Skip to main content

Forskarantologi ger ny kunskap om tolerans

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2017 13:59 CET

Hur kan vi motarbeta intolerans och främja ett tolerantare samhälle? För att skapa bättre förutsättningar för detta arbete har Forum för levande historia undersökt toleransens föränderlighet, utveckling och bakomliggande orsaker. Nya kunskaper som presenteras i en tvärvetenskaplig forskarantologi. 

Sedan 2003 kartlägger myndigheten Forum för levande historia ungdomars attityder och inställningar till olika grupper som utsätts för intolerans i någon form.

För att öka kunskapen och medvetenheten om tolerans har vi tagit hjälp av ett tiotal forskare med olika ämnesbakgrunder, som undersökt hur toleransen utvecklas och vad som påverkar. Resultaten presenteras i en ny tvärvetenskaplig forskarantologi, ”Toleransens mekanismer”, som offentliggörs senare i veckan.

- Med vår toleransantologi vill vi bidra med ny kunskap som ska kunna användas av aktörer på myndigheter och inom civilsamhället som arbetar för att främja tolerans och motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället, säger överintendent Ingrid Lomfors.

Centrala frågeställningar i antologin är: Vilka faktorer påverkar ungdomars tolerans? Hur föränderlig är toleransen? I vilken ålder är vi mest påverkbara? Varför blir vissa individer mer toleranta än andra? Hur ser ungdomar själva på tolerans/intolerans? Vad kan lärare göra i klassrummet för att främja tolerans? Vilken roll har föräldrarna och civilsamhället?

Medverkande forskare är statsvetarna Ali Abdelzadeh, Cecilia Arensmeier, Viktor Dahl , Susanne Wallman Lundåsen och Erik Lundberg, sociolog Kari Steen-Johnsen, psykologerna Sevgi Bayram Özdemir, Marta Miklikowska och Metin Özdemir, teolog Johan von Essen, lektor i pedagogik Elisabet Langmann och historiker Lars Trägårdh.

För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe på 0702-593819 alt. johan.perwe@levandehistoria.se eller utredningsansvarig Erik Lundberg på 0702 95 21 92 alt. erik.lundberg@levandehistoria.se.


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera