Skip to main content

Kyrkorna tror på en gemensam framtid

Nyhet   •   Jul 01, 2013 15:20 CEST

Vi tror på en gemensam framtid!

Manifest för en ny tidsanda - i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens

i lever i en värld. Det som händer på andra sidan
jordklotet berör också oss. Inbördeskriget i Syrien som tvingat en och en halv
miljon människor på flykt, den bräckliga freden i Somalia, förföljelsen av
oppositionella i Eritrea, bristen på religionsfrihet i Iran, det
urskiljningslösa våldet i Afghanistan – allt berör oss och handlar också om
oss. Världen är för liten för att vi ska kunna blunda. Det som drabbar andra
drabbar förr eller senare också oss själva. De globala orättvisor som tvingar
fram konflikter och skapar desperation är vi alla delaktiga i. De vapen vi
säljer till världen kan vändas mot oss. Vi vill leva i en värld fri från
förtryck. De omprioriteringar vi gör för att uttrycka global solidaritet och
medmänsklighet kommer att välsigna oss alla. tecken

Vi lever i ett Europa. Ett Europa med stolthet över
Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. Ett Europa där vi valt att
samverka istället för att kriga med varandra. Vi vill leva i ett Europa som
lever upp till visionerna och retoriken. Den asylprövning som görs i Italien är
också vårt ansvar. De migranter som sätts i förvar på Malta är också våra
systrar och bröder. Rasismen och våldet som breder ut sig i den ekonomiska
krisens spår drabbar också oss. Romernas
utsatthet i Europa är allas vårt ansvar. De verkliga vägval vi gör för ett
inkluderande Europa med öppenhet mot omvärlden och
solidaritet med de som flyr från krig och förtryck bygger framtiden.

 Vi lever i ett Sverige. Ett
Sverige som vi är stolta över, ett Sverige som utvecklats av fred och
demokrati, folkrörelser och respekt för mänskliga rättigheter. Vi är lyckliga
nog att leva i ett land som människor flyr till och inte ett land människor
flyr ifrån. Vi är lyckliga nog att idag leva i ett land med religionsfrihet. Om
Sverige inte bereder plats för människor som flyr från krig, förföljelse och
övergrepp är det allas vårt ansvar. Om Sverige inte bereder plats för dem som
kommer hit för att arbeta, studera eller för att leva med dem de älskar berör
det oss alla.

Vi vill inte leva i ett segregerat
Sverige där människors förmåga bedöms efter efternamnet, hudfärgen eller
bostadsorten. Vi vill leva i ett land där vi alla – infödda som invandrade –
tar gemensamt ansvar för vår gemensamma framtid och bygger landet tillsammans.
Vi har inte en dag till att förlora. Vi behöver bereda plats för varandra i
våra liv och bereda plats för jämlikhet och olikhet.  

Vi lever i många olika kommuner. Ett stort ansvar för att
bereda plats för dem som flytt till vårt land finns i våra kommuner. Idag råder
det en skriande brist på kommunplatser för dem som fått uppehållstillstånd i
Sverige. Solidariteten är inte alltid enkel, men det finns inget annat val. När
inbördeskrigen rasar i världen märks det i Arvidsjaur, Arboga och i Angered.
Det märks i Burlöv, Botkyrka och i Borlänge. Vi kan inte frånsäga oss ansvar.
Det är just här, i vår egen kommun, vi behöver bereda plats. 

Vi lever i många olika familjer. Men samtidigt är alla barn
också våra barn. När ett barn far illa är det allas vårt ansvar. Vi vill leva i
ett land och i en värld där vi sätter barnet i centrum, och särskilt de barn
som tvingats på flykt. Vi gläder oss
över beslutet i EU-domstolen att ensamkommande barn ska kunna undantas från
Dublinförordningens regler. Nu är det viktigare än någonsin att
åldersbedömningar görs med omsorg och goda marginaler. Barns egna asyl- och
psykosociala skäl ska beaktas. Barns situation i olika länder ska belysas.
Barnfamiljer ska skyndsamt få möjligheter till familjeåterförening.
Konventionen om barnets bästa behöver bli direkt svensk lag. 

Bara så kan vi bygga en framtid tillsammans, grundad på kärlek,
solidaritet och omtanke. Ett manifest för en ny tidsanda.  

På uppdrag av
medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd,

presidiet: 

Anders Arborelius, Biskop, Romersk-katolska kyrkan

Dioscoros Benyamin Atas, Ärkebiskop, Syrisk Ortodoxa kyrkan

Pelle Hörnmark, Föreståndare, Pingst – Fria församlingar i Samverkan

Anders Wejryd, Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

 

---------------------------------------------

 

SKR:s medlemskyrkor:Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

Svenska kyrkan med EFS

Ungerska protestantiska kyrkan

Evangeliska Frikyrkan

Frälsningsarmén

Equmeniakyrkan

Pingst – Fria församlingar i samverkan

Svenska Alliansmissionen

Vineyard Norden

Stockholms katolska stift

Armeniska apostoliska kyrkan

Bulgariska ortodoxa kyrkan

Etiopiska ortodoxa kyrkan

Finska ortodoxa kyrkan

Koptiska ortodoxa kyrkan

Makedonska ortodoxa kyrkan

Rumänska ortodoxa kyrkan

Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)

Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige

Serbiska ortodoxa kyrkan

Syrisk-ortodoxa

Österns assyriska kyrka

Österns gamla kyrka

Adventistsamfundet (observatör)


 

Upplysningar kring manifestet

Mikael Stjernberg
Kommunikationsansvarig
Sveriges kristna råd, SKR
08-453 68 00 (vxl) 08-453 68 57 (direkt)
mikael.stjernberg@skr.org

Bert Åberg
kommunikationschef
Frälsningsarmén
08-56228205  073-914 820
bert.aberg@fralsningsarmen.se

 

 

 


 

 


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy