Skip to main content

Fel i media om Forum Syd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:22 CET

Det har under de senaste dagarna hävdats i media att Forum Syd är en underorganisation till Sida och att Forum Syd sköter Sidas informationsarbete. Detta är helt felaktigt.

  • Forum Syd är en fristående, ideell organisation och är en del av det svenska civilsamhället. Forum Syd har ett avtal med Sida att vidareförmedla finansiellt stöd till enskilda organisationer och är en av flera så kallade ramorganisationer som Sida har detta avtal med. Det finansiella stödet från Sida går till enskilda organisationer som arbetar med bistånd i världen och med informations-och kommunikationsinsatser i Sverige.
  • Forum Syd genomför uppdraget i enlighet med Sidas regelverk vilket också skett i det aktuella fallet med skriften producerad av Palestinagrupperna i Sverige (PGS).
  • Forum Syd välkomnar att Sida nu kommer att se över riktlinjerna för informationsbidraget för att skapa ett tydligare regelverk.
  • Regeringen har fastställt att målet med informations- och kommunikationsinsatserna är att "den svenska allmänheten har god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd och dess resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer".
  • Meningen med detta är att det ska finnas mångfald och pluralism, att olika organisationer ska kunna belysa och diskutera de frågor de arbetar med för att därigenom öka kunskapen och engagemanget i samhället.
  • Det är en syn som Forum Syd och våra 175 medlemsorganisationer stödjer.
  • Forum Syd arbetar förutom med bidragsförmedlingen även som biståndsaktör, med att bilda opinion i frågor som är viktiga för fattigdomsbekämpning samt att stärka organisationer och andra med intresse för utvecklingsfrågor.

Forum Syd förmedlar i år ca 15 miljoner kronor i informationsstöd till 37 organisationer. Några av dessa är Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistankommitten, Reportrar utan gränser, ECPAT, Unicef Sverige och RFSL.

Resurslänkar : Regeringens strategi för informationsstöd ,Sidas instruktioner till organisationerna om informationsstöd  och Forum Syds fördjupade information om informationstöd 

För ev frågor kontakta pressekreterare Marie Norling 070-3410878 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy