Skip to main content

Sophie Valencia Vogel

Presskontakt Kontaktperson

Sophie är nyfiken och ägnar mycket tid åt diskussion och reflektion. Hon har ingen fotbollsbakgrund men fascineras av idrottens effekter på samhället och hur mindre grupper, i synnerhet inom fotbollen, kan ses som en avspeglning av samhället. Aktuella frågor i samhället är även aktuella inom fotbollen och Sophie drömmer om att få vara med och påverka utvecklingen. Hon ser denna podd som ett viktigt medel för att driva frågor såsom jämställdhet, integrering, ledarskap och självkänsla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera