Skip to main content

FS: Så vill vi försköna Stockholms parker och torg

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 09:05 CEST

Per Vrethem, Vice partiordförande (t.v.) och Theodor Smart Randquist, Partiordförande (t.h.)

Fria Stockholmare anser att huvudstadens parker och torg har försummats under en längre tid. Vi vill göra oss av med stenöknar, dödytor och snåriga slydungar för att istället inrätta trivsamma, levande och blomstrande offentliga rum i hela Stockholm.

En av stadens många fördelar är dess naturliga mötesplatser i form av parker och torg. För att de över huvud taget ska vara värda ett besök måste de dock vara inbjudande, sett till såväl trivselfaktorn som praktiska rekreationsmöjligheter. Fria Stockholmare vill därför genomföra följande:

  • Anlägga och utveckla sammanhängande stråk och gatunät, där parker och torg utgör självklara knutpunkter.
  • Inrätta en parkförvaltning med helhetsansvar för skötsel och utveckling av parkerna i hela kommunen.
  • Förbättra tillgängligheten. Framkomliga, tydliga och säkra gångvägar för barnvagnar, äldre och personer med funktionsnedsättning - ingen yta får vara otillgänglig.
  • Plantera bra mycket fler träd och rabatter.
  • Upplåta fler platser för skulpturer och konstverk.
  • Utveckla dödytor till torg, refuger till oaser och stenöknar till planteringar och stadsodlingar - dessa kan sedan namnges efter betydande personligheter.
  • Upplåta fler kioskplatser.
  • Rensa bort sly och snåriga buskage.
  • Underlätta för fler brukaravtal och engagera stockholmarna när parkerna utvecklas.
  • Slopa Stockholms stads avgifter för användandet av offentlig plats.

- En bänk och en papperskorg gör ingen park. Vi vill med dessa förslag på allvar se till att Stockholm blir mindre grått och tråkigt. Mikroparker och torg, permanenta sådana, kan angöras på så otroligt många platser i hela kommunen. När staden förtätas ska vi se till att ingen yta går miste om att levandegöras. Därtill vill vi, från politiskt håll, göra det möjligt för fler stockholmare att använda dessa offentliga rum utan byråkratiskt knussel, säger Theodor Smart Randquist, Partiordförande, Fria Stockholmare.

- En sammanhängande stad, med naturliga stråk, gör att stockholmarna enkelt kan ta sig till de naturliga mötesplatserna. Du ska aldrig känna att staden får ett abrupt slut i livlösa ytor när du vandrar på Stockholms gator, säger Per Vrethem, Vice partiordförande, Fria Stockholmare.

Fria Stockholmare är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad.