Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 10:20 CEST

Vi frågade ett stort antal gymnasielärare i Sverige vilka kriterier de anser är de viktigaste för kvalitet i gymnasieskolan Lärarna behöver vara behöriga Bra ledarskap i skolan Ledarskapet ska vara professionellt, tydligt och stöttande. Tid och arbetsro för undervisning Elevernas egna ansvar Det ska finnas tid och pengar som möjliggör för lärarna att kompetensutvecklas.

Det behövs för att alla gymnasieelever ska bli godkända!

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 13:29 CEST

​Många gymnasielärare upplever att de inte har rätt förutsättningar för att deras elever ska bli godkända. Framtidens Karriär - Gymnasielärares undersökning 61 procent av gymnasielärarna har inte tillräckliga resurser för att elever ska bli godkända. Det behövs för att alla elever ska bli godkända Utökade undervisningstimmar Gymnasieskola

Lärarnas högst prioriterade beslut för grundskolan

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 10:05 CET

“Om du skulle vara ansvarig för grundskolan i din kommun, vilka beslut skulle du fatta då?” Den frågan ställde vi till ett slumpmässigt urval av grundskollärare i Sverige. Högre lön, färre elever per klass samt minskad dokumentation och administration var de mest förekommande svaren. Löneökning lärare Minska administration för lärare Ökad lärartäthet Mer personal i skolorna

Grundskollärarna vill ha 40-55.000 kronor i slutlön

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 10:30 CET

40–50 000 kronor per månad är en rimlig slutlön för en låg- eller mellanstadielärare 45–55 000 kronor per månad är en rimlig slutlön för en högstadielärare Undersökning av Framtidens Karriär - Grundskollärare Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, kommenterar resultatet. En medellön på 40 000 kronor är nödvändig för att lärarutbildningen ska kunna attrahera tillräckligt.

Hälften av grundskollärarna är negativa till lärarlönelyftet

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:45 CET

Framtidens Karriär – Grundskollärare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av grundskollärare Är statliga lärarlönelyftet en bra satsning? 49 procent anser att det statliga lärarlönelyftet inte är någon bra satsning medan 36 procent anser att satsningen är bra. Gustav Forne, svensklärare på Fribergaskolan i Danderyd, kommenterar Kan skapa ett A- och ett B-lag

Viktigast för att få lärare att stanna hos sin arbetsgivare.

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 10:30 CET

Framtidens Karriär - Grundskollärare Grundskollärare fick svara på vilka de viktigaste faktorerna för att stanna kvar hos en arbetsgivare är 84% ansåg att bra löneutveckling var viktigast 70% svarade god psykisk arbetsmiljö 69% vill ha mer tid åt undervisning Intervju Ralph Riber, Internationella Engelska Skolan Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund Elisabet Mossberg, Lärarförbundet Göteborg

Om Framtidens Karriär - Lärare

Framtidens Karriär - Lärare

Framtidens Karriär – Grundskollärare belyser framtidsfrågorna för läraryrket och skolan samt utvecklingsmöjligheter för lärare. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma grundskollärare men även sistaårsstudenter på lärarutbildningarna. Framtidens Karriär – Grundskollärare publiceras både som magasin och som webbtidning på www.lararkarriar.se/grundskola.

Framtidens Karriär – Grundskollärare, som är fristående och oberoende från arbetsgivare och fackföreningar, produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på bransch- och yrkesinríktade tidningar.

Prenumerera via RSS

Koncern