Skip to main content

Rekordmånga ansökningar om bidrag till kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:40 CET

72 kulturutövare i Göteborg sökte sammanlagt 2,4 miljoner kronor.  Denna omgång fördelades 300 000 kronor till de 16 utövare som beviljats Projektstöd Pronto.

”Pronto är Kulturnämndens snabba stöd för kulturprojekt med kort framförhållning. Projekten som får stöd ska bland annat vidga det konstnärliga utbudet i Göteborg eller nå nya publikgrupper” förklarar Kerste Broberg, enhetschef på Kulturstöd. ”Vi ser en tendens att fler söker kulturstöd därför att hela kultursektorn växer. Och de flesta aktörerna är beroende av medel till sina produktioner och arrangemang och antalet ansökningar ökar. Många kvalificerade ansökningar kan inte beviljas stöd.

Projektstödet Pronto fördelas fyra gånger om året och kan ge maximalt 40 000 kr kronor per projekt.

Beslut 2013-02-20:

Sökande    Projekt    Belopp
Bellevue Jazz    Bellevue Jazz våren 2013    20000 kr
Carl Johan Engberg    Konstutställning    10000 kr
Charlotta Eidenskog    Conversation Pieces    20000 kr
Flickorna Film    Flickornadagen    20000 kr
Galleri Mors Mössa    A collaboration monument    20000 kr
Gruppen    Gruppen läser högt!    15000 kr
Göteborg Artist Center    ENTRA! GAC bjuder in till    25000 kr
Hit    Housing Work    25000 kr
Iraqi Bodies    Killing from a distance    30000 kr (se bild)
Kulturföreningen Bunkern    BunkerFesten    20000 kr
Michaela Peterson    12 Kinesiska pallar    5000 kr
Nina Zetterquist    Under Ytan    5000 kr
Oscar Guermouche    Nature of the beast    10000 kr
PAnJál Ek. Fören.    Från Årsta till teater i bakfickan    30000 kr
Pelikanteatern    Var är bollen    20000 kr
Teater Kattma    Allting finns    25000 kr

Även första omgången av Kulturnämndens stöd för interkulturella projekt är klara. Stödet finns för att skapa möten mellan olika kulturer och vidga kulturutbudet i Göteborg.

Av 19 ansökningar med totala ansökningsbeloppet 1,6 miljoner kronor fördelades 332 000 kronor till nedanstående tolv projekt. Övriga ansökningar avslogs.

Bergsjöns Finska Förening    Livskvalitet med kulturarv    30 000 kr
Fjällbrudens Sång    Sounds of summernights    24 000 kr
Kulturgruppen Resandefolket   Program vid Vetenskapsfest.    45 000 kr
Rumi   Kvinnor, Film och Motstånd    35 000 kr
Arabiska Kulturföreningen    Den arabiska kvinnan    10 000 kr
Global Scene   Global Scene    20 000 kr
Honjo Kulturförening    Afrikansk kulturnatt    8 000 kr
Romska kulturföreningen    Romskt konsthantverk utställning   40 000 kr
Sverigefinska Pensionärer Distrikt    Gammaldags dans    40 000 kr
Iranska Kulturföreningen    Iransk kulturell kväll   20 000 kr
Farayand   Kulturgala ”Att ge liv åt drömmar”   40 000 kr
Ungerska Kulturföreningen Cörösi    i.hu.se.t 9    20 000 kr

Det finns mer information och riktlinjer för alla stödformer på www.goteborg.se/kulturstod

www.facebook.com/goteborgkulturstod

Kontaktperson
Kerste Broberg, enhetschef Kulturstöd
Telefon: 031-368 32 64
Epostadress: kerste.broberg@kultur.goteborg.se

Fri Konst och Kultur ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Verksamheterna på Fri Konst och Kultur arbetar med kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Utmärkande för arbetet är att bygga och vårda nätverk, bedöma och fördela stöd till kulturaktörer och ge rådgivning, arrangera och marknadsföra arrangemang, erbjuda konstpedagogisk verksamhet och handledning.

Till Fri Konst och Kulturs verksamheter hör bland annat Kulturstöd, Frilagret Göteborg Konst, Kultursommarjobb, Skolbio, Kulturpedagogiska projekt, Instrumentförrådet, Sommarunderhållningen, Speldags, Medborgarskapsceremonin, Kulturnatta.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy