Dvt8revffxvggqjn47yy

Besök från Colombia om det ökande hotet mot MR-försvarare – Tumaco ett år efter fredsavtalet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 15:03 CET

Tumaco i Colombia har drabbats hårt av ökat våld mot MR-försvarare kopplat till droghandel, väpnade paramilitära styrkor, storskaliga oljepalmsplantager och guldgruvor. Särskilt utsatta är Afro-colombianer. Luis Armando Ortiz är i Stockholm för att berätta hur situationen i Tumaco hotar en hållbar fred i Colombia. Onsd 29/11 kl 9-10.30 ordnar Forum Syd, Kristna Freds & Colombiagruppen frukostmöte.

Gcgex7qryvwphyzaugpu

MR-aktivister & delegater från Östeuropa till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 11:36 CEST

17-20 september kommer ett 30-tal representanter och människorättsaktivister från civilsamhället att samlas för att ta fram rekommendationer till reformer inom länderna i EU:s Eastern Partnership. Rekommendationerna från deltagarna kommer att presenteras för statscheferna under EaP:s toppmöte i oktober. Därmed bidra till ett folkligt inflytande genom både EU och nationell nivå.

Zstbhcwwgjmoif44srsi

Sverige motarbetar EU-förslag mot skatteflykt

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2013 13:18 CET

Europas beslutsfattare har mycket kvar att göra för att stävja skatteflykt från utvecklingsländer. Det visar ny rapport som Forum Syd och organisationer i 13 EU-länder lanserar inför EU-toppmötet den 19-20 december.

Gfblokdqobhx5rlcbhd0

"Utvecklingens drivkrafter" släpps i nyutgåva

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 10:39 CET

Världen ekonomiska karta ritas om i allt snabbare takt och frågor om finanskriser och utmaningar för utveckling är högaktuella. Nu har nationalekonomen Stefan de Vylder gjort en revidering av sin "Utvecklingens drivkrafter”, i samarbete med Forum Syd. Boksläppet sker 17/12 på Södra Bar i Stockholm med ett samtal med författaren.

Media no image

Forum Syd i DN Debatt: Svenska regeringen måste arbeta mer aktivt mot global skatteflykt

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2013 11:12 CET

I dagens DN Debatt skriver Leif Pagrotsky, tidigare närings-och handelsminister, och Forum Syds ordförande Sten Rylander att Sverige måste ta en mycket mer aktiv roll för att bekämpa skatteflykt. Det är ett globalt problem som kräver en global lösning.

-Sverige bör verka för krav på fullständig land-för landrapportering som gäller alla sektorer.

- Sverige bör verka för nya internationella regler som sätter stopp för skatteflykten till skatteparadisen

- Sverige bör, inom ramen för EU-samarbetet, ta ställning för att det ska upprättas offentliga nationella ägarregister för företag.

Varje år förlorar utvecklingsländer minst 1200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. Företagens skatteflykt utgör över 60 procent av kapitalflykten. För utvecklingsländerna är problemet en överlevnadsfråga eftersom de går miste om resurser till utveckling och fattigdomsbekämpning.

 Läs artikeln på DN Debatt här

Idag släpper Forum Syd även filmen Jakten på den försvunna skatten. Filmen förklarar hur skatteflyktuppstår och vilka konsekvenser detta får för alla länder. Leif Pagrotsky,tidigare handels och näringsminister, medverkar som svensk speaker.

Se filmen på kampanjsidan Tax Solidarity Week Sweden på Facebook.

Forum Syd har tillsammans med tolv europeiska organisationer i lika många länder, tagit initiativet till ”Tax Solidarity week” som pågår mellan 25 november och 1 december för att manifestera mot multinationella företags skatteflykt.

För mer information kontakta: Marie Norling, pressekreterare Forum Syd

070-3410878 marie.norling@forumsyd.org

Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !

Skatteflykt är ett globalt problem som kräver en global lösning.Sverige har ett ansvar att agera mer kraftfullt för att få fram internationella regelverk för att stoppa skatteflykt. Det skriver Leif Pagrotsky, tidigare närings-och handelsminister och Sten Rylander, ordförande i Forum Syd på DN Debatt.

Läs vidare »
Media no image

Forum Syd lanserar Tax Solidarity Week i Sverige 25 november-1 december

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2013 15:37 CET

Forum Syd har tillsammans med tolv europeiska organisationer i lika många länder, tagit initiativet till att anordna ”Tax Solidarity week”, den 25 november -1 december för
att manifestera mot multinationella företags skatteflykt.

Varje år förlorar utvecklingsländerna i olovlig kapitalflykt som är tio gånger mer  än världens samlade bistånd. Företags skatteflykt utgör större delen av kapitalflykten.Men det är inte bara för utvecklingsländerna skatteflykten är ett problem. Problemet är globalt och behöver en global lösning. Under Tax Solidarity Week kommer detta att manifesteras genom olika aktiviteter i Frankrike, England, Polen, Tjeckien, Spanien, Italien, Ungern, Belgien samt de nordiska länderna.

I Sverige kommer Forum Syd främst att driva en kampanj i sociala medier. Under veckan lanseras också en film om skatteflykt där tidigare handels-och näringsministern Leif Pagrotsky medverkar.

För mer information kontakta:

Marie Norling Pressekreterare, Forum Syd

070- 3410878,  marie.norling@forumsyd.org


Forum Syd har omkring160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !

Forum Syd har tillsammans med tolv europeiska organisationer i lika många länder, tagit initiativet till att anordna ”Tax Solidarity week”, den 25 november -1 december för att manifestera mot multinationella företags skatteflykt.

Läs vidare »
Zstbhcwwgjmoif44srsi

Ministerlön är inte bistånd- Sverige har brutit mot OECD:s regler

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2013 12:15 CEST

Reglerna som OECD:s biståndskommitte DAC har satt upp är tydliga.Lön till biståndsministern ska inte tas ur biståndsbudgeten.

Zstbhcwwgjmoif44srsi

Stödet till civila samhällets organisationer ökar i biståndsbudgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2013 11:55 CEST

I budgetpropositionen föreslås ökad dialog med civila samhällets organisationer för att stödja nya, innovativa aktörer.

Larzxhvxuchyndmnleke

Forum Syd: Välkommet beslut om biståndspolitiska plattformen

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2013 13:32 CEST

Öppenhet och förtroende är viktigt för att få en bred samsyn vilket gagnar långsiktighet,effektivitet och resultat inom biståndet. Därför är biståndsminister Gunilla Carlssons besked om en öppen process i arbetet med en ny biståndspolitisk plattform välkommet,säger Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström.

Media no image

Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att förändra informationsanslaget

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2013 16:33 CEST

 

Dagens informationsanslag som bara tillåter spridning av kunskap men inte påverkansarbete försvårar arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling. Det skriver Forum Syd i ett uttalande som antogs av årsmötet idag. Att öka kunskapen om de frågor som driver utveckling är viktigt men kunskap om vårt ansvar kopplas obönhörligt till vårt politiska agerande.likaväl som det kräver ändrade attityder och beteenden i vår vardag, står det bland annat i uttalandet som kan läsas i sin helhet i bifogad pdf.

Efter årsmötet består Forum Syd av 159 medlemsorganisationer,inklusive de organisationer som valdes in som observatörer på ett år. Nya medlemmar är bl.a. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Svensk-Somaliska Vänföreningen. Ett par av de nya observatörerna är Socionomer utan gränser och Varken hora eller kuvad.

Förutom nyvalet av Sten Rylander som Forum Syds ordförande omvaldes de ordinarie ledamöterna i styrelsen som består av Monica Erwér, Svalorna Indien Bangladesh, Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, Sandra Mårtensson, Silc, Inga-Lena Fischer, Svensk Litauiska Riksföreningen, Göte Isaksson, BLLF Sverige, Linda Rosén, Färnebo Folkhögskola, Erna Sundqvist, Kvinnor i Samverkan och Christer Wik, IOGT-NTO. 

Forum Syd har 159 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !

På Forum Syds årsmöte idag valdes den tidigare diplomaten och ambassadören Sten Rylander.Årsmötet antog också ett uttalande för stöd till informationsanslaget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of Advocacy and Communication
  • britt-louise.andersson@forumsyd.org
  • +46 (0)8 506 371 33

  • Presskontakt
  • Communications Officer
  • nkmaurauits.ottvjcsoterowjmqrloo@fzlktbzorrvsdlqumxuhdhwuewfcuqrsyyad.ornrg
  • +46 8 506 370 15

Om Forum Syd

Forum Syd arbetar för demokrati och rättigheter

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Adress