Skip to main content

Självkritisk anda präglade IMF:s vårmöte

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:01 CEST

Det är inte ofta en internationell institution talar om sig själv i så kritiska ordalag som skedde i Washington DC när Internationella valutafonden, IMF, avslutade sitt vårmöte på lördagen. IMF:s chef Rodrigo Rato, underströk behovet att säkra IMF:s legitimitet och göra dess verksamhet relevant för en globaliserad världsekonomi.

Ekonomen Kenneth Hermele från Forum Syd, som följt mötet på plats i Washington, konstaterar att hoten mot IMF är många och verkliga. Allt fler länder har tröttnat på det ständigt växande antal krav som är förknippade med IMF:s lån. Och när stora låntagare som Brasilien, Argentina och Turkiet vänder institutionen ryggen får detta till följd att ränteintäkterna, IMF:s viktigaste inkomst, sjunker drastiskt. Helgens möte tyder på att de stora ägarna, framför allt G7, förstår allvaret i situationen. Kenneth tror dock inte att de åtgärder som föreslogs under mötet är tillräckliga for att rädda IMF:s legitimitet.

- Varken en ökad diskussion av obalanser, eller ett något
ökat inflytande for tillväxtländer, kan bli annat än
kosmetiska förändringar för en institution i allvarlig
kris. Så länge inte IMF ifrågasätter sin politik och sin fixering vid avreglering, privatisering och åtstramning kommer legitimitetsproblemet att kvarstå. Och så länge fattiga länder inte får mer att säga till om när det gäller den institution som till stor del styr deras ekonomier, kvarstår kritiken.

- Vad länder idag efterfrågar, både i Asien, Afrika och Latinamerika, är en institution som kan skapa globala spelregler som bidrar till stabilitet och samtidigt gör det möjligt för länder att välja sin egen politiska väg, bland annat när det gäller att skapa tillväxt. Krav på representativitet och utrymme för att välja ekonomisk politik kommer att fortsätta att skalla mot IMF.

För kommentarer direkt från Washington:
Kenneth Hermele +46 739 494 564 eller kenneth.hermele@forumsyd.org

För kommentarer från Sverige:
Sven Elander 0702 403 289 eller sven.elander@forumsyd.org

För mer information kontakta Forum Syds pressekreterare
Kalle Lindberg 070-341 08 78 eller kalle.lindberg@forumsyd.org


I Forum Syd samlas mer än 200 svenska medlemsorganisationer
och ett stort antal
samarbetsorganisationer och nätverk över hela världen. Tillsammans arbetar vi för global rättvisa.

Forum Syd – Organisationer i samverkan för global rättvisa
/ Organisations in cooperation for global justice
Box 15407 SE-104 65 Stockholm Sweden tel: +46 8 506 370
00 fax: +46 8 506 370 99 forum.syd@forumsyd.org
www.forumsyd.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera