Skip to main content

Friends kommenterar avslöjandena om kränkningar inom idrotten: ”Det krävs en genomtänkt strategi i varje idrottsförening!”

Nyhet   •   Feb 27, 2013 09:54 CET

Efter de senaste dagarnas avslöjanden om kränkande nollningsritualer på alpina idrottsgymnasier i Norrland har SVT Sport nu upptäckt liknande exempel i handbolls- och fotbollslag. Det handlar om så kallad inkilning, de aktiviteter som genomförs för att introducera nya medlemmar i ett lag, motsvarande skolans nollning. Friends känner väl till problematiken och uppmanar nu idrottsklubbar att på allvar se över sitt värdegrundsarbete.

– Nollning eller så kallad inkilning är helt oacceptabelt. För att skapa ett tryggt idrottsklimat där diskriminering, trakasserier och kränkningar kan stoppas och förebyggas krävs en genomtänkt strategi i varje idrottsförening. Nu hoppas jag att fler föreningar ser över sitt trygghets- och värdegrundsarbete, säger Carolina Engström, chef utbildning och utveckling på Friends.

Friends har bedrivit verksamhet inom idrotten sedan 2006. Idrottsutbildningarna riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar. Friends vill nu erbjuda fler idrottsgymnasier och -föreningar hjälp med att kartlägga sin verksamhet, som ett första steg i det förebyggande arbetet.

– Kartläggning är grunden till allt trygghetsarbete och en av de viktigaste insatserna mot mobbning. Det visar rapporter från såväl Skolverket som Brottsförebyggande rådet. Varje skola och idrottsförening är unik och det är först när man vet var problemen och utmaningarna finns som man kan sätta in lämpliga åtgärder, säger Carolina Engström.

I dagarna lanserar Friends även en ny metodbok för idrottsklubbar; Trygg Idrott – Vilka mål är viktigast? Boken innehåller konkreta verktyg för hur idrottsföreningar kan forma en handlingsplan mot kränkningar samt metoder för hur idrottsledare kan arbeta för att skapa trivsel och trygghet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera