Skip to main content

Friends kommenterar Kommunals fritidsrapport: ”Vuxennärvaro nödvändigt för att skapa trygghet.”

Nyhet   •   Okt 23, 2012 13:43 CEST

Idag lanseras Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda?”, om situationen på Sveriges fritidshem. Enligt rapporten har storleken på barngrupperna ökat dramatiskt sedan 1980, och det är nästan tre gånger så många barn per vuxen idag. Många föräldrar känner dessutom oro för att deras barn ska utsättas för mobbning när de är på fritids.

Friends generalsekreterare Lars Arrhenius kommenterar nu rapporten. Han menar att de stora barngrupperna är oacceptabla och att all fritidspersonal bör utbildas i trygghetsfrågor.

– Kommuner och ägare av friskolor måste ta sitt ansvar och ge fritidsverksamheten tillräckliga resurser för att skapa ett tryggt klimat. När Friends utbildar skolpersonal betonar vi vikten av att alla vuxna som finns runt barnen är med. Men ledningen ger tyvärr sällan fritidspersonalen möjlighet att delta, säger Lars Arrhenius.

Friendsrapporten som lanserades tidigare i höstas visade på samband mellan personalnärvaro och trygghet bland elever.

– Det finns ett samband mellan att ha någon att prata med och att känna sig trygg. Genom att som vuxen vara aktiv och närvarande kan man därmed öka tryggheten i skola och fritidshem. Att lyckas med det om man är ansvarig för en barngrupp på över 20 barn är dock en omöjlig ekvation, avslutar Lars Arrhenius.