Skip to main content

Satsning för ökad kunskap om rasism

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 07:00 CET

I en ny undersökning från Novus på uppdrag av Forum för levande historia uppger 47 procent av de tillfrågade att de bevittnat rasism det senaste året. I samma undersökning uppger 44 procent att de tror att rasismen kommer att öka i det svenska samhället det kommande året. I dag lanserar Forum för levande historia satsningen ”Prata rasism” som syftar till att öka kunskapen om rasism.

– För att kunna förebygga och motverka rasism är det viktigt att vi har god kunskap. Annars sprider sig lätt myter och konspirationsteorier. Med denna satsning vill vi hjälpa till att skapa goda förutsättningar för ett kunskapsbaserat samtal, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Undersökningen visar att 68 procent av de tillfrågade tycker att det behövs mer samtal om rasism och att 65 procent tycker att mer kunskap om rasism skulle det göra det lättare att prata om rasism.

Forum för levande historia har länge arbetat med att förebygga rasism. Detta arbete har bland annat legat till grund för forskningsbaserade rapporter, utbildningar och pedagogiskt material för skolan. Genom satsningen Prata rasism vill Forum för levande historia tillgängliggöra det arbete som gjorts för en bredare målgrupp.

– Undersökningen visar att många ser negativt på utvecklingen och att de tror att rasismen kommer att öka i samhället. Det är viktigt att alla samhällsaktörer, utifrån sin expertis, bidrar till att förebygga rasismen i samhället. Ett historiskt perspektiv är en viktig pusselbit för att kunna bekämpa rasismen idag. Vi kan dra många paralleller i historien till dagens utveckling och lära av den, säger Ingrid Lomfors.

Forum för levande historia har tre regeringsuppdrag som syftar till att motverka rasism i samhället. Två av uppdragen fokuserar på utbildningsinsatser riktade till skolan och till yrkesgrupper. Det tredje uppdraget innebär att Forum för levande historia samordnar regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Undersökningen från Novus genomfördes under 30 november - 8 december 2017. Målgruppen för undersökningen är allmänhet i Sverige i åldrarna 18-79 år. Totalt har 1111 intervjuer genomförts. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Frågorna som ställts är:

 • Har du bevittnat något som du skulle kalla rasism i Sverige det senaste året?
  Svar: 47% Ja, 36% Nej, 17% Ingen uppfattning
 • Tror du att rasismen i det svenska samhället kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
  Svar: 1% Minska mycket, 7% Minska något, 48% Varken minska eller öka, 33% Öka något, 11% Öka mycket
 • Tycker du det behövs mer samtal om rasism i samhället?
  Svar: 35% Ja absolut, 33 % Ja kanske, 14 % Tveksam, 11% Nej, 7% Ingen uppfattning
 • Mer kunskap om rasism skulle göra det lättare att prata om rasism
  Svar: 65% Instämmer, 16% Varken eller, 8 % Instämmer inte, 11% Ingen uppfattning

Läs mer om Prata rasism och om våra regeringsuppdrag

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.