Skip to main content

Frälsningsarmén startar nätverk för thaimassagesalonger

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2019 08:10 CEST

Emma Cotterill, Frälsningsarmén Helsingborg, samordnar arbetet mot människohandel och prostitution.

Anställda på thaimassagesalonger får ofta förfrågan om sexuella tjänster. Det visar en enkät som Frälsningsarmén i Helsingborg genomfört bland 40 thaimassagesalonger i staden. Nu har Frälsningsarmén i Helsingborg blivit beviljade medel från Länsstyrelsen Skåne för att arbeta vidare med projektet ”RESPEKT Thai” och ett första nätverksmöte hålls idag, fredag den 6 september.

– Det är sannolikt att prostitution förekommer på ett flertal thaimassagesalonger i staden och det går inte att utesluta människohandel eller koppleri, säger Emma Cotterill, samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel och prostitution i Helsingborg som har pågått sedan 2015.

Resultatet av enkäten visar att det finns en efterfrågan på sexuella tjänster bland kunder som besöker thaimassagesalonger i Helsingborg. I samtal uppger alla enkätdeltagare som Frälsningsarmén pratat med att de någon gång fått förfrågan om sexuella tjänster, många får frågan regelbundet.

Många känner sig osäkra på vilka arbetsförhållanden och vilken lön de har rätt att förvänta sig och det framkommer också att brott har begåtts gentemot målgruppen. Dessa brott har inte har anmälts, vilket tyder på en avsaknad av förtroende och/eller förståelse för rättsväsendet i Sverige.

I Helsingborg finns det runt 50 thaimassagesalonger och under januari – mars 2019 har Frälsningsarmén, tillsammans med en thailändsk tolk, besökt 40 av dessa och samlat in 37 enkätsvar.

Frälsningsarmén tog 2016 initiativ till Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution, som förutom Frälsningsarmén består av polisen, socialtjänsten, Helsingborgs hotellgrupp, Helsingborgshem, Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Bevakningsgruppen. Nätverket arbetar för att förebygga, motverka och bekämpa människohandel samt att erbjuda förutsättningslöst, rättighetsbaserat skydd och stöd till utsatta i Helsingborg.

Nu har Frälsningsarmén i Helsingborg blivit beviljade medel från Länsstyrelsen Skåne för att under det kommande året arbeta vidare med projektet ”RESPEKT Thai” och utveckla ett nätverk för personer som arbetar inom thaimassage i Nordvästra Skåne.

Projektet syftar till att utveckla ett nätverk med och för personer som jobbar inom thaimassage i Nordvästra Skåne, med fokus på Helsingborg för att förebygga mäns våld mot kvinnor på thaimassagesalonger genom prostitution och människohandel. Det första nätverksmötet fredag den 6 september.

Några punkter från enkäten med de anställda på thaimassagesalonger:

  • Många känner sig osäkra på vilka arbetsförhållanden de har rätt att förvänta sig.
  • En tredjedel är osäkra vilken lön de har rätt till.
  • Två av tre uppger att de har blivit tillfrågade om att erbjuda en sexuell tjänst. (Muntligen uppger 100 procent detta.)
  • Många känner frustration över kundernas förväntningar och av konkurrerande verksamheter som erbjuder sexuella tjänster.

Läs vidare i den sammanfattande rapporten här.

Hur utbrett är människohandel i Helsingborg?

Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution påbörjade i november 2017 en kartläggning av problemet med prostitution och människohandel. Fram till och med juni 2019 har 40 incidenter rörande misstänkt människohandel och/eller prostitution registrerats, minst 53 utsatta personer har berörts av dessa incidenter. Detta kan jämföras med anmälningsstatistiken för åren 2016 – 2018 i Helsingborg där 4 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst gjordes per år under perioden, 3 om koppleri under 2016 och 2017, samt 2 under 2018. Endast en anmälan om människohandel gjordes 2018. (Brottsförebyggande rådet)

För mer information, kontakta:

(presskontakt, se nedan)

Om arbetet:

Emma Cotterill

Frälsningsarmén Helsingborg

emma.cotterill@fralsningsarmen.se

073 920 93 06

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. Omsorgen om hela människan en central del i Frälsningsarméns tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer/församlingar och olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten. Frälsningsarmén har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan verksamheterna se olika ut över landet. Läs mer på www.fralsningsarmen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.