzmn5fdbticb

Modernisering av utskovsluckor höjer dammsäkerheten vid Krokströmmens vattenkraftsstation

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 10:02 CET

​Innan årsskiftet kommer Fortums nästa etapp av moderniseringen av Krokströmmens vattenkraftstation i Ljusnan i Härjedalens kommun vara klar. Kraftverket byggdes 1952, och renoveringen innebär både att dammsäkerheten höjts och en modernisering av verket. 17 miljoner kronor har investerats i denna etapp.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef Fortum Sverige
  • ltyvjtpeuir-oscar.zhchinpbheqxyfdmklkdlgrlanbg@figortuhlvxm.covngem
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.
Läs mer på www.fortum.se.

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida