16% av socionomerna känner sig otrygga på sin arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:45 CET

16% av socionomerna känner sig otrygga på sin arbetsplats i sitt sociala arbete. Det visar Framtidens Karriär - Socionoms undersökning. Siffran kan tolkas som låg men det motsvarar ett stort antal socionomer. Anledningen till otrygghet är brister i organisationen, oklara riktlinjer, inkompetens, underbemanning. Många anser att de inte får något stöd från chef och ledning.

97% av socionomerna – Vidareutbildning viktig för vår yrkesutveckling

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:00 CET

97 procent av socionomerna anser att vidareutbildning är mycket viktigt eller viktigt för deras yrkesutveckling som socionom. Populäraste yrkesområdena att vidareutbilda sig i är samtalsmetodik, psykisk ohälsa, socialrätt samt ledarskap. Johan Kejerfors, studierektor socionomprogrammet Stockholms universitet och Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR

Utbildning, kompetens och tid till klienterna - viktigast för kvalitet i socialt arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 09:00 CET

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick frågan vilka de viktigaste kriterierna för kvalitet i socialt arbete är? En tredjedel av alla som deltog i undersökning kopplade ihop kvalitet i det sociala arbetet med utbildning och kunskap. Den näst största kategorin handlade om tid med klienten. Stöd från kollegor och ledning samt gott och professionellt bemötande gentemot klienterna.

För att socionomerna ska stanna - Arbetsbelastning, lön och ledarskap

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 14:50 CET

Framtidens Karriär - Socionom frågade socionomerna ”Vilka är de viktigaste faktorerna för att ni ska stanna hos era arbetsgivare inom socialt arbete?" Rimlig arbetsbelastning, bra lön och bra ledarskap/arbetsledning Dinah Åbinger, socialdir. i Helsingborgs stad, Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och Pia Björking Petersson kommunombud Akademikerförbundet SSR.

Dedicare, Attendo och Humana bemanning - populäraste bemanningsföretagen för socionomerna

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 12:09 CEST

Dedicare, Attendo och Humana bemanning är de populäraste bemanningsföretagen för socionomer enligt en undersökning som Framtidens Karriär - Socionom har genomfört mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Undersökningen genomfördes den 23–27 juni 2016 Dedicare Socionom Attendo Socionombemanning Humana Bemanning Adecco CareOnDemand S.O.O.L Personalservice

Hälften av Sveriges socionomer kan tänka sig att bli konsult

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 17:39 CEST

Hälften av socionomerna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag enligt en undersökning som Framtidens Karriär - Socionom har gjort mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Intervju med Hanna Lundblad, socionomkonsult på CareOnDemand och Per-Erik Bornudd, socionomkonsult på Dedicare Socionom.

Dedicare, Adecco och Attendo - de mest välkända bemanningsföretagen för socionomer.

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 16:26 CEST

Framtidens Karriär – Socionom genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Man frågade vilka bemannings- och konsultföretag för socionomer man känner till väl? Dedicare, Adecco och Attendo är de mest välkända bemanningsföretagen för socionomer enligt socionomerna.

Mest välkända statliga arbetsgivarna för socionomer - Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 14:29 CEST

Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Vilka av följande statliga arbetsgivare för socionomer känner du till väl? Försäkringskassan - 67% Socialstyrelsen - 66% Arbetsförmedlingen - 63% Migrationsverket - 62% Kriminalvården - 57% Inspektionen för vård och omsorg - 55% Statens Institutionsstyrelse - 53%

Socionomer har många goda skäl att satsa på en ledarskapskarriär

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 13:16 CEST

Siw Lideståhl, förvaltningschef på socialförvaltningen / Socialchef i Haninge kommun, ger tips till socionomer som vill arbeta i en ledarskapsroll. Som socionom stärker du ständigt din förmåga att möta människor i utsatta situationer. Det har du stor nytta av även som chef. Socionomer har många goda skäl att satsa på en ledarskapskarriär.

Myndighetsutövande chefer har nyckel­uppdrag på socialförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 13:05 CEST

Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot socionomer i Sverige. Undersökningen visar att 35 procent av socionomerna kan tänka sig att arbeta som chef inom myndighetsutövande socialtjänst. Intervju med Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun

Om Framtidens Karriär – Socionom

Vi erbjuder socionomer inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Framtidens Karriär – Socionom erbjuder socionomer inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Vår målgrupp är främst främst yrkesverksamma socionomer men även sistaårsstudneter på socionomutbildningarna. Framtidens Karriär – Socionom publiceras både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Framtidens Karriär – Socionom produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på affärsinriktade bransch- och karriärtidningar.

Koncern