Det behövs fler läkare som leder och driver vården framåt!

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 09:00 CEST

Mathias Axelsson, verksamhetschef på Röntgenkliniken vid Universitetssjukhuset Linköping Läkarutbildning med fortbildningar inom ämnet ledarskap Det är ett enormt roligt jobb och det behövs fler läkare i ledande positioner Just nu är jag i färd med att slutföra en MBA på Handelshögskolan i Stockholm

Läkarnas prioriteringar för akutsjukvården

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:00 CEST

Framtidens Karriär - Läkare frågade ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige om vilka beslut de skulle fatta om de var ansvariga för akutsjukvården Fler vårdplatser behövs Ökad bemanning Triagering Bättre arbetsvillkor för läkare Högre lön för sjuksköterskor Akuten ska inte användas som vårdavdelning samarbete mellan primärvården, närakuter och akuten

62% av läkarna – Läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 10:00 CEST

Framtidens Karriär - Läkares undersökning visar att 62 procent av läkarna anser att läkare från bemanningsföretag bidrar till hälso- och sjukvården. Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen Resursläkare bidrar till att utveckla sjukvården I takt med att bristen på att vissa typer av specialistläkare ökar så spelar bemanningsföretag en allt viktigare roll

87% av läkarna - Vår påverkan på sjukvårdens utveckling är begränsad!

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:00 CEST

Framtidens Karriär – Läkare undersökning 87 procent av läkarna svarade att de inte hade något alls eller inte så stort inflytande på hälso- och sjukvården. Vi måste våga tydliggöra ansvarsfördelningen och uttala vem som har patientansvaret Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund Viktigt för en bra hälso- och sjukvård

99 procent av läkarna – Vården av äldre viktig för hälso- och sjukvården!

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 10:00 CEST

99 procent av läkarna anser att frågan om vården av äldre är viktig för hälso- och sjukvården. Samverkan mellan äldreomsorg, hemsjukvård, vårdcentraler och sjukhus måste fungera bättre Viktigaste åtgärderna för en bättre vård av äldre Personal i sjukhusvården och primärvården behöver ha en basal kunskap kring äldre och sköra patienters behov Maj Rom, Landstinget Sörmland, SKL

Läkarna stöttar nationella planen för en ny primärvård

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 10:00 CEST

Regeringens särskilda utredare för primärvården, Anna Nergårdh, har i uppdrag att ta fram en nationell plan för en ny primärvård. 9 av 10 läkare anser att det är viktigt enligt undersökningen Samordnad utveckling för god och nära vård Målet är en ny, nära primärvård som kan göra det den gör idag, fast bättre anpassad till dagens behov och förutsättningar. Effektiv vård

Avgörande faktorer för att läkarna ska stanna hos sin arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 10:00 CEST

Möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö och rimlig bemanning är de mest avgörande faktorerna som får läkare att vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare. Britta Wallgren, Sverigechef på Capio Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset Framtidens Karriär - Läkares undersökning

Läkarna vill ha regelbundna kurser och uppdateringar

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 13:12 CET

40% av läkarna anser inte att de får den fortbildning de behöver i sitt yrke. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär - Läkare har genomfört. De vill ha mer tid till kurser, fördjupning i nya forskningsrön och fortbildning riktad till sitt specialistområde. Cirka 20% angav att det inte finns tillräckligt med resurser på deras arbetsplats till fortbildning

Det gör primärvården mer attraktiv för läkarna!

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:47 CET

Framtidens Karriär – Läkares har nyligen genomfört en undersökning mot läkare i Sverige. Man ställde frågan "Vad anser du skulle öka attraktionskraften för läkare att arbeta inom primärvården?” Tydligt var att arbetsvillkor, inklusive lönen, och tid med patienterna prioriterades högst.

Utbildning av utländska läkare är en lönsam satsning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:00 CET

En av de läkare som valt att flytta till Sverige är psykiatrikern Aleksandar Parashkevov, som efter att ha gått Västra Götalandsregionens program för utländska läkare, PLUS, känner han att han hamnat rätt. I första hand är det läkare från andra EU-länder som kommit hit för att jobba men även läkare från tredje land kan gå programmet.

Bilder & Videor 1 bild

Om Framtidens Karriär – Läkare

Vi erbjuder läkare inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket.

Framtidens Karriär – Läkare erbjuder läkare inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma läkare och specialistläkare. Framtidens Karriär – Läkare publiceras både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Framtidens Karriär – Läkare produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på affärsinriktade bransch- och karriärtidningar.

Koncern