Skip to main content

Med historiska lärdomar stärker vi allas lika värde

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 06:43 CET

På torsdag den 21 januari arrangerar Forum för levande historia en workshopdag på Kulturkvarteret i Kristianstad för museer i Skåneregionen. Syftet med Samling16 är att stötta och uppmuntra museer att arbeta med historiska utgångspunkter för att stärka alla människors lika värde. 

Förra året genomförde Forum för levande historia en inventering av svenska museers arbete med Förintelsen, värdegrundsfrågor, minoriteter, demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Resultatet visade att museer i många fall upplever svårigheter med att implementera ämnesområdena i ordinarie verksamhet, både internt och i mötet med museibesökare.

Inventeringen pekade också på en osäkerhet inför det politiska läget i dagens Sverige. Flera museer känner sig påverkade av åsikter i samhället om hur verksamheten bör utformas, något som inte alltid går i linje med museernas egen syn på sitt uppdrag.

För att stärka museernas arbete genomför Forum för levande historia nu en workshopdag i Kristianstad i nära samarbete med Regionmuseet och Kristianstads kommun.

Under dagen får deltagarna arbeta gruppvis med reflektionsövningar och metodverktyg med syfte att belysa och förstå det förflutna. Olika pedagogiska utställningsprojekt och arbetssätt presenteras. Några av de centrala frågorna är: Hur konstruerar museet det förflutna? Hur knyts dåtid och nutid ihop? Hur arbetar museet inkluderande med historiebeskrivning och kulturarvssyn?

Moderatorer är Pernilla Glaser, författare och pedagog, och Isa Aouifia, regissör och manusförfattare. På scen deltar även överintendent Ingrid Lomfors, projektledare Erika Aronowitsch och pedagog Marcel Rådström från Forum för levande historia, museichef Barbro Melander, projektledare Anna Furumark och forskningsansvarig Mikael Eivergård vid projektet Heterogena kulturarv vid Regionmuseet Kristianstad, Bengt-Åke Kjell, Kultur och fritidschef på Kristianstads kommun samt utställningspedagog Anja Petersen på Dunkers kulturhus.

Plats: Kulturkvarteret, Kanalgatan 30 i Kristianstad. www.kulturkvarteret.com
Tid: 21 januari, kl. 10–18.

Journalister är välkomna. Läs mer här om Samling16. För intervjuer och frågor kontakta pressansvarige Johan Perwe på tfn: 0702-59 38 19 eller e-post johan.perwe@levandehistoria.se.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet som vill öka toleransen i samhället och arbeta för alla människors lika värde. Genom att visa vad vi kan lära av historiska händelser som Förintelsen och andra brott mot mänskligheten vill vi utmana föreställningar om ”vi” och ”dom”.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy