Skip to main content

Jämställdhetssäkra privatekonomin

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2018 07:30 CEST

Privatekonomin är ett exempel där luckor kan uppstå mellan parterna i ett förhållande, inte minst i samband med föräldraskap. Men hur gör man egentligen för att slippa gå i ekonomiska fällor i ett långvarigt förhållande? Den privatekonomiska tjänsten Zmarta har sammanställt fem tips för att jämställdhetssäkra privatekonomin.

Sverige ligger på många sätt i framkant gällande jämställdhet – sysselsättningsgraden för kvinnor är högst i EU och med 16 månaders föräldraledighet[1] och subventionerade förskoleplatser är möjligheterna att kombinera föräldraskap med arbete förhållandevis goda. Samtidigt tjänar kvinnor i genomsnitt 13 procent mindre än män under ett yrkesliv[2], och familjebildningen är en tungt vägande faktor. Kvinnor har i genomsnitt också 30 procent lägre pension[3] än män. Orsakerna varierar, men också på kortare sikt finns en rad lösningar.

”En gemensam syn på hur plånboksfrågor ska hanteras kan underlätta en jämställd relation. Vilka lösningar som fungerar bäst varierar från till par till par, men mer kommunikation och planering är en bra start förebygga att någon part känna sig orättvist behandlad”, säger Mattias Hallgrim, marknadsdirektör på Zmarta.

Zmarta har sammanställt fem tips för en mer jämställd privatekonomi:

Planera
Det första steget för att undvika ojämställdhet och framtida konflikter kring pengar är att prata igenom hur ekonomin ser ut idag, och komma överens om hur den ska se ut under olika faser i livet, som eventuell föräldraledighet och efter pension.Genom att fatta gemensamma beslut minskar ni risken för att någon part ska uppleva orättvisa längre fram.

Ta hjälp av digitala tjänster
I dag finns ett flertal digitala tjänster som gör det enkelt att kategorisera inkomster och utgifter, och följa upp så att ekonomin ordnas i gemensamma respektive enskilda poster. Dessutom kan man idag enkelt öppna konton som avsätts för särskilda utgiftskategorier, som exempelvis resor eller boendekostnader. Att avsätta pengar till specifika ändamål, som exempelvis livsmedel, gör det lättare att följa upp om budgeten räcker.

Dela upp kostnaderna efter lön och våga ha eget sparande
Om en part i relationen tjänar mer än den andre kan en procentuell uppdelning av hushållets utgifter, i förhållande till respektive persons intäkter, vara ett sätt att få en jämställd ekonomisk situation. En delvis delad ekonomi är i regel nyckeln till jämställdhet vad gäller utgifter. Att bägge parter har egna sparkonton för personlig konsumtion minskar risken för konflikter om vart pengarna går till. Dessutom får varje person känna ökad kontroll över sin ekonomi, och göra val utan sin partners inblandning. Enskilda konton i kombination med gemensamma för specifika ändamål är en utmärkt mellanväg.

Pensionsspara till den som är föräldraledig
En längre föräldraledighet kan få en förhållandevis stor påverkan på den framtida pensionen. Ett sätt att undvika detta är att pensionsspara till den som är föräldraledig, genom att till exempel föra över pengar i premiepensionssystemet till den som är hemma med barn, eller att starta ett privat sparande där den som jobbar sätter över pengar till den som är hemma. Detta kan också användas om en person i förhållandet arbetar deltid för att underlätta den gemensamma vardagen.

Dela på hämtning, lämning och VAB
Om ena parten tar större ansvar för att hämta och lämna barn från förskolan eller då barnet är sjukt, finns det risk att den personen halkar efter i arbetslivet. Genom att försöka dela på ansvaret i så stor utsträckning som möjligt, minskar risken för den ena parten hamnar efter i karriärsteg eller löneutveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Hallgrim, CMO (marknadsdirektör), Zmarta Group
070 918 87 41, mattias.hallgrim@zmartagroup.com

Om sammanställningen
Zmarta har mellan den 5 och 13 april 2018 sammanställt data om faktorer som kan påverka privatekonomin ur ett jämställdhetsperspektiv, och tips om hur en privatekonomiskt jämställd relation kan underlättas.

[1]https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/foraldrapenning
[2]https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2016/
[3]http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/skillnader-mellan-kvinnor-och-man-som-gar-i-pension-studeras/

Zmarta Group erbjuder konsumenttjänster inom bank, försäkring och elavtal. I företagsgruppen ingår bland annat Zmarta, Elskling, Freedom Finance och Centum. Företaget grundades 1999, har 200 anställda och kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors, Oslo och Hamburg. Zmarta Group ägs av medieföretaget Bauer Media Group.

Läs mer på www.zmartagroup.com.