Skip to main content

Fredrika Bremer Förbundets musikstipendiater vid Båstad Kammarmusikfestival utsedda

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 09:46 CET

Fredrika Bremer Förbundet har utsett 2015 års musikstipendiater vid Båstad Kammarmusikfestival. Stipendierna utdelas i samband med Båstad Kammarmusikfestival, veckan efter midsommar. Dessa stipendier kan ej sökas, utan kandidater föreslås först av Sveriges sex musikhögskolor, från dessa nominerade lämnar Båstad Kammarmusikfestival förslag till Fredrika Bremer Förbundets styrelse som beslutar om stipendiater.

Det större stipendiet om 20 000 kr tilldelas Kungl. Musikhögskolans nominering Anna Christensson (piano). De två mindre stipendierna om vardera 10 000 kr tilldelas Kungl. Musikhögskolans nominering Kristin Boussard (komposition) och Musikhögskolan i Piteås nominering Cathrine Kullbrandt (klarinett).

Motiveringar

Anna Christensson har sedan avslutade diplomstudier etablerat sig som en av de främsta svenska pianisterna i sin generation, och har framträtt i samtliga nordiska och baltiska länder, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Schweiz, Nederländerna, Österrike, Ryssland och USA. Vid KMH studerade hon för Anders Kilström och Mats Widlund. Hon utmärker sig med kreativa programidéer och repertoarval och har bl.a. get ut ett par CD-porträtt av bl.a. Hilding Rosenberg och Henning Mankell, d.ä. Hon är medlem i gruppen Curious Chamber Players, en ensemble som inriktar sig på samtida kammarmusik”.

Kristin Boussard studerar för närvarande komposition vid KMH på masternivå. Hennes inriktning är huvudsakligen kammarmusik och kör. Hennes musik utmärks av en fin känsla för klang och form och hon har en i sammanhanget mycket ovanlig humoristisk ådra. Hennes idévärld är mycket egensinnig. I sin kammarmusik väljer hon ofta ovanliga instrumentkombinationer, som i t.ex. verket Eclysis, skriver för två mansröster, klarinett, slagverk och brassinstrument. Kristin har ett tydligt sceniskt tänkande och arbetar ofta med rörelser eller andra sceniska effekter. Hon experimenterar gärna med olika former. Som exempel på hennes egensinne och experimentlust kan nämnas ett stycke där noterna är skrivna på ett akvarium. Hur fiskarna rör sig styr hur musikerna följer noterna och därigenom hur musiken klingar. En mycket öppen form som således blir annorlunda varje gång stycket framförs. Kristins musik framförs redan i norden på en rad olika konserter och festivaler.”

”Efter kandidatexamen i musik från Musikhögskolan i Göteborg påbörjade Cathrine Kullbrandt sina masterstudier hösten 2014 i Musikalisk gestaltning, konstnärlig master för Robert Ek (klarinettist och medlem av Norrbotten NEO) vid Musikhögskolan i Piteå. Cathrine har en naturlig känsla för musikalisk gestaltning och en vacker och uttrycksfull klang. Hon har tidigare tilldelats stipendier och är redan anlitad som professionell musiker, både som solist och orkestermusiker. Cathrine är en begåvad, målmedveten och en hårt arbetande student som har stora möjligheter att slå sig fram i den konkurrensutsatta musikerbranschen”.

Utdrag ur den stipendiebeskrivande texten:

”Till stipendiat kan föreslås för det större stipendiet (20 000 kr) en ung, företrädesvis under trettio år, kvinna verksam eller studerande i Sverige inom musikens område. Stipendiat bör utmärkas genom ett extraordinärt skickligt och kreativt musikuttryck antingen som musiker eller på annat sätt som ledande och kreativ förebild inom musikens område, gärna med kammarmusikantisk karaktär. Områden förutom som exekutör som kan komma ifråga kan vara såsom tonsättare, dirigent eller på annat sätt musikalisk ledare och kreativ kraft.

De mindre stipendierna, (10 000 kr) har samma krav på extraordinär musikalitet och kreativitet, men är ämnat två yngre förmågor som ännu kanske inte hunnit etableras som ledande förebilder, dock bedöms som mycket lovande och med stor utvecklingspotential.”

Båstads Kammarmusikförening bildades den 9 juni 1992 med det huvudsakliga syftet att årligen anordna en kammarmusikfestival i Båstad. Idén och initiativet kom från oboisten Helén Jahren, sedan länge sommarboende i Båstad, som önskade utnyttja sina goda kontakter inom svensk och europeisk musikvärld till att berika Båstad med ett sådant evenemang, vars kvalitet hon själv skulle garantera såsom konstnärlig ledare.

Från och med 2006 är den internationellt kända klarinettisten Karin Dornbusch festivalens konstnärliga ledare. Båstad Kammarmusikfestival, som alltid äger rum veckan efter midsommar, har kallats för Sveriges viktigaste kammarmusikfestival.Festivalen är internationellt sett mycket uppmärksammad och den genomförs i samarbete med Musik i Syd. Stiftelsen Apelrydsskolan - där merparten av konserterna äger rum - är en viktig samarbetspartner för genomförandet. I samband med festivalen utdelas även Aurora Lillierosstipendiet om 80 000 kronor. Aurora Lillierosstipendiet är, till skillnad från de övriga, sökbart för en ung kvinnlig sångerska.

Fredrika Bremer Förbundet arbetar för ett samhälle där kvinnor och män lever i ett kompanjonskap. Där vi delar på ansvaret i hemmet, på arbetet och i samhällslivet. Ett delat ansvar mellan kvinnor och män på chefsbefattningar, i styrelser och på andra håll där makten finns leder till bättre beslut och vi får som individer använda våra inneboende talanger och resurser, oavsett kön. Då mår vi bra och då mår organisationen och samhället bra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.