Skip to main content

Pressinformation om Ledaren i Mig

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 18:31 CET

Apropå  medias uppmärksamhet kring  Ledaren i Mig bemöter vi här en del av de felaktiga påståenden som gjorts samt ger mer information.

·  Boken De 7 Goda Vanorna är inte en managementbok. Det är en bok om personligt ledarskap. Boken i sig används inte i skolan. Det är de vuxna, hela skolans personal, som utbildas i av FranklinCovey, sedan är det skolan som själva bestämmer hur de vill implementera Ledaren i Mig som ett stöd till den vision och kultur som finns där, i den takt de själva bestämmer.

·  Ledaren i Mig är inte en modifierad version av ett ledarskapsprogram. Det är en process som utvecklades av en rektor och en skola i USA 1999 och som sedan 2008 är ett beprövat program som erbjuds av FranklinCovey. Fler än 1600 skolor runt världen har valt att arbeta med Ledaren i Mig.

·  Vi känner väl till att en grupp föräldrar på Matteuskolan är kritiska. Skolan, och FranklinCovey, har gjort vårt bästa för att föra en konstruktiv dialog med dem. Det har inte varit så lätt då de avböjt kontakt med oss på FranklinCovey. Vi tror på kommunikation och att träffas och diskutera innehållet.

·  En av de frågor som lyfts fram av de kritiska föräldrarna och som citerats flitigt i media är att eleverna skulle uppmuntras att styra över sina känslor och att "vara glada", och man hänvisar till enskilda situationer där lärare ska ha uppmanat barn att välja sina känslor. Så här kommenterar rektor Jan Aili på Matteusskolan detta: "Det finns några händelser där det har blivit missförstånd eller läraren uttryckt sig tokigt. Då har lärarna tagit tillbaka det till klassen och fördjupat det och också kopplat tillbaka till föräldrarna." Det är beklagligt att man i media väljer att bortse från det faktum att skolan gjort sitt bästa för att möta föräldrarna, och istället driver den felaktiga tesen att Ledaren i Mig handlar om att uppmana barn att inte visa känslor.

· Ledaren i mig uppmuntrar eleverna att tänka efter först - inte att man ska styra sina känslor. Alla har rätt till sina känslor. Tanken med Ledaren i Mig är att göra eleverna medvetna om att vi alla har en "pausknapp" som vi kan träna oss på att använda. Det vill säga att vi behöver inte reagera på allt som händer, och att vi kan välja att öva på att tänka efter vad vi gör och vilka konsekvenser det får. Vi har sett flera exempel där barn framgångsrikt har lärt sig att lösa sina konflikter genom att fundera på "vad händer när jag säger/gör så här " och hur kan jag tänka när andra "säger/gör så här mot mig".

Framför allt är "Vana 1- var proaktiv", grunden för de övriga vanorna. Proaktivitet innebär att vi aktivt kan välja de övriga vanorna: Vi kan välja att ha målet i sikte (veta vilka resultat vi vill nå, Vana 2), välja att göra det viktigaste först (att prioritera så att vi får de resultat vi vill, Vana 3), välja att tänka ömsesidiga fördelar (att inte bara jag ska få min vilja fram, att vi alla kan bli nöjda Vana 4), välja att vilja lyssna för att försöka förstå, sedan göra mig själv förstådd (träna empatiskt lyssnande och träna oss på att förklara vad vi tänker och känner Vana 5)), välja att skapa synergi (att jobba tillsammans, uppskatta olikheter och dra fördelar av att hjälpas åt, Vana 6), välja att ta hand om oss själva och våra relationer för att må bra (Vana 7, Vässa sågen, vanan att återhämta oss, vila, umgås med vänner, motionera osv).  

·  I en artikel i SvD hävdas att 250 föräldrar på Matteusskolan skrivit under en protestlista mot Ledaren i Mig. Vid en närmare granskning framgår det att flertalet som skrivit på inte bor i Stockholm och således knappast har barn på skolan. Bland andra har StorStockholms utbildningssyndikat visat sitt stöd och uppmanat sina medlemmar att skriva på.

·  Skolinspektionen granskar Matteusskolan i sin vanliga tillsyn men har inte lagt upp något enskilt ärende för Ledaren i Mig. Skolinspektionens slutsats förväntas bli offentliggjort om en vecka. Det välkomnar vi.

·  Kostnaden för kompetensutvecklingen med Ledaren i Mig för 100 personal under den tre år långa processen är ca 600 000 kr, dvs 2 000 kr/personal och per år under de tre åren.

·  Vi beklagar att SvD inte citerade anklagade lärare och gav tillfälle att bemöta påståendet att man skulle ha ägnat två månader åt vanorna istället för att ha vanlig undervisning. Inte heller intervjuades någon av alla de positiva föräldrar som finns.

·  Ledaren i Mig har funnits i skolor sedan 1999. Det är ett beprövat program och det finns åtskilliga resultat som skolorna själva dokumenterat. Några av dessa resultat finns samlade på www.theleaderinme.org/what-are-the-results och på www.franklincoveyresearch.org.  Vi har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Boston University för att utvärdera Ledaren i Mig. Det är alltid en utmaning att ta fram forskningsresultat när det handlar om personlig utveckling. Den enda som kan uttala sig är egentligen individen själv, men vi kan även titta på de resultat som skolorna ser i helhet. Här ett exempel på vad en rektor från Hälsinggårdsskolan i Falun ser för konkreta resultat av Ledaren i Mig.

·  Ledaren i Mig är inte ett fostrande program. Fostrar barn gör föräldrar bäst själva. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kap 1 och 2 betonas att eleverna ska tränas i icke kognitiva förmågor (allmänt sett som individers attityder, beteenden och socialt-emotionella sidor.) De kan inkludera sådant som självuppfattning, motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin eller ”hur man uppträder”. Ledaren i Mig-processen är anpassad och relaterad till dessa två kapitel i Läroplanen.

·  Ledaren i Mig är inte ett manualbaserat program eller ett eget ämne på schemat. Personalen i skolan får verktyg för att arbeta med elevernas icke kognitiva förmågor på det sätt de själva väljer.

·  På SvD.se uttalar sig forskaren Gun-Marie Frånberg om Ledaren i Mig. När vi talar med henne sade hon att hon inte granskat vårt program utan uttalat sig rent generellt, detta har hon även sagt till journalisten. 

·  Stephen R. Covey anses som en av de mest inflytelserika ledarskapstänkarna i modern tid. Läs här vad Jim Collins, författare till Good to Great, skriver om honom på tidningen Fortunes hemsida. Coveys bok De 7 Goda Vanorna (The 7 Habits of Highly Effective People) har sålt i mer än 20 miljoner exemplar och är fortfarande en bästsäljare. År 1996 fanns han med på Time Magazines lista över de 25 mest inflytelserika amerikanerna, och hans bok blev 2002 utsedd av Forbes till en av de 10 mest inflytelserika ledarskapsböckerna någonsin. År 2011 fanns han med på Thinker50's lista över de bästa ledarskapstänkarna i världen. Stephen R. Covey avled 79 år gammal 2012.

· Att Stepehn R Covey var mormon har lyfts fram i flera svenska medier. Det har ingen bäring på innehållet i Ledaren i Mig. Stephen R. Covey var själv väldigt tydlig med att hans arbete med ledarskap och personlig utveckling var helt fristående från hans personliga religiösa engagemang. Mångfald är en viktig grundvärdering i bolaget. Det finns inga som helst kopplingar mellan företaget och någon specifik kyrka eller annat samfund.

·  Stephen R. Coveys främsta budskap var att varje individ har möjlighet att frigöra sin fulla potential. Kort sagt, att leda sig själv, oavsett kön, religion eller politiska åsikter.

Så här lyder FranklinCoveys värderingsgrund:

”FranklinCoveys uppdrag är att "möjliggöra framgång för människor och organisationer överallt". Bolagets utbildningar och konsulttjänster bygger på globala och tidlösa principer som är effektiva i olika kulturer och bland människor i alla samhällsskikt. FranklinCovey uppmuntrar till respekt för skillnader i tankar, övertygelser och värderingar. FranklinCoveys policy är att som bolag inte ta ställning till politiska eller religiösa frågor och vi ger inte politiska eller religiösa bidrag.

FranklinCovey är för en jämn könsfördelning och är mot diskriminering på grund av ras, religion, kön, hudfärg, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, civilstånd, sexuell läggning och andra icke arbetsrelaterade egenskaper. Företaget tolererar inte diskriminering av en person eller grupp av någon anledning.”

Så här säger de pressetiska reglerna om att omnämna en persons religiösa tillhörighet när det inte är relevant. 

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

 I samband med inlägg om Ledaren i Mig i media har flera övertramp skett på punkten ovan. 

·  Ledaren i Mig är inte en kurs på tre dagar. Det är en process där all personal på skolan (även de som inte är lärare) utbildas och sedan arbetar i tre år för att stärka skolans kultur. Det syftar till att ge personal och elever verktyg för att följa den läroplan som redan finns och göra det så bra som möjligt. Ledaren i Mig ger skolan möjlighet att bygga sin egen kultur efter de värderingar och den vision som lärare och elever skapar tillsammans. De skolor som har valt Ledaren i Mig uppvisar många positiva resultat som till exempel ökat samarbete bland lärare och personal, färre konflikter bland eleverna i skolan och höjda resultat. Det är, som alltid när det handlar om barn och skolan, viktigt med information och diskussion, och framför allt med föräldrars engagemang. Det som inte framkommer i SvDs artikel är att det finns många som också är positiva till Ledaren i Mig. I utvärderingen efter utbildningen på Matteusskolan sade 95 % av lärarna att de var nöjda med utbildningen.

·  FranklinCovey är ett internationellt utbildnings- och konsultföretag, noterat på New York börsen, med  licenstagare och kontor som är verksamma i 147 länder och territorier. Den globala skaran medarbetare speglar en kulturell, etnisk, religiös och politisk mångfald i en global organisation med internationell verksamhet.  Bolaget bildades 1997 efter att två företag, FranklinQuest (som gjorde kalendersystem) och Covey Leadership Center (grundat av Stephen R. Covey) slogs samman. Stephen R. Covey publicerade 1989 boken om De 7 Goda Vanorna (The 7 Habits of Highly Effective people). I Sverige representeras FranklinCovey sedan år 2005 av företaget Radical Change AB.

För vidare information, kontakta gärna:

Roger Sandberg,

ansvarig för Ledaren i Mig, FranklinCovey Sverige:

mobil: +46 705 721 132

Ann Askenberger,

delägare och grundare av FranklinCovey Sverige

mobil: +46 733 196 300

eller

Henry Rawet

delägare och grundare av FranklinCovey Sverige

+46 708 757 470

FranklinCovey är ett globalt utbildningsföretag. 

Kontakt:  FranklinCovey Sweden, Radical Change Ab,Sveavägen 34, 5tr 111 34 Stockholm Sweden       

Tel: +46 8 25 68 20 E-post: info@franklincovey.se

För mer information, se www.franklincovey.se och www.franklincovey.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera