Skip to main content

Herthabloggen tar sig an temat familj

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 09:58 CET

Tidskriften Hertha

Herthabloggen, som lanserades 2015, är ett projekt för att digitalisera världens äldsta feministiska tidskrift Hertha. De texter som skrivits i tidningen sedan 1859 publiceras för första gången digitalt i bloggformat. Bloggen har sedan tidigare behandlat temana kvinnlig rösträtt, kärlek, makt och mod. Idag lanseras ett nytt tema: familj. Under de tre kommande månaderna lyfts feministiska texter på temat familj.

– Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. Herthabloggen kommer handla om hur familjen strukturellt har reproducerats över tid. I vår tid då konservativ politik får en mer framträdande roll, och då vikten av kärnfamiljen betonas, blir det spännande att tillsammans med våra läsare upptäcka vidden av begreppet familj, menar redaktören Lovisa Hellsten.

– Familjens olika konstellationer i vår tid öppnar upp för ny förståelse och nya funderingar över vad vi lägger i ordets innebörd. Heteronormativitet, könsroller och lydnad, eller vänskapsrelationer, stjärnfamiljer och tonårsrevolter? En familj definieras idag sällan utifrån om den är sprungen ur ett giftermål eller inte, men framförallt är familjeband inte uteslutande kopplat till blodsband. Frågan som vi kommer söka svar på är vad en familj är och hur familjekonstellationer har skildrats i Hertha genom tiderna, säger Mia Jonsson Lindell, redaktör för Herthabloggen.

Första inlägget på nya temat publiceras måndagen den 13 februari.

Om Herthabloggen:
Herthabloggen lanserades i december 2015. Syftet med bloggen är att tillgängliggöra det kulturhistoriska arv som tidningen Herthas äldre publikationer innehåller. Tidskriften Herthas Blogg drivs av Fredrika Bremer Förbundet och administreras av Mia Jonsson Lindell och Lovisa Hellsten. Projektet är ett samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur. Herthabloggen kan du läsa här. 

Fredrika Bremer Förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

För mer information, följ oss på:
Facebook
Twitter
Instagram

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera