Skip to main content

Är svensken tolerant?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 16:35 CET

Internationella studier av medborgarnas värderingar och attityder pekar ofta ut Sverige som ett av de mest toleranta länderna i världen. Men stämmer verkligen det? Är svenskar så toleranta som det påstås? Eller är toleransen behäftad med vissa förbehåll?

I morgon den 16 november presenterar Forum för levande historia delar ur en kommande forskningsantologi om tolerans bland unga. Vid ett frukostseminarium i Stockholm berättar historiker Lars Trägårdh om den svenska toleransen ur ett historiskt och samtida perspektiv. Och om vikten av att ta ställning även i verkligheten.
- Tolerans är bra, men ibland måste man ändå slåss för vad man står för, just för att skydda såväl frihet som tolerans.

I seminariet medverkar även samhällsvetare Susanne Wallman Lundåsen som analyserat svenskarnas tolerans i ett jämförande perspektiv. När det gäller synen på invandrare varierar t.ex. resultaten inom EU:s medlemsländer.
- I likhet med tidigare studier uppvisar de svarande i Sverige i genomsnitt minst negativa attityder till invandring.
- Den tydligaste övergripande trenden över tid återfinns i synen på homosexuella där färre och färre i de undersökta länderna uppger att de inte vill ha homosexuella som granne.

Deltar gör även samhällsvetare Kari Steen-Johnsen, Institutet för samfunnsforskning i Oslo, som bedriver forskning om bland annat tolerans med utgångspunkt i förhållanden i Norge. Samtalet leds av utredningsansvarige Erik Lundberg vid Forum för levande historia. Fler detaljer här.

Syftet med antologin som lanseras i sin helhet våren 2017 är att bidra till fördjupad kunskap om tolerans såväl empiriskt, teoretiskt som filosofiskt. Kunskapen är användbar för alla de aktörer i det offentliga och civila samhället som vill förstå och främja tolerans. Författarna är forskare och kommer från olika ämnesbakgrunder. Mer om antologin här.

För frågor och mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe på 0702-59 38 19 alt. johan.perwe@levandehistoria.se

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt att stärka människors vilja att verka för allas lika värde.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy