Skip to main content

Svensk hjälte 100 år

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 15:08 CET

Svensk hjälte 100 år

På lördag den 7 december skulle den svenske diplomaten Per Anger ha fyllt 100 år. Anger arbetade nära Raoul Wallenberg i Budapest 1944-45 med att rädda judar undan förföljelse och avrättningar. Till Per Angers minne delas årligen ut ett pris, instiftat av regeringen, till personer som gjort insatser för demokrati och mänskliga rättigheter.

Per Anger växte upp i Göteborg och utbildade sig till jurist i Stockholm och Uppsala. Efter examen och militärtjänst anställdes han som attaché av Utrikesdepartementet och började arbeta vid legationen i Berlin i januari 1940. Han fick där bl a uppdraget att skicka krypterade varningsmeddelanden till Sverige om en förestående tysk invasion av Danmark och Norge – och som eventuellt också gällde Sverige. Varningarna ledde dock till endast mycket begränsade svenska mobiliseringsåtgärder.

Den 12 juni 1942 förordnades Per Anger till legationssekreterare vid den svenska beskickningen i Budapest. När Tyskland invaderade Ungern våren 1944 skedde en dramatisk förändring från relativ fred och välstånd till öppet förtryck. Ett förtryck som tog sitt mest extrema uttryck i deportationen av den judiska befolkningen till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz.

I Budapest initierade Per Anger arbetet med att rädda så många som möjligt undan förföljelse och avrättningar. Han började dela ut svenska provisoriska pass, handlingar utan formell legitimitet men som fungerade som en slags dokumentation inför myndigheterna och kom att skydda många. När sedan Raoul Wallenberg anslöt sig byggde de gemensamt upp en omfattande räddningsorganisation där åtminstone 30 000 s k skyddspass utfärdades. Arbetet fortsatte under allt farligare omständigheter tills den sovjetiska armén ockuperade landet och Raoul Wallenberg försvann. Efter kriget var Per Anger mycket engagerad i att finna sin kollega och vän Wallenberg, övertygad om att denne fortfarande satt i sovjetisk fångenskap.

Under sin fortsatta diplomatiska karriär var Per Anger bland annat ambassadör i Australien och Kanada. Per Anger dog i Stockholm den 25 augusti 2002, 88 år gammal.

Till hans minne instiftade den svenska regeringen 2004 den internationella utmärkelsen Per Anger-priset. Priset delas ut för att lyfta fram insatser som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Forum för levande historia nominerar pristagare, utser jury och organiserar allt arbete som rör priset.

2013 gick priset till Justine Ijeomah, grundare av den nigerianska människorättsorganisationen HURSDEF (Human Rights Social Development and Environmental Foundation), som i sin hemstad Port Harcourt är en drivande kraft för mänskliga rättigheter.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt att stärka människors vilja att verka för allas lika värde.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera