Skip to main content

Klart för bostäder för nyanlända i Askimsviken

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 16:04 CEST

Lars Johansson(s), Styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har idag beslutat godkänna investeringsbeslutet gällande bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd i Askimsviken.

Investeringsbesluten avser 57 lägenheter vid Askimsviken. Projektet innehåller

2 458 kvm BOA fördelade på tre huskroppar med vardera 3 våningar. Husen består av 126 moduler om 3 x 8 meter som monteras på en hårdgjord yta. Husen kommer att uppfattas som vanliga trevåningshus samlat kring en grönyta/gård.

Lägenheterna är mycket små och yteffektiva. Nedan följer en förteckning över lägenhetsstorlekar och antal bostäder i Askimsviken:

Lägenheternas medelstorlek är ca 43 kvm.

- Det har tagit lång tid att nå hit men nu är vi igång och bidrar med lösningar och det känns bra, med tanke på den akuta situation som staden har när det gäller att snabbt få fram boende till de nyanlända, säger Lars Johansson (S) ordförande i Förvaltnings AB Framtiden


För ytterligare information, kontakta:

Lars Johansson (s), Styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden, 0709-461914
Mariette Hilmersson, Koncernchef/VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 70
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden, 031- 773 75 53

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.