Shpmyhuhsql6ukzexwtg

På väg mot 100 % förnybart och återvunnet - nu proveldas nya biokraftvärmeverket i Värtan

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 09:20 CET

​Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Igår, måndag, proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen – och kraftvärmeverket är i drift.

Media-no-image

Fortums mål är att sänka fasta kostnader inom nuvarande verksamheter med 100 miljoner euro

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 10:30 CET

Fortum fortsätter att förbättra sin kostnadsstruktur med ett mål om att sänka de fasta kostnaderna med 100 miljoner euro i den nuvarande verksamheten till slutet av 2017. Det här är en naturlig fortsättning på de besparingar som slutfördes under 2013-14.

"Vår industri möter ett betydande tryck från ett ihärdigt utmanande affärsklimat, inklusive låga marknadspriser på råvaror och bränslen. Samtidigt som vi bygger Fortums framtid i enlighet med vår nya vision, är fortsatta förbättringar i den existerande verksamheten ett måste och det finns många möjligheter. Vi kommer att ytterligare strömlinjeforma vår organisation, förbättra effektiviteten i verksamheten och lägga större fokus på inköp", säger Pekka Lundmark, VD och koncernchef.

Börsmeddelandet på engelska: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-targets-to-lower-the-fixed-cost-base-of-current-operations-by-eur-100-million.aspx

För mer information:

Media: Helena Aatinen, Senior Vice President, Communications, tel. 358 10 45 20480

Investerare och analytiker: Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel.358 10 45 32552

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Fortum fortsätter att förbättra sin kostnadsstruktur med ett mål om att sänka de fasta kostnaderna med 100 miljoner euro i den nuvarande verksamheten till slutet av 2017. Det här är en naturlig fortsättning på de besparingar som slutfördes under 2013-14.

Läs vidare »
Media-no-image

Fortums nya vision och strategiska hörnstenar; uppdaterade finansiella mål

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 10:26 CET

Fortums strategi siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägare. Det långsiktiga finansiella målet för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) justeras till minst 10%, medan målet för jämförbar nettoskuld till EBITDA, ungefär 2,5 gånger, bibehålls oförändrat. Också utdelningspolicyn behålls oförändrad.

Energisektorn förändras snabbt, pådriven av klimatförändringar, urbanisering, mer aktiva konsumenter liksom av nya möjligheter genom digitalisering och en snabb utveckling av energirelaterade teknologier - alla globala megatrender. De låga energipriserna, orsakade av nedpressade råvarupriser och subventionerad utbyggnad av förnybar energi liksom generellt låg ekonomisk tillväxt, har skapat ett behov för industriell omvandling. Samtidigt med detta måste energisektorn bli ledande i att motverka klimatförändringen.

Fortums strategi har fyra hörnstenar: (1) öka produktiviteten i existerande anläggningar och driva den industriella omvandlingen, (2) skapa hållbara lösningar för växande städer och storstadsområden, (3) öka investeringarna i sol och vind, och (4) bygga nya energiaffärer.

"Vår nya vision - föregångare inom ren energi - binder alla dessa teman samman. Vår starka nettokassaposition erbjuder en unik möjlighet att växa och att ta en proaktiv roll i den industriella omvandlingen. Vi kommer att investera i tillväxt med hjälp av vår starka balansräkning i den utsträckning vårt mål om jämförbar nettoskuld/EBITDA tillåter", säger Pekka Lundmark, VD och koncernchef. "Målet är att stärka vår position på våra existerande hemmamarknader och vidare i Europa genom konsolidering. Samtidigt vill vi använda vår know-how och våra kompetenser för att skapa nya intäktsströmmar baserat på andra faktorer än det nordiska marknadspriset på el."

"Efter att nu ha slagit fast vår strategi, blir nästa omedelbara steg att justera vår organisation och verksamhetsmodell för att säkerställa en snabb och effektiv implementering", fortsätter Lundmark.

De fyra hörnstenarna i Fortums strategi

Driva produktivitet och industriell omvandling
För att säkerställa de existerande produktionsanläggningarnas konkurrenskraft, kommer Fortum att öka produktiviteten, sänka kostnadsbasen, förstärka inköp och öka kapitaleffektiviteten i alla verksamheter. Som ett första steg har Fortum satt målet att reducera de fasta kostnaderna i sin nuvarande verksamhet med 100 miljoner euro till slutet av 2017.

Fortum strävar efter att skapa värde genom att driva på energisektorns konsolidering och omstrukturering genom fusioner och förvärv på existerande hemmamarknader och på den integrerande europeiska marknaden.

Skapa lösningar för hållbara städer
Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.

Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda storstadsområden i Asien.

Växa inom sol och vind
Fortum siktar på en sol- och vindportfölj i gigawattstorlek. Dessa teknologier mognar snabbt. Samtidigt blir energibolagskompetens allt viktigare då subventioner gradvis fasas ut och förnybar produktion blir allt mer marknadsbaserad.

Inom vindkraft erbjuder Fortums nuvarande hemmamarknader och övriga Europa gynnsamma förutsättningar. Inom solkraft kräver tillväxt ett vidare geografiskt perspektiv och beredskap att gå in på utvalda nya marknader.

Bygga nya energiaffärer
Start-up-företag spelar en allt viktigare roll både för innovation inom nya teknologier och affärsmodeller i ett föränderligt energilandskap. Digitalisering kommer att möjliggöra produktivitetsförbättringar inom existerande verksamheter liksom inom utveckling av nya kunderbjudanden.

Fortums mål är att vara ledande inom utvecklingen av energiteknologi och - tillämpningar. För att påskynda innovation och kommersialisering av nya erbjudanden kommer Fortum att stärka den egna förmågan och fokusera på innovation och digitalisering, bilda partnerskap med globalt ledande leverantörer, lovande teknikföretag och forskningsinstitutioner, liksom att investera både direkt och indirekt i start-up-företag med lovande nya innovationer.

Långsiktiga finansiella mål
Fortums uppdaterade finansiella mål ger en vägledning om Fortums syn på företagets långsiktiga potential för värdeskapande, dess nya tillväxtstrategi och affärsverksamheter.

De uppdaterade, långsiktiga finansiella målen över en cykel är:

- Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) minst 10%

- Jämförbar nettoskuld till EBITDA runt 2,5 gånger

De tidigare långsiktiga finansiella målen var: Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 12% och jämförbar nettoskuld till EBITDA runt 2,5 gånger.

Fortums utdelningspolicy behålls oförändrad: Målet är att betala en stabil, hållbar och över tid stigande utdelning på 50-80% av resultatet per aktie exklusive engångsposter

Börsmeddelandet på engelska: http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortums-new-vision-and-strategic-cornerstones-updated-financial-targets.aspx

För mer information:

Media: Helena Aatinen, Senior Vice President, Communications, tel. +358 10 45 20480 Investerare och analytiker: Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel.+358 10 45 32552

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.www.fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


​Fortums strategi siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägare. Det långsiktiga finansiella målet för avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) justeras till minst 10%, medan målet för jämförbar nettoskuld till EBITDA, ungefär 2,5 gånger, bibehålls oförändrat. Också utdelningspolicyn behålls oförändrad.

Läs vidare »
O44fdonjp6ixi5eel7c2

Första vågkraftselen levererad till det nordiska elnätet

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 15:29 CET

Anslutningen av de första bojarna har slutförts och Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil på svenska västkusten levererar sedan förra veckan el till det svenska elnätet.

L9cxoeseagq6cz3cp1s2

220 000 kronor till Stockholms stadsmission resultatet av Fortums kampanj Ljusare jul

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 14:40 CET

​Många engagerade sig för Stockholms barn och unga som lever i hemlöshet. Med start vid första advent bjöd Fortum in stockholmarna för att tillsammans bidra till Stockholms stadsmissions arbete med barn och unga som lever i hemlöshet, Unga station.

Media-no-image

Ny ägarbild för Fortum Värme

Pressmeddelanden   •   2016-01-04 11:09 CET

Vid årsskiftet upphörde AB Fortum Värme Holding att vara dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och blev därmed ett intressebolag.

Den 1 december 2015 påkallade Stockholms Stadshus AB tidigare utställda optioner att teckna stamaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (”Bolaget”), varpå även Stockholms Stadshus AB:s preferensaktier omvandlades till stamaktier. Efter tilldelning av nya aktier och omvandling av preferensaktier, innehar Fortum Power and Heat AB 50 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna och Stockholms Stadshus AB 50 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Ägarna har dock ingått konsortialavtal innebärande att till och med 31 december 2015, skall Fortum Power and Heat AB äga rösträtt för 50,1 procent av rösterna och Stockholms Stadshus AB för 49,9 procent av rösterna, det vill säga fram till och med 31 december 2015 var Bolaget ett dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och ett indirekt dotterbolag till Fortum Oyj. Från och med den 1 januari 2016 äger dock ägarna rätten att rösta enligt rösträtt som följer av ägarnas aktieinnehav och från och med 1 januari 2016 har därmed Bolaget upphört att vara ett indirekt dotterbolag till Fortum Oyj.

Ovan information ges med anledning av informationsplikten enligt Bolagets MTN-program daterat den 5 maj 2015 och dess Allmänna Villkor punkt 11.1 c.

För mer information, kontakta: Viktoria Raft, presschef Fortum Värme, 0722-320631, viktoria.raft@fortum.com

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter och Facebook.


Vid årsskiftet upphörde AB Fortum Värme Holding att vara dotterbolag till Fortum Power and Heat AB och blev därmed ett intressebolag.

Läs vidare »
Vp7natz73ylwweenul1i

Fortum Värme: Sex miljarder i gröna investeringar

Pressmeddelanden   •   2015-12-23 09:19 CET

Nu har Fortum Värme betalat tillbaka sitt sista delägarlån. Därmed har all ägarfinansiering ersatts med egen extern finansiering, inför att bolaget vid årsskiftet blir hälftenägt av Stockholm Stad respektive Fortum. Hälften av Fortum Värmes finansiering, sex miljarder kronor, kan räknas som grön.

Media-no-image

Nattjouren hjälper unga i hemlöshet

Blogginlägg   •   2015-12-23 07:17 CET

Ingen vet hur många de är, bara att de finns. Och blir fler.

En dold grupp som vuxenvärlden svikit. Barn och unga som lever i hemlöshet.Gör Stockholm till en mänskligare stad. Sprid ljus och värme.

Initiativet Ljusare Jul stöttar Unga Stations arbete med barn och unga i hemlöshet och utsatthet. Fortum dubblar dessutom alla gåvor.

Läs vidare »
Cecxpnm9u8md7epcymex

Utfrusen och hemlös hittar rätt till slut

Blogginlägg   •   2015-12-22 07:38 CET

”Ditt jävla missfoster, kommer du hit igen. Jag trodde du dött så att vi skulle slippa se dig”. Det är hälsningsfrasen som Jesper möts av i skolan, de gånger han går dit. Och hemma är det ännu värre.

Jki8xm0vamtd0txzdcyl

Vad är hemlöshet?

Blogginlägg   •   2015-12-21 19:24 CET

När man hör begreppet hemlösa barn och ungdomar går tanken lätt till det klassiska gatubarnet och vi ser tiggande, dåligt klädda barn i smutsiga storstäder framför oss. Men det är långt ifrån hela bilden.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef Fortum Sverige
  • pempr-osyvkdcagrgborr.hedman@forsrtukmxjxxm.com
  • 070 214 75 45
  • 08 671 73 49

Om Fortum Sverige AB

Ett ledande energibolag med stort ansvar för miljön

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors.
Läs mer på www.fortum.se.

Adress

  • Fortum Sverige AB
  • Hangövägen 19
  • 115 41 Stockholm
  • Vår hemsida